Rohkeus kasvaa - kokeiluilla kasvua Loviisaan

Kasvuohjelma Loviisan yrityksille

Hankkeessa on innostetaan loviisalaisia yrityksiä tähtäämään kasvu-uralle ja sen myötä luodaan seudulle uusia työpaikkoja. Hankkeella edistetään erityisesti yritysten nopeaa reagointia muuttuvassa toimintaympäristössä.

Hankkeen tavoitteet:

  1. Rakentaa ja pilotoida uudenlainen kasvuohjelma, jolla edistetään yritysten nopeaa kykyä sopeutua muuttuvaan toimintaympäristöön, tuetaan yritysten liiketoiminnan uudistumista ja ohjataan kasvu-uralle.
  2. Tukea Loviisan seudun yritysten liiketoimintaa ja sen kehittämistä sekä lisätään osaamista muuttuvassa toimintaympäristössä.
  3. Kannustaa yrittäjiä henkisten voimavarojen/hyvinvoinnin huomioimiseen ja kehittämiseen sekä osaamisen lisäämiseen.

Kohderyhmänä ovat loviisalaiset mikro- ja pk-yritysten yrittäjät ja niiden työntekijät sekä yksinyrittäjät.

Hanke tarjoaa:

  • Valmennuksia kasvuohjelmaan osallistuville yrityksille
  • Yritysasianasiantuntijan/kasvuvalmentajan lähituen ja yrityskohtaisen asiatuntijapalvelun kasvuohjelmaan osallistuville yrityksille
  • Koulutuksia ja seminaareja kaikille seudun yrityksille kasvun ja kehityksen tueksi

Tervetuloa mukaan kasvamaan yrittäjänä!

Kasvuohjelman sitouttamismaksu on 250 € /yritys, joka kattaa koko ohjelman sisällön ja kokoontumisten tarjoilut.

Sähköinen esite – (tulostettava versio)