Vähähiilisyydestä kilpailuetua yrityksellesi

Vähähiilisyys yritysten kilpailueduksi -hanke järjestää elokuussa viikolla 33 ja 34 Kymenlaaksossa strategisen muotoilun valmennussarjan. Valmennuksen toteuttaa Design Forum Finland. Menestyvimmät yritykset käyttävät muotoilua. Muotoilun työkalut ovat yhä tärkeämpiä suomalaisten yritysten liiketoiminnan rakentamisessa. Design Forum Finlandin valmennus tarjoaa osallistuville yrityksille ymmärryksen muotoilun arvosta liiketoiminnan kehittämisessä. Muotoiluajattelun ja muotoilun strategisen käytön avulla luodaan kestäviä toimintaedellytyksiä yrityksille ja merkityksellisiä sekä tärkeitä tuotteita ja palveluita asiakkaille. Valmennuksen keskeisenä teemana on se, kuinka strategista muotoilua hyödyntäen voidaan parantaa yritysten innovaatioiden tuottamaa arvoa ja vaikuttaa myös kaupallistamiseen ja tuotteiden ja palveluiden kiinnostavuuteen ja haluttavuuteen. 

Valmennus koostuu neljästä puolen päivän pituisesta valmennusmoduulista, teemat ovat seuraavat: 

1. Tulevaisuuden ennakointi osana yrityksen strategiaa

Aika: ti 17.8.2021 klo 9–12.30
Paikka: online
Valmentaja: Virpi Vaittinen, Head of Strategy and Foresight, Bitfactor Oy

2. Kokonaisvaltaisen brändikokemuksen rakentaminen

Aika: to 19.8. klo 9–12.30
Paikka: online
Valmentaja: Päivi Korteniemi, Chief Operating Officer, Kuudes

3. Muotoilulla kasvua ja arvoa

Ajankohta: ti 24.8. klo 9–12.30
Paikka: online
Valmentaja: Ulla Jones, Customer Experience and Design Thinking Advocate

4. Strateginen muotoilu yrityksen johdon työkaluksi

Aika: to 26.8.2021 klo 9–12.30
Paikka: online
Valmentaja: Ville Tikka, toimitusjohtaja, Strategy Director, Poem

Huom. Valmennukseen voivat osallistua yritykset, jotka eivät itse tarjoa suunnittelupalveluita kuten muotoilua, palvelumuotoilua tai brändisuunnittelua. 

Valmennussarjan jälkeen voit osallistua myös hankkeen muihin kehittämistoimiin, joita ovat muun muassa yrityskohtaiset kaupallistamisprosessit sekä tuotteistamisen ja kestävän kehityksen työpajat vähähiilinen tulevaisuus huomioiden.  Tervetuloa mukaan!

Ilmoittaudu mukaan TÄÄLLÄ.

Artikkelikuva © Kalle Kaitaila