Xlab - Yhteys yrityksiin

Xlabin tavoitteena on kehittää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI-toiminta) fyysinen ja digitaalinen alusta, jolla XAMK:n Kotkansaaren uuden kampuksen toimintoja sekä palveluita voidaan kokeilla käytännössä ennen varsinaisten tilojen valmistumista. Tilojen ympärille luodaan alueellista ekosysteemiä sekä hankitaan käytännön kokemuksia uusien tilojen käyttötarpeiden ja toimivuuden suhteen.

Toteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK ja Cursor Oy

 

Toteutusaika: 
01.05.2018 to 31.08.2020
Rahoittajan projektikoodi: 
A74088
Kokonaisbudjetti: 
€648 656
Rahoitusohjelma: 
EAKR
Tila: 
Toteutus
Kohderyhmät: 
Yritykset
Kohderyhmille tuotetut palvelut: 
Yhteisöllistä XLab -kokeilutilaa hyödynnetään osana Kantasatamaan syntyvän tulevaisuuden osaamiskeskittymän suunnittelua. Xlab tarjoaa yrityksille väylän tehdä yhteistyötä opiskelijoiden kanssa (opiskelijoiden verstastoiminta, toimeksiannot, opinnäytetyöt) sekä pienimuotoiset coworking -tilat työskentelylle osana XLab -tilaa. Yritysten toimeksiannoista syntyy toimialariippumattomia kokeiluja osana Kantasataman kokonaisuutta. Kokeilutilassa voidaan järjestää erilaisia tapahtumia kuten hackathoneja, opiskelijatapahtumia, opetustoimintaa, koulutuksia ja asiantuntijaluentoja. Edistetään tapahtumakeskukseen liittyvää palveluliiketoimintaa sekä tuetaan uusia toimijoita mm. LevelUp yrityskiihdyttämön kautta. Tapahtumakeskuksesta kiinnostuneiden yritysten asiakastarpeiden selvittäminen ja julkisten sekä yksityisten painopisteiden kartoitus.
Keskeiset toimenpiteet: 
Luodaan toimintaympäristö, joka mahdollistaa TKI-toiminnan ja tapahtumien kokeilut Kotkansaarella ennen uuden kampuksen valmistumista. Tavoitteena on myöhemmin siirtää tiloista saadut kokemukset ja osaaminen uudelle kampukselle. Innovaatiotyökalun avulla kerätään ja arvotetaan XLAB Kotkan ja myöhemmin monitoimiareenan tiloissa toteutettavia ideoita. Toteutetaan 3-4 isoa yleisötapahtumaa, 6-7 nopeaa kokeilua tai yritys-TKI-toimeksiantoa sekä 8-10 muuta tapahtumaa. Julkaistaan parhaista käytännöistä ja havainnoista 2-3 julkaisua asiantuntija- ja tutkijafoorumeilla.
Hankkeen hyöty kohderyhmälle: 
XLab-tilan sekä toteutettujen toimenpiteiden myötä kehittyvä tiiviimpi yhteistyö yritysten, ammattikorkeakoulun, Kotkan kaupungin sekä Cursorin välillä
Toimiala: 
Yrityspalvelut

Perusta yritys

Uudista yritystä

Cursor Oy

Asiaa seudusta

Cursor Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 KOTKA
Puistokatu 2, 2. kerros, 49400 HAMINA
Vaihde 040 190 2500
info@cursor.fi

>> Lisää yhteystietoja

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy vahvistaa seudun osaamista, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta kehittämällä menestyvää yritystoimintaa. Palvelemme kaikkia Etelä-Kymenlaakson yrittäjiä, yrittäjiksi aikovia ja seudulle sijoittuvia yrityksiä perustamis- ja kehittämisasioissa. Teemme Kotkan-Haminan seudusta entistä paremman paikan bisnekselle!

www.cursor.fi on Cursor Oy:n ylläpitämä verkkopalvelu, joka sisältää tietoa Cursorin palveluista ja toiminnasta sekä Kotkan-Haminan seudusta. Verkkopalvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi rekisteröitymistä. Sivustosta otetaan mielellään vastaan palautetta osoitteeseen viestinta@cursor.fi.

Tietosuojaseloste

Evästeet

Copyright 2019