Xlab - Yhteys yrityksiin

Xlabin tavoitteena on kehittää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI-toiminta) fyysinen ja digitaalinen alusta, jolla XAMK:n Kotkansaaren uuden kampuksen toimintoja sekä palveluita voidaan kokeilla käytännössä ennen varsinaisten tilojen valmistumista. Tilojen ympärille luodaan alueellista ekosysteemiä sekä hankitaan käytännön kokemuksia uusien tilojen käyttötarpeiden ja toimivuuden suhteen.


Toimenpiteet ja tulokset:
-Luodaan innovaatiotyökalu,jonka avulla kerätään ja arvotetaan XLAB Kotkan ja monitoimiareenan tiloissa toteutettavia ideoita.
-Luodaan toimintaympäristö, joka mahdollistaa yleisötapahtumien, TKI-toiminnan ja kokeilujen toteuttamisen Kotkansaarella. Tavoitteena on myöhemmin siirtää tiloista saadut kokemukset ja osaaminen uudelle kampukselle.
Tila mahdollistaa toiminnan aloittamisen ja erilaisten palveluiden kokeilun jo ennen varsinaisen uuden kampuksen valmistumista.
-Toteutetaan 3-4 isoa yleisötapahtumaa, 6-7 nopeaa kokeilua tai yritys-TKI-toimeksiantoa sekä 8-10 muuta tapahtumaa.
-Julkaistaan parhaista käytännöistä ja havainnoista 2-3 julkaisua asiantuntija- ja tutkijafoorumeilla.

Toteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK ja Cursor Oy.

 

Toteutusaika: 
01.05.2018 to 31.08.2020
Rahoittajan projektikoodi: 
A74088
Kokonaisbudjetti: 
€648 656
Rahoitusohjelma: 
EAKR
Tila: 
Toteutus
Kohderyhmät: 
Yritykset
Kohderyhmille tuotetut palvelut: 
- Yhteisöllinen XLab -kokeilutila osana Kantasatamaan syntyvän tulevaisuuden osaamiskeskittymän suunnittelua - väylä yrityksille tehdä yhteistyötä opiskelijoiden kanssa (opiskelijoiden verstastoiminta, toimeksiannot, opinnäytetyöt) pienimuotoiset coworking -tilat työskentelylle osana XLab -tilaa - yritysten toimeksiannoista syntyvät toimialariippumattomat kokeilut osana Kantasataman kokonaisuutta - hackathonit, opiskelijatapahtumat, opetustoiminta, koulutukset, asiantuntijaluennot - Tapahtumakeskukseen liittyvän palveluliiketoiminnan edistäminen, uusien toimijoiden tukeminen mm. LevelUp yrityskiihdyttämön kautta - Yrityskeskuksen tilojen myynti/markkinointi
Keskeiset toimenpiteet: 
Keskeisimpänä toimenpiteenä kehittää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI-toiminta) fyysinen ja digitaalinen alusta, jolla XAMK:n Kotkansaaren uuden kampuksen toimintoja sekä palveluja voidaan kokeilla käytännössä ennen varsinaisten tilojen valmistumista. Tilojen ympärille luodaan alueellista ekosysteemiä sekä hankitaan käytännön kokemuksia uusien tilojen käyttötarpeiden ja toimivuuden suhteen. -Luodaan innovaatiotyökalu, jonka avulla kerätään ja arvotetaan XLAB Kotkan ja monitoimiareenan tiloissa toteutettavia ideoita. -Luodaan toimintaympäristö, joka mahdollistaa yleisötapahtumien, TKI-toiminnan ja kokeilujen toteuttamisen Kotkansaarella. Tavoitteena on myöhemmin siirtää tiloista saadut kokemukset ja osaaminen uudelle kampukselle. - Tila mahdollistaa toiminnan aloittamisen ja erilaisten palveluiden kokeilun jo ennen varsinaisen uuden kampuksen valmistumista. -Toteutetaan 3-4 isoa yleisötapahtumaa, 6-7 nopeaa kokeilua tai yritys-TKI-toimeksiantoa sekä 8-10 muuta tapahtumaa. -Julkaistaan parhaista käytännöistä ja havainnoista 2-3 julkaisua asiantuntija- ja tutkijafoorumeilla.
Hankkeen hyöty kohderyhmälle: 
- XLab- tilan sekä toimenpiteiden myötä kehittyvä tiiviimpi yhteistyö yritysten, ammattikorkeakoulun, Kotkan kaupungin sekä kehittämisyhtiön välillä
Toimiala: 
Yrityspalvelut

Perusta yritys

Uudista yritystä

Cursor Oy

Asiaa seudusta

Cursor Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 KOTKA
Raatihuoneentori 16, 49400 HAMINA
Vaihde 040 190 2500
info@cursor.fi

>> Lisää yhteystietoja

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy vahvistaa seudun osaamista, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta kehittämällä menestyvää yritystoimintaa. Palvelemme kaikkia Etelä-Kymenlaakson yrittäjiä, yrittäjiksi aikovia ja seudulle sijoittuvia yrityksiä perustamis- ja kehittämisasioissa. Teemme Kotkan-Haminan seudusta entistä paremman paikan bisnekselle!

www.cursor.fi on Cursor Oy:n ylläpitämä verkkopalvelu, joka sisältää tietoa Cursorin palveluista ja toiminnasta sekä Kotkan-Haminan seudusta. Verkkopalvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi rekisteröitymistä. Sivustosta otetaan mielellään vastaan palautetta osoitteeseen viestinta@cursor.fi.

Tietosuojaseloste

Evästeet

Copyright 2019