3D-valmistuksen innovaatiokeskittymä - 3D Navetta

Hanke vastaa 3D-tulostuksen tuomiin mahdollisuuksiin uuden liiketoiminnan synnyttäjänä ja palvelujen tuottajana. Se tukee Kymenlaakson maakunnan teollisuuden uusiutumista ja sen tuella on luotu uusi, Suomessa lähes uniikki 3D Navetta toimintaympäristö vastaa 3D-alan eri tarpeisiin, yhdistää ja luo verkostoja sekä synnyttää uutta kannattavaa liiketoimintaa. Se tuo esille ja jakaa alan tietoa, yhdistää tutkimus-, koulutus- ja yritysmaailman tarpeet sekä löytää ratkaisun niiden toteuttamiselle. Hankkeen tuloksena Kymenlaaksossa toimii Suomessa ja kansainvälisesti tunnettu itsenäisesti toimiva ja kannattava 3D-tulostuksen osaamiskeskittymä.

Hankkeen osatoteuttajat: Aalto, LUT, KyAMK