Valtakunnallinen erä- ja luontokulttuurimuseo halutaan Pyhtäälle

Enemmän kuin museo – Laaja tuki valtakunnallisen erä- ja luontokulttuurimuseon saamiseksi Pyhtäälle

Yhteensä seitsemän kuntaa, Elinkeinoyhtiö Cursor Oy, Kymenlaakson edunvalvontaorganisaatiot sekä joukko yrityksiä haluavat uuden valtakunnallisen vastuumuseon Pyhtäälle.

Pyhtään erä- ja luontokulttuurimuseohakemuksen ytimenä ovat toiminnalliset elämykset ja yllätykselliset sisällöt, jotka ovat kävijälle enemmän kuin museokäynti. Erityisenä vahvuutena nähdään museon helppo saavutettavuus ja erinomainen sijainti E18-moottoritien liittymässä ja Kymijoen varrella. Helsinki-Vantaan lentokentän ja Vaalimaan raja-aseman läheisyys sekä Helsinki East Aerodrome suunnitellun museon vieressä takaavat sen, että asetettu 100.000 kävijätavoite on mahdollista saavuttaa ja ylittää.

Arkkitehtitoimisto JKMM Oy on luonnostellut kansainvälisen tason museorakennuksen, jonka näyttelyt ja toiminnot jatkuvat lähiluonnossa ja koko Kymenlaakson luontokohteissa, kuten Valkmusan kansallispuiston suoalueilla, Kymijoella sekä Itäisen Suomenlahden kansallispuistossa ”Luonnostelemamme museon arkkitehtuuri tekee kunniaa sekä paikalliselle, että kansalliselle erä- ja luontokulttuurille,” toteaa Arkkitehtitoimisto JKMM:n perustajaosakas Asmo Jaaksi.

Museo tukee koko Suomen matkailun kehittymistä

Museohankkeelle on asetettu 100.000 vuosittaisen kävijän tavoite. Siksi kansainvälisen vierailijapotentiaalin hyödyntäminen on avainasemassa museon sijaintipaikkaa valittaessa. Tutkimusyritys TAK on arvioinut museohankkeen aluetalousvaikutusten olevan 7-15 miljoonan euroa ja työllisyysvaikutuksen 31-66 HTV.

”Aluetaloudelliset vaikutukset huomioiden museohankkeen edistyminen tukisi hyvin alueellista matkailun kehittymisen kokonaisuutta, mutta toisi myös lisäarvoa koko Suomen luontomatkailuun. Hanke luo hyviä liiketoiminnan mahdollisuuksia myös esimerkiksi pääkaupunkiseudun matkailuyrittäjille ja mahdollistaa toteutuessaan uuden liiketoiminnan kehittymistä ja elinvoiman kasvua,” toteaa matkailujohtaja Kati Paasi, Cursor Oy:sta.

Merikeskus Vellamon saaminen seudulle toimii hyvänä referenssinä myös Pyhtään erä- ja luontokulttuurimuseolle. Merikeskus Vellamon edustajat ovatkin olleet mukana hakemusvaiheessa tukemassa museokonseptin suunnittelua ja pohtimassa yhteistyön mahdollisuuksia. Valtakunnalliselle vastuumuseolle myös seudun kulttuurihistoriallisella kontekstilla on merkitystä. Esimerkiksi keisari Aleksanteri III ja Nikolai II suosimat kalastus- ja kesänviettopaikat Kymijoella ja saaristossa on nostettu hakemuksessa esiin.

Nykypäivän Venäjä-yhteistyö palkittiin, kun Pyhtään hakemus sai tukikirjeet myös mm. Pietarin kaupungin ulkoasiainkomitealta, Venäjän Etnografiselta museolta, Venäjän kalastus- ja metsästysmuseolta ja Leningradin alueen kauppakamarilta, mikä luo hyvän pohjan matkailuyhteistyölle tulevina vuosinakin.

Merkittävät yrityskumppanuudet  

Pyhtää on saanut hakemuksensa tueksi merkittäviä yritysyhteistyökumppaneita: Kotkamills Oy, Kotkan Energia Oy sekä Pyroll Group Oy. Kotkan Energia omistaa Pyhtäällä Långön saaressa 26 hehtaarin tontin, jonka käytöstä yhtiö on valmis neuvottelemaan museota hyödyttävään käyttöön. Kotkamills tarjoaa yhteistyötä rakennus- ja kuluttajatuotteillaan museolle ja pyhtääläisen Pyroll Groupin omistukset Stömforsin Ruukissa ja Stockforsin Ruukkissa Pyhtäällä tuovat synergiaetuja museolle niin majoituksen, elämyspalveluiden kuin tapahtumienkin osalta.

Pyhtään kunta on kunnanhallituksen päätöksellä valmis neuvottelemaan museosäätiön perustamisvaiheen pääomittamisesta, rakennusinvestoinnista sekä museon vuosittaisen toiminnan rahoittamisesta. ”On selvää, että Pyhtään kokoisen kunnan on luotava hankkeen rahoitukseen kestävä pohja kumppanuuksien kautta. Kutsunkin kaikki bränditietoiset yhteistyökumppanit rohkeasti mukaan konsortioomme. Haluamme luoda Pyhtäälle näyteikkunan suomalaisille kaikista pyhimpään- luontosuhteeseemme,” kiteyttää kunnanjohtaja Jouni Eho.

Lisätietoja:
Jouni Eho, kunnanjohtaja, Pyhtään kunta
puh. 044 767 6674
jouni.eho@pyhtaa.fi

Varsinainen hakemus liitteineen on ladattavissa osoitteesta: www.pyhtaa.fi/eraluontomuseo