Tarjouskilpailu asiantuntijapalveluista koronan jälkihoitoon

Koronakriisin vaikutusten osoittautuessa pitkäaikaisemmiksi Yrittäjän Tukiverkko 2.0 -hanke haluaa vastata yrittäjien piiristä esille nousseisiin tarpeisiin nopeasti käynnistyvistä ja räätälöidyistä kehittämispalveluista. Hanke tukee yrityksiä ohjaamalla asiantuntija-apua yritysten talouden vakauttamistoimiin ja toimintaympäristön muutoksen edellyttämään liiketoiminnan uudelleen muotoiluun. Uudet työtavat ja teknologiaosaaminen auttavat vastaamaan markkinoiden muutokseen ja toimimaan tehokkaasti kasvun käynnistyessä. Palvelu toteutetaan yrityskohtaisina asiakaskonsultaatioina.

Tämä tarjouspyyntö koskee Cursorin osiota hankkeessa.

TARJOUPYYNTÖ

Koronapandemiaan liittyvä, poikkeuksellisen häiriön pk-yritysten toimintaan aiheuttama kriisi vaatii kaikkia yrityksiä tukevia tahoja yhdistämään voimavarojaan. Siksi maakunnan kehittämisyhtiöt Cursor Oy ja Kouvola Innovation Oy sekä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu (Xamk) Oy käynnistivät vuonna 2020 Yrittäjän tukiverkko -hankkeen maakunnan yrittäjien auttamiseksi. Yrittäjän tukiverkko 2.0 on edellisen jatkohanke, joka myös on Kymenlaakson liiton rahoittama.

Lisätietoja: Riina Laaksonen, projektipäällikkö
riina.laaksonen@cursor.fi, p. 040 190 2534