Tulevaisuuden ilmailuteknologioiden kehityksen kärki Pyhtäällä

Helsinki-East Aerodrome toimi 27.8.2020 näyteikkunana tulevaisuuden ilmailuteknologoille, kun ensimmäinen Tech Runway -tapahtuma kokosi Pyhtään lentokentälle yli 200 toimialan edustajaa ja 20 näytteille asettelijaa. Cursor Oy:n, Redstone Aero Oy:n, Business Finlandin sekä Puolustus- ja ilmailuteollisuuden PIA ry:n yhdessä järjestämä ensimmäinen Tech Runway -tapahtuma on merkittävä avaus kohti kansallisen klusterin rakentumista.

Ilmaliikenne on valtavassa murroksessa. Uudet teknologiat sekä koronakriisi tuovat ennennäkemättömiä muutospaineita toimialalle.
– On erityisen hienoa, että saimme tapahtumamme kumppaniksi PIA ry:n sekä Business Finlandin. Tämä osoittaa, että kyseessä on valtakunnallisesti merkittävä hanke. Siinä missä Suomen meriklusteri on tuottanut uusia tuotteita ja innovaatiota kansainvälisille markkinoille, on Suomella mahdollisuudet nousta ilmaliikenteen sähköistymisen ja digitalisaation myötä merkittäväksi peluriksi. Helsinki-East Aerodrome haluaa olla alustana kansallisen klusterin muodostamisessa, toteaa Redstone Aero Oy:n hallituksen puheenjohtaja Esa Korjula.

Helsinki-East aerodromille merkittävä rooli

Tapahtumassa julkaistiin WSP Finland Oy:n professori Jorma Mäntysen johdolla laadittu raportti ”Tulevaisuuden ilmaliikenne Suomessa – Helsinki-East Aerodromen rooli”.

Raportin mukaan Helsinki-East ja sitä ympäröivä vapaa ilmatila mahdollistavat ilmaliikenteen uuden teknologian testaustoiminnan ja aikatauluttoman ilmaliikenteen. Myös viranomaisten lentotoiminnalle Helsinki-East on hyvin soveltuva sijainniltaan. Helsinki-East sijaitsee lähellä pääkaupunkiseutua sekä Suomenlahden rannikon ja Kaakkois-Suomen elinkeinoelämää. Se tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet vastata ilmaliikenteen kysyntään uuden ajan palveluilla, kuten koulutuksella, liikelennoilla ja ilmailun logistiikalla.  Helsinki-East on ainoa vaihtoehto pääkaupunkiseudun citykentäksi ja se vapauttaa Helsinki-Vantaan lentoaseman kapasiteettia säännölliselle reittiliikenteelle.

Ilmaliikenne on globaali toimiala, joka on tärkeä kansainvälisen kaupan ja kommunikaation mahdollistaja. Juuri nyt alaa koettelee globaali pandemiakriisi, jonka vaikutukset ulottuvat yksittäisistä toimijoista maailmantalouteen. Kriisin jälkeen markkinat hakevat uutta tasapainotilaa niin kysynnän kuin tarjonnan osalta. Juuri nyt ilma-alusten kevyemmät materiaalit, vaihtoehtoiset käyttövoimat ja moottoriteknologia ovat jatkuvan tutkimuksen ja testauksen kohteena. Sähköiset ilma-alukset ovat jo lähitulevaisuutta, samoin lentokentillä käytettävät uudet teknologiat. Paitsi teknologiaa myös ilmaliikenteen toimintamalleja kehittämällä voidaan vähentää merkittävästi ilmaliikenteen hiilijalanjälkeä. Uusien ilma-alusten osalta ympäristökysymys pystytään ratkaisemaan kestävällä tavalla. 

Professori Mäntynen toteaa raportissa myös, että ”kustannustehokkaan lentokentän konseptikehitys on osa Helsinki-Eastin tehtävää. Sen tärkeä rooli on verkostoitua alan toimijoiden kanssa ja olla kehityksen moottorina koko Suomen ilmaliikenteen uudistamiselle ja ilmailumarkkinoiden kehittämiselle. Ilmailun arvoketjussa toimii huomattavan suuri määrä eri alojen yrityksiä, joilla on suuri valtakunnallinen ja aluetaloudellinen merkitys.”

VTT ja Redstone Aero Oy sopivat yhteistyöstä

Tapahtumassa julkaistiin myös yhteistyösopimus VTT:n sekä Redstone Aero Oy:n välillä. Sopimus mahdollistaa yhteisiä strategisia tutkimusaktiviteetteja sekä kaupallista toimintaa drone-järjestelmiin liittyen. Tätä kautta voidaan ilmailupuolen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa nostaa Suomessa uudelle tasolle.

Tech Runway -tapahtuma on osa Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy:n johtamaa ja Kymenlaakson liiton rahoittamaa ”Kasvua ja kehitystä tulevaisuuden ilmailuteknologioista” -hanketta.