Seudun kehittäminen - elinkeinostrategia

SIVUA JA ELINKEINOSTRATEGIAA PÄIVITETÄÄN KEVÄÄLLÄ 2022

  • Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategian päämääränä on rakentaa vahvempaa aluetaloutta sekä
    kääntää muuttoliike positiiviseksi.
  • Elinkeinostrategia määrittelee tärkeimmät yhteiset valinnat ja yhteistyöalueet, linjaa seudun elinkeinopolitiikan suuntaviivat ja houkuttelee yhteistyöhön niin kaupungit, kunnat, oppilaitokset, yritykset kuin järjestöt ja ihmiset.
  • Elinkeinostrategia kertoo seudun ulkopuolisille toimijoille kehittämisen kärjet.
  • Isoina tavoitteina edelleen olemassa oleviin vahvuuksiin perustuva uudistuminen ja vetovoimaisuus sekä positiivisen ilmapiirin luominen.