Korona-apua yrittäjälle

Koronaohjeita ja tukea yrittäjälle

Cursorin yritysneuvonta on tukenasi myös koronatilanteessa. Autamme ja neuvomme kaikissa yrittämiseen ja yritystoimintaan liittyvissä asioissa, myös haasteiden selättämisessä.

Näin poikkeuksellinen ja pitkä kriisi lamaannuttaa. Ajatukset keskittyvät selviytymiseen ja laskujen maksusta tulee tärkein tehtävä. Kierteen katkaisemiseksi on hyvä keskustella ulkopuolisen asiantuntijan kanssa ja aloittaa ennakointi tulevaa varten. Yritysneuvojamme auttavat sinua löytämään tilanteeseen parhaan vaihtoehdon.

Yritysneuvonta puh 040 190 2555
yritysneuvonta@cursor.fi

Valtakunnallinen talousapu puh 0295 024 880

KUSTANNUSTUKI 5

Kustannustuen viides hakukierros alkaa 21.12. Viidennen hakukierroksen tuki korvaa kuluja yrityksille, jotka ovat kärsineet julkisoikeudellisista, koronapandemian torjuntaan liittyvistä rajoituksista. Tuki kohdistuu kuluihin, jotka ovat syntyneet 1.6.–30.9.2021.

Kustannustuen viides kierros on tarkoitettu yrityksille, joiden liiketoiminta on kärsinyt julkisoikeudellisesta, koronapandemian torjuntaan liittyvästä rajoituksesta tukikautena 1.6.–30.9.2021. Rajoitus on voinut kohdistua suoraan yritykseen tai sen asiakaskuntaan.
 
Kustannustuen viides hakukierros on avoinna 21.12.2021–18.2.2022. Hakemuksen tulee olla Valtiokonttorissa viimeistään 18.2.2022 klo 16.15. Huomioithan, että tämä koskee myös paperihakemuksia, joiden on oltava perillä Valtiokonttorissa viimeisenä hakupäivänä klo 16.15. Saman päivän postileima ei siis riitä.

Yksinyrittäjät hakevat tukea Valtiokonttorista

Lain mukaan kustannustuen maksettava määrä on 2 000 – 1 000 000 euroa. Myönnetystä kustannustuesta vähennetään samoihin kustannuksiin kohdistuvat vakuutuskorvaukset sekä Valtiokonttorin myöntämä sulkemiskorvaus ja tapahtumatakuu.​

Tuen enimmäismäärä on miljoona euroa.

Katso tarkemmat ohjeet ja lisätiedot Valtionkontorin sivuilta.


SULKEMISKORVAUS

Ravintolat ja muut suljetut yritykset voivat saada sulkemiskorvausta. Yrityksille maksetaan korvaus, jos niiden toimitilat on lain tai viranomaismääräyksen johdosta pidettävä suljettuina koronavirusepidemian vuoksi. Uusi sulkemiskorvaus koskee pieniä yrityksiä ja mikroyrityksiä, joissa on enintään 49 työntekijää. Suljetut yritykset voivat hakea myös kustannustukea.

Sulkemiskorvaus koskee ravintoloita ja muita ravitsemisyrityksiä, jotka on suljettu tilapäisesti asiakkailta majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetulla lailla. Ruoan noutomyynti on kuitenkin sallittua. Korvaus lasketaan sen toiminnan osalta, jota sulkeminen koskee.

Korvausta voidaan maksaa myös yrityksille, jotka kunta tai aluehallintovirasto on määrännyt suljettavaksi tartuntatautilain nojalla. Näitä ovat esimerkiksi liikunta- ja urheilutilat ja kuntosalit, yleiset saunat, uimahallit ja kylpylät sekä sisäleikkipuistot.  Korvaus maksetaan yrityksille siltä ajalta, jonka ne ovat suljettuina. Jos yritysten asiakasmäärää on rajoitettu, mutta niitä ei ole suljettu kokonaan, ne eivät ole sulkemiskorvauksen piirissä.

Sulkemiskorvaus perustuu yrityksen kuluihin helmikuussa 2021 sekä ilmoitukseen siitä, kuinka suurta osaa liiketoiminnasta sulkeminen koskee. Palkkakuluista korvataan 100 prosenttia ja muista kuluista, kuten vuokrakuluista, 70 prosenttia.

Sekä kustannustuen että sulkemiskorvauksen määrässä otetaan huomioon aiemmin myönnetyt koronatuet. Tukien enimmäismäärä ei saa ylittää 1,8 miljoonaa euroa EU:n valtiontukisääntöjen mukaan.

Sulkemiskorvausta on haettava neljän kuukauden sisällä sen kalenterikuukauden päättymisestä, jona velvollisuus pitää toimitilat suljettuina päättyi.

Lisätietoa kustannustuesta Valtionkonttorin sivuilta www.valtionkonttori.fi.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Suomen Yrittäjät päivittävät sivuilleen ajankohtaista tietoa koronasta ja koronatuista. Lisätietoja tästä

KUNTIEN TUKITOIMET YRITYKSILLE

Seudun kunnat ovat koonneet toimenpiteitä, joilla kaupungit ja kunnat tukevat yrityksiä poikkeustilanteessa. Toimenpiteet sisältävät yritysvuokralaisten maksuehtoihin kohdistuvia huojennuksia, toimenpiteitä julkisten hankintojen edistämiseksi, maksuehtojen ja perintätoimenpiteiden huojennuksia. 

Kotkan tukitoimet
Miehikkälän tukitoimet
Pyhtään tukitoimet
Pyhtään välirahoituslaina yrittäjille
Virolahden tukitoimet
Haminan tukitoimet
Loviisan tukitoimet

YRITTÄJÄN TYÖMARKKINATUKEEN 3KK JATKOAIKAA

Yrittäjät voivat hakea työmarkkinatukea eli työttömyyskorvausta, jos yrityksessä työskentely on päättynyt tai yrittäjätulo on koronaepidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 €/ kk. Yritystoimintaa ei tarvitse lakkauttaa työmarkkinatuen saamiseksi. Työmarkkinatuke esitetään jatkettavaksi 30.6.2021 saakka.  

Ensimmäistä kertaa työmarkkinatukea haettaessa ilmoittaudutaan ensin työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluissa. Tämän jälkeen yrittäjät voivat hakea työmarkkinatukea Kelasta.
Kela hakuohjeet
TE-toimistoon ilmoittautuminen

Lisätietoa TE-Toimistosta Puh: 0295 025 500
Yrityspalvelut (vaihde) puh. 0295 042 001
Marjukka Matikka puh. 0295 042 137
Leena-Maria Kyyhkynen puh. 0295 042 264
Anita Kirkkopelto-Marttila puh. 0295 042 087
YT-esitykset: kirjaamo.kaakkois-suomi@te-toimisto.fi

TUKI YKSINYRITTÄJILLE

Yksinyrittäjien toimintatuen haku on päättynyt. Yksinyrittäjien tuen seuraavaa hakukierrosta suunnitellaan yhdistettävän Kustannustuen kolmanteen hakukierrokseen huhtikuussa 2021.

PANKIT JA FINNVERA

Iso osa valtion yritystuesta jaetaan Finnveran pankkitakauksina. Finnvera suhtautuu joustavasti kaikkiin koronaviruksen aiheuttamiin rahoituksen järjestelytarpeisiin. Jos olet käyttöpääomalainan tarpeessa ota yhteys omaan pankkiin. Yrityslaina haetaan aina oman pankin kautta ja pankki hoitaa yhteydenpidon Finnveraan. Kun tarvitset pankkia ja Finnveraa varten laskelmia tai liiketaloussuunnitelman, sinua avustavat  Cursorin yritysneuvojat. Lisätietoja tästä

VEROTTAJA

Koronatilanne voi aiheuttaa vaikeuksia veroasioiden hoitamiseen.Koronan aiheuttamien vaikeuksien vuoksi veroja ei voi jättää maksamatta eikä veron määrään, eräpäiviin, viivästyskorkoihin tai muuhun maksamiseen ole tullut muutoksia. Jos sinulla on maksuvaikeuksia, voit kuitenkin hakea maksujärjestelyä helpotetuin ehdoin. Lisätietoja tästä

TESIN VAKAUTUSRAHOITUS KESKISUURILLE YRITYKSILLE

Valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi on käynnistänyt vakautusrahoitusohjelman koronaviruksen vuoksi tilapäisiin vaikeuksiin joutuneiden keskisuurten yritysten toiminnan jatkumisen turvaamiseksi. Tavoitteena on, että terveitä yrityksiä ei päästetä konkurssiin poikkeuksellisen ja niiden liiketoiminnasta riippumattoman kriisin seurauksena. Lisätietoja tästä

Yritysneuvonnan vinkit ravintolayrittäjälle

Ravintolat joudutaan sulkemaan viranomaisten toimesta maaliskuun 8. päivästä alkaen. Alla on lista asioista, joilla voidaan helpottaa tilanteesta selviämistä ja varmistaa kassan riittävyys.

 • Tee tilannekatsaus ja kassasuunnitelma seuraaville viikoille, jos tarvitset apua tilanteen kartoittamiseen, varaa aika yritysneuvonnasta https://www.cursor.fi/yhteys/ajanvaraus/, 040 190 2555
 • Tarkista omat saatavasi ja varastot, pyri muuttamaan ne rahaksi
 • Mieti, mistä voisit saada myyntituloja rajoitusten aikana: take away -myynti, kokkauskurssit verkossa, lahjakortit tms.
 • Neuvottele maksuaikaa tavarantoimittajiltasi
 • Ota yhteys rahoittajiisi, neuvottele tilapäisestä rahoituksesta esim. käyttöpääomalainasta ja kysy lyhennysvapaasta mikäli lainan maksu ajoittuu maaliskuulle
 • Katso soveltuuko Finnveran käyttöpääomalaina yrityksellesi https://www.finnvera.fi/tuotteet/lainat
 • HUOM! Vältä kuitenkin ison lisälainan ottamista, joka voi aiheuttaa vaikeuksia tulevaisuudessa
 • Ota yhteys verottajaan ja neuvottele verojen maksuaikatauluista. (tammikuun alv erääntyy maksettavaksi 12.3., samoin helmikuun palkkojen ennakonpidätykset erääntyvät maksettavaksi maaliskuussa)
 • Pohdi henkilöstön lomauttamistarpeet. Lomautus voidaan toteuttaa työehtosopimuksesta riippuen normaalisti kahdessa viikossa. Viranomaisen antaman rajoituksen ansiosta, onko mahdollista vedota yhteistoimintalain 60 §, tällöin voi lomauttaa heti. Tarkasta asia liitostasi. https://www.mara.fi/
 • Mieti onko yrityksellä realisoitavaa omaisuutta, jota ei tällä hetkellä tarvita. Jos tunnistat tällaisia kohteita ja tavaralle löytyy nopeasti ostaja voidaan käyttöomaisuutta myydä kassan turvaamiseksi.
 • Pohdi voidaanko yrityksen omistamia koneita, laitteita, ajoneuvoja siirtää rahoitusyhtiölle nopealla aikataululla?
 • Otan vuokranantajaan yhteys, neuvottele vuokran maksusta ja mahdollisesta vuokran alennuksesta.
  (päivitetty 28.2.)