Neuvoa yrittäjälle poikkeustilanteessa

Koronaohjeita ja tukea yrittäjälle

Cursorin yritysneuvojat ovat tukenasi myös koronavirustilanteessa. Autamme ja neuvomme kaikissa yrittämiseen ja yritystoimintaan liittyvissä asioissa, myös haasteiden selättämisessä. Olemme tavoitettavissasi pidennetyillä palveluajoilla. Ota rohkeasti yhteyttä niin autamme sinua löytämään toimivat ratkaisut tähän hetkeen. Tärkeintä on toiminta, myös ennakoivasti.

Tälle nettisivulle päivitetään säännöllisesti ajankohtaista tietoa yrittäjille – lisääthän sivun suosikkeihisi! 

Ainutlaatuinen tilaisuus yrittäjille - livelähetys aiheena
"Yritysten tukimahdollisuudet Kymenlaaksossa LIVE"
Maanantai, 30. maaliskuu 2020 - klo 14-15

 


Cursorin yritysneuvojat

Kalle Kallionpää 040 190 2563
Sami Moisio 040 190 2541
Sami Perttola 040 190 2546

Palveluneuvonta

Cursorin yritysneuvonta 040 190 25 55 / puhelinneuvonta palvelee arkisin klo 8-16

Koronatietoa yrityksille venäjäksi
 

VALTAKUNNALLINEN TALOUSAPU-NEUVONTA 0295 024 880

 

KUNTIEN TUKITOIMET YRITYKSILLE

Seudun kunnat ovat koonneet toimenpiteitä, joilla kaupungit ja kunnat pystyvät edesauttamaan yritysten toimintaedellytyksiä. Toimenpiteet sisältävät yritysvuokralaisten maksuehtoihin kohdistuvia huojennuksia, toimenpiteitä julkisten hankintojen edistämiseksi, maksuehtojen ja perintätoimenpiteiden huojennuksia. 

YRITTÄJÄN TYÖMARKKINATUKI

Yrittäjälle voidaan maksaa työmarkkinatukea, jos yrityksessä työskentely on päättynyt tai yrittäjätulo on koronaepidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa. Yritystoimintaa ei tarvitse lakkauttaa, jotta voi saada työmarkkinatukea. Opinnot eivät estä oikeutta työmarkkinatukeen. Työttömyysturvaa voidaan maksaa 30.6. saakka.

Työmarkkinatukea haetaan ilmoittautumalla ensin työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluissa. Tämän jälkeen yrittäjä voi hakea työmarkkinatukea Kelasta. Kela rakentaa yrittäjille oman verkkohakemuksen ja tiedottaa sen avautumisesta kela.fissä. Tämän jälkeen yrittäjä voi täyttää hakemuksen Kelan sähköisessä asiointipalvelussa. Uudet hakuohjeet päivitetään Työttömyysturva koronatilanteessa -sivulle https://www.kela.fi/tyottomyysturva-korona 
 
TE-toimistoon ilmoittaudutaan työttömäksi työnhakijaksi oma-asioinnin kautta
 
Työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3.2020–30.6.2020 ja ilmoittautuminen on käynnissä nyt. Jos yrittäjä on rekisteröitynyt työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020, hänellä on ollut oikeus työmarkkinatukeen työnhakua edeltävältä ajalta, kunhan tuen saamisen edellytykset täyttyvät.

Lisätietoa TE-Toimistosta Puh: 0295 025 500, www.te-palvelut.fi
Kaakkois-Suomen TE-toimisto neuvoo, kun yrityksen asiana ovat henkilöstön vähentäminen, muutosturva tai lomauttaminen:
Yrityspalvelut (vaihde) puh. 0295 042 001
Marjukka Matikka puh. 0295 042 137
Leena-Maria Kyyhkynen puh. 0295 042 264
Anita Kirkkopelto-Marttila puh. 0295 042 087
YT-esitykset: kirjaamo.kaakkois-suomi@te-toimisto.fi
KELA ohjeita tyttömyyden kohdatessa https://www.kela.fi/ajankohtaista-tyottomat
 

KUNTIEN KAUTTA JAETTAVA TUKI YKSINYRITTÄJILLE

Yksinyrittäjien toimintatuen haku on nyt käynnissä ja jatkuu 30.9. asti. Cursor Oy käsittelee tukihakemukset, jonka jälkeen ne ohjataan kuntiin viranhaltijan hyväksyttäväksi ja maksatukseen. 
  • Tuen suuruus on 2000 euroa  
  • Kyseessä on kertakorvaus 
  • Tuki voidaan myöntää yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. 
  • Haku pyritään avaamaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa  
  • Tiedotamme haun avautumisesta välittömästi 
  • Julkaisemme käytännönläheiset hakuohjeet ja tiedot hakukriteereistä tällä sivustolla. 
 

YRITYKSILLE UUSI KUSTANNUSTUKI KORONAVIRUKSEN VUOKSI

Hallitus linjasi neuvottelussaan 13.5.2020, että yrityksille tulee toimialasta riippumaton kustannustuki. Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Se kohdentuu kaikkein eniten koronasta kärsiviin yrityksiin ja toimialoihin.
 
  • Kustannustuen edellytyksenä on liikevaihdon heikkeneminen, tarkemmat ehdot tarkentuvat lakivalmistelussa.
  • ELY-keskusten ja Business Finlandin koronatilanteen tukihaut ajetaan hallitusti alas
  • Yksinyrittäjän tukeen ei muutoksia
 

ELY-KESKUKSEN KAUTTA JAETTAVAT YRITYSTUET - Haku sulkeutuu 8.6.2020

Yrityksen kehittämisavustus koronavirusepidemiasta aiheutuneissa markkina- ja tuotantohäiriöissä. Avustusta myönnetään tilanneanalyysin tekemiseen tai kehittämistoimenpiteisiin. Kehittämisavustus on tarkoitettu työnantajayrityksille, jotka työllistävät 1 - 5 henkeä. Avustukset ovat suuruudeltaan maksimissaan 10 000 € ja 100 000 €. Avustusta voi hakea ELY-keskukselta sähköisellä hakemuksella aluehallinnon asiointipalvelussa 31.3.2020 alkaen.
Linkki hakuun tästä 

ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut ovat normaalin tapaan yritysten haettavissa. Analyysi-palvelu maksaa normaalisti yritykselle 220 euroa + alv/päivä ja Konsultointi-palvelu 300 euroa + alv/päivä. Toistaiseksi molemmat palvelut maksavat yritykselle 30 euroa/päivä. 
 
ELY-keskuksen kautta haettavien koronarahoitusavustusten maksatusta voi hakea 12.5.2020 alkaen
 

BUSINESS FINLANDIN KAUTTA JAETTAVAT YRITYSTUET - Haku sulkeutuu 8.6.2020

Rahoitus on tarkoitettu Suomessa toimiville pk-yrityksille (oy, oyj, ay, ky, osk), joilla on 6-250 työntekijää ja midcap-yrtyksille, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Rahoituksen avulla voidaan kehittää uusia tuotteita tai toimintatapoja, mutta ei saada korvauksia menetetystä myynnistä aiheutuneita tappioista. Rahoitusta on saatavilla kahta erilaista: esiselvitys ja kehittämisrahoitus. Yritys ei voi hakea molempia rahoituksia samanaikaisesti.
 

RAVITOLOILLE TULOSSA OMA TUKI

Ravintoloiden toimintaa on rajoitettu lainsäädännöllä koko maassa 4.4.–31.5.2020. Hallitus on esittänyt tukimallia, joka on tällä hetkellä valiokuntakäsittelyssä. Tukimalli tulisi koostumaan kahdesta osasta, tuesta uudelleen työllistämiseen ja hyvityksestä toiminnan rajoittamisesta. 
Uudelleentyöllistämisen tuella yritys voi saada tukea työntekijän työllistämiseen toiminnan käynnistyessä uudelleen. Hyvitys toiminnan rajoittamisesta tukee ravitsemisyrityksen mahdollisuuksia hoitaa juoksevia, joustamattomia kustannuksiaan. 

Ravintolatuen hakemuslomakkeet ja hakuohjeet ovat saatavilla lain voimaantulon jälkeen sekä suomi.fi-portaalista että KEHA-keskuksen sivuilta (www.keha-keskus.fi/poikkeusrahoitus). Hakemus on jätettävä viimeistään 31.8.2020. Mikäli ravintola on saanut aiemmin tukea ELY-keskukselta tai Business Finlandilta tullaan nämä tuet huomioimaan ravintolatukea laskettaessa. 
 

PANKIT JA FINNVERA

Pääpotti valtion yritystuesta jaetaan Finnveran pankkitakauksina. Finnvera suhtautuu joustavasti kaikkiin koronaviruksen aiheuttamiin rahoituksen järjestelytarpeisiin. Jos olet käyttöpääomalainan tarpeessa ota yhteys omaan pankkiin. Yrityslaina haetaan aina oman pankin kautta ja pankki hoitaa yhteydenpidon Finnveraan. Kun tarvitset pankkia ja Finnveraa varten laskelmia tai liiketaloussuunnitelman, sinua avustavat  Cursorin yritysneuvojat . Yrityksellä tulee olla pidemmän aikavälin kannattavan toiminnan edellytykset.
 

VEROTTAJA

Koronatilanne voi aiheuttaa vaikeuksia veroasioiden hoitamiseen.
Koronan aiheuttamien vaikeuksien vuoksi veroja ei voi jättää maksamatta eikä veron määrään, eräpäiviin, viivästyskorkoihin tai muuhun maksamiseen ole tullut muutoksia. 
Jos sinulla on maksuvaikeuksia, voit kuitenkin hakea maksujärjestelyä helpotetuin ehdoin 25.3.2020 alkaen.
 

TESI

Valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi käynnistää 14.4.2020 rahoitusohjelman koronaviruksen vuoksi tilapäisiin vaikeuksiin joutuneiden keskisuurten yritysten toiminnan jatkumisen turvaamiseksi. Tavoitteena on, että terveitä yrityksiä ei päästetä konkurssiin poikkeuksellisen ja niiden liiketoiminnasta riippumattoman kriisin seurauksena.
 

UUDENMAAN LIITON KRIISIRAHOITUS ALUEEN YRITYKSILLE

Uudenmaan liitto on avannut rahoituksen hankkeille, jotka vahvistavat alueen toimijoiden mahdollisuuksia hoitaa koronaepidemian aiheuttamaa kriisitilannetta sekä kriisistä toipumista.
 

TAITEEN JA KULTTUURIN KORONA-AVUSTUSTEN HAKU

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää ylimäärästä avustusta kulttuurin ja taiteen toimijoille koronaviruskriisistä selviämiseen. Rahoitusta suunnataan muun muassa kansallisille taidelaitoksille, kulttuurialojen yhteisöille ja ammattilaisille, valtionosuutta saaville museoille, orkestereille ja teattereille sekä elokuva-alan toimijoille.
 

MAASEUDUN YRITYSTEN VÄLIAIKAINEN TUKI

Maaseudun yritykset ovat saamassa oman tuen koronaviruspandemiasta aiheutuviin talousvaikeuksiin. Tavoitteena on, että haku aukeaisi 18.5.2020. Tuki on tarkoitettu maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan sekä alle 10 henkilöä työllistäville yrityksille, jotka jalostavat ja myyvät maataloustuotteita. Tukea voi saada 5 000–10 000 euroa, kuitenkin korkeintaan 80 prosenttia esitetyistä menoista. Tukea voi käyttää yrityksen toiminnan jatkumisen turvaaviin, välttämättömiin menoihin, kuten henkilöstö-, kiinteistö- ja vuokrakuluihin. Menot ovat hyväksyttäviä enintään kuuden kuukauden pituiselta ajanjaksolta, joka on alkanut aikaisintaan 16.3.2020.
Lisätietoja tästä
 
Lisäksi tukia myös alkutuotantoon ja kalataloudelle
Alkutuotannon väliaikainen tuki
Kalatalouden väliaikainen tuki


YRITTÄJÄN TARKISTUSLISTA POIKKEUSTILAN UHATESSA


LASKUT

- Keskustele kirjanpitäjäsi kanssa ja selvitä taloustilanteesi tarkkaan. Ennakoi tulevaa!
- Käy läpi laskut ja selvitä kuinka paljon laskuja erääntyy?
- Selvitä voitko esim. muuttaa laskuja maksettaviksi osissa?

PANKKI, VEROTTAJA, VAKUUTUSYHTIÖ JA TYÖELÄKELAITOS

- Ota yhteyttä pankkiin, verottajaan ja työeläkelaitokseen.
- Sovi maksujärjestelyistä kuten veroista, ennakonpidätyksistä, työeläkemaksuista
   ja rahoitussopimuksista toimijoiden kanssa.
- Neuvottele lyhennysvapaasta ja esim. Finnveran takauksista.
- Ole yhteydessä vakuutusyhtiöösi sekä eläkevakuutusyhtiöösi.
  Eläkemaksuihin voi saada joustoa ja takaisinlainauksella edullista lainaa.
- Pyydä maksusuunnitelma vakuutusmaksuihin

VUOKRANANTAJA

- Ole yhteydessä vuokranantajaan
- Neuvottele mahdollisesta vuokranmaksun lykkäämisestä

HENKILÖSTÖ, ASIAKKAAT JA TAVARANTOIMITTAJAT

- Sopeuta toiminnot vastaamaan yritystoiminnan tilannetta vastaavaksi
   keskustelemalla henkilöstön kanssa
   säästötoimenpiteistä, neuvottelemalla toimittajan ja vuokranantajan kanssa.
- Varmista henkilöstösi kanssa sairauspoissaolot, etätyöt, ylityövapaiden
   tai lomien pitäminen ja mahdolliset lomautukset
- Mikäli joudut siirtämään tai perumaan toimituksia, Ole yhteydessä asiakkaisiin ja tavarantoimittajiin.

UUDET TAVAT YRITYSTOIMINNALLE

- Pohdi uusia ratkaisuja ja lisämyyntimahdollisuuksia. 
- Voitko toimittaa palvelusi etänä?
- Voiko tuotteitasi toimittaa suoraan kotiin?
- Voiko palveluasi muuttaa digitaaliseksi?
- Onko sinulle syntynyt kokonaan uusi bisnesidea?

ANNA HYVÄN KIERTÄÄ

- Osta kollegayrittäjältä lahjakortti
- Maksa kausikortti ennakkoon
- Tilaa paikallisesta verkkokaupasta
- Tilaa ruoka kotiin ravintolasta
- Osallistu webinaariin
- Maksa tilausesi ennakkoon, jos mahdollista

Älä jää yksin! 

- Etsi keskustelukumppani ja käy hänen kanssaan tilanne läpi.
 

YRITYSKUMMI

Yksi vaihtoehto on alueesi yrityskummi. Yrityskummit ovat kokeneita yrittäjiä, jotka antavat neuvontaa yritystoiminnan erilaisissa vaiheissa, myös Koronakriisiin liityvissä asioissa. Palvelusta ei peritä maksua ja yrittäjä vastaa kaikesta päätöksenteosta. 
Lisätietoja:
Kouvola: Jarmo Kuntonen, aluekummi, 050 065 7362                                     
Kotkan-Haminan seutu: Markku Merovuo, yhteyskummi, 044 333 1891
 

TÄRKEITÄ LINKKEJÄ

Henkilöstön lomauttaminen muutostilanteessa TE-palvelut
Henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen YT-laki
Rahoituksen hakeminen, maksusuunnitelman muuttaminen Finnveran ratkaisut
Liiketoimien kehitysrahoitusta häiriötilanteissa Business Finlandin ratkaisut
Suomen Yrittäjien koostama tietopaketti Kaikki Koronasta yrittäjälle
Ajankohtainen tilanneseuranta ja viranomaistiedotus: THL

Perusta yritys

Uudista yritystä

Cursor Oy

Asiaa seudusta

Cursor Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 KOTKA
Puistokatu 2, 2. kerros, 49400 HAMINA
Vaihde 040 190 2500
info@cursor.fi

>> Lisää yhteystietoja

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy vahvistaa seudun osaamista, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta kehittämällä menestyvää yritystoimintaa. Palvelemme kaikkia Etelä-Kymenlaakson yrittäjiä, yrittäjiksi aikovia ja seudulle sijoittuvia yrityksiä perustamis- ja kehittämisasioissa. Teemme Kotkan-Haminan seudusta entistä paremman paikan bisnekselle!

www.cursor.fi on Cursor Oy:n ylläpitämä verkkopalvelu, joka sisältää tietoa Cursorin palveluista ja toiminnasta sekä Kotkan-Haminan seudusta. Verkkopalvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi rekisteröitymistä. Sivustosta otetaan mielellään vastaan palautetta osoitteeseen viestinta@cursor.fi.

Tietosuojaseloste

Evästeet

Copyright 2019