Yritysten perustaminen vilkasta

Yritysten perustaminen on pysynyt vilkkaana Kotkan-Haminan seudulla

Uusien yritysten perustaminen on säilynyt seudulla yhtä vilkkaana kuin viime vuonna. Uusia yrityksiä perustettiin Kotkan-Haminan seudulle ensimmäisen puolivuotiskauden aikana 179, viime vuoden vastaavan määrän ollessa 182. Seudun kuntien osalta perustetut yritykset jakaantuivat seuraavasti: Hamina 49 (27%), Kotka 98 (55%), Miehikkälä 7(4%), Pyhtää 17 (9%) ja Virolahti 8 (4%). Prosentuaalisesti yritysten perustaminen vilkastui eniten Miehikkälässä 43% ja Pyhtäällä 41%.  

Uusia yrityksiä on perustetiin lukumääräisesti eniten viime vuoden tapaan seuraaville toimialoilla: Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminta (ml. Liike-elämän palvelut) 29 yritystä, Taiteet, viihde ja virkistys sekä muu palvelutoiminta 26 yritystä, Terveys- ja sosiaalipalvelut 24 yritystä, Tukku- ja vähittäiskauppa 23 yritystä ja Moottoriajoneuvojen korjaus 23 yritystä.

Edelliseen vuoteen verrattuna nousussa olivat seuraavat toimialat: Rahoitus- ja vakuutustoiminnassa ml kiinteistöalan toiminta, jossa kasvua edellisvuoteen verrattuna 333% (13 uutta yritystä), Rakennustoiminta 100% (18 uutta yritystä) sekä Kuljetus ja varastointi 100% (8 uutta yritystä).  

Samana ajanjaksona lopettaneita yrityksiä seudulle oli 194. Patentti- ja rekisterihallitus on poistanut kuluvan vuoden aikana kaupparekisteristä yrityksiä, jotka eivät ole toimittaneet tilinpäätöstietoja. Tämä näkyy lopettaneiden yritysten määrässä myös Kotkan-Haminan seudulla. Mikäli näitä poistoja ei huomioitaisi, olisi lopettaneiden yritysten määrä pienempi kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Vuoden 2019 ensimmäisen vuosi puolikkaan aikana kaupparekisteristä on poistettu PRH:n toimesta jo 98 yritystä, kun koko vuonna 2018 poistoja tehtiin 16 kpl.  Toiminnan lopettaneet yritykset jakautuivat seuraavasti: fuusio 8 yritystä, konkurssien määrä 15 yritystä, toiminta lakannut 73 yritystä ja PRH:n poistot 98 yritystä. Seudun yritysten nettolisäys oli -15 yritystä. Lopetteiden yritysten keski-ikä oli 17,6 vuotta.

Tiedot perustuvat kehittämisyhtiö Cursor Oy:n keräämiin tietoihin Kotka-Haminan seudun yrityksistä. Tiedot julkaistaan vuosineljänneksittäin.

Lisätietoja
Tiina Paavola, Cursor Oy, p. 040 1902 521
 
 

Perusta yritys

Uudista yritystä

Cursor Oy

Asiaa seudusta

Cursor Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 KOTKA
Puistokatu 2, 2. kerros, 49400 HAMINA
Vaihde 040 190 2500
info@cursor.fi

>> Lisää yhteystietoja

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy vahvistaa seudun osaamista, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta kehittämällä menestyvää yritystoimintaa. Palvelemme kaikkia Etelä-Kymenlaakson yrittäjiä, yrittäjiksi aikovia ja seudulle sijoittuvia yrityksiä perustamis- ja kehittämisasioissa. Teemme Kotkan-Haminan seudusta entistä paremman paikan bisnekselle!

www.cursor.fi on Cursor Oy:n ylläpitämä verkkopalvelu, joka sisältää tietoa Cursorin palveluista ja toiminnasta sekä Kotkan-Haminan seudusta. Verkkopalvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi rekisteröitymistä. Sivustosta otetaan mielellään vastaan palautetta osoitteeseen viestinta@cursor.fi.

Tietosuojaseloste

Evästeet

Copyright 2019