Yritysten perustaminen Kotkan-Haminan seudulle säilynyt vakaana

Vuonna 2018 seudulle perustettiin 336 uutta yritystä eli yksi edellisvuotta enemmän. Vielä alkuvuoden aikana havaittu perustannan hidastuminen kääntyi loppuvuodesta hienoiseksi kasvuksi. Perustaminen notkahti vuosina 2015 ja 2016, jonka jälkeen perustamismäärissä palattiin vuoden 2014 tasolle. Edelliseen vuoteen verrattuna vilkkaimmin uusia yrityksiä perustettiin Haminassa. 
 
Eniten yrityksiä perustivat 31–40-vuotiaat (28,7%). Lähes yhtä suuri osuus (26,3 %) oli 41–50 -vuotiaita. Yli 60-vuotiaita yrityksen perustajia oli 7,8 %.
 
Cursorin aloittavan yrittäjän neuvonnassa uusien yritysten perustaminen laski 18 %. Cursor toimii uusyrityskeskuksena Kotkan-Haminan seudulla ja toteuttaa aloittavan yrittäjän neuvontaa uusyrityskeskusmallin mukaisesti.  
 
Perustettujen yritysten toimialakirjo on melko laaja. Joukossa on runsaasti rakentamisen, kahvila- ja ravintolatoiminnan ja terveyden- ja hyvinvoinnin yrityksiä, ohjelmistosuunnittelua ja valmistusta sekä liike-elämän asiantuntijapalveluja tarjoavia yrityksiä, esittävän taiteen ja taiteellisen luomisen yrityksiä sekä erilaisia henkilökohtaisia palveluja tuottavia yrityksiä. Niiden ohella on yrityksiä perustettu myös hieman epätavallisimmille toimialoille kuten sepän töihin, viljellyn pajun punonnan opettamiseen ja hevos- ja muiden nahkavarusteiden valmistamiseen, myyntiin ja korjaamiseen.
 
Lakanneissa yrityksissä oli mm. rakentamisen, liikkeenjohdon konsultointipalvelujen sekä tieliikenteen tavarankuljetuksen ja taksialan yrityksiä.
 

Perustaminen vilkainta Haminassa

 
Perustaminen on ollut edelliseen vuoteen verrattuna vilkkainta Haminassa, jonne oli vuoden loppuun mennessä syntynyt 84 uutta yritystä. Viime vuoden vastaava luku oli 64. Myös seudun pienimmissä kunnissa perustanta kasvoi: Virolahdelle perustettiin viisi yritystä ja Miehikkälään yksi yritys edellisvuotta enemmän. 
 
Kun yritystoimintansa lopetti 28 % edellisvuotta enemmän, supistui nettoperustanta 64 % vuoden takaisesta.
 
Konkurssien määrä (joulukuu 2018) sekä niiden henkilöstövaikutukset Kotkan-Haminan seudulla ovat vähentyneet ja konkursseja on tapahtunut vertailuseutuihin (Kouvolan, Salon, Porin ja Vaasan) verrattuna lukumääräisesti vähiten. Tiedot perustuvat kehittämisyhtiö Cursor Oy:n keräämiin tietoihin.
 
Uusia yrityksiä perustettiin bruttomääräisesti 336 kpl. Kun toimintansa lopettaneita oli 300, muodostui nettolisäykseksi 36 kpl. 
 
Lukumääräisesti eniten perustettiin taiteiden, viihteen ja virkistyksen sekä muun palvelutoiminnan yrityksiä (71 kpl), ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnan (ml. liike-elämää palveleva toiminta) yrityksiä (52 kpl), terveys- ja sosiaalipalvelujen yrityksiä (43 kpl) ja tukku- ja vähittäiskaupan sekä moottoriajoneuvojen korjauksen yrityksiä (42 kpl). (Tilastokeskuksen toimialaluokitus TOL 2008)
 
Toimialoista voimakkainta on kasvu ollut informaation ja viestinnän (ICT) sekä taiteiden, viihteen ja virkistyksen sekä muun palvelutoiminnan toimialoilla.
 
Kunnittain tarkasteltuna uudet perustetut yritykset jakautuivat seuraavasti (osuus prosenteissa): 
Hamina 84 (25 %), Kotka 213 (63 %), Miehikkälä 6 (2 %), Pyhtää 19 (6 %) ja Virolahti 14 (4 %).
 
Lisätietoja:
Yrityskehityspäällikkö Pirjo Kuusela, Cursor Oy, p. 040 1902 517 

Perusta yritys

Uudista yritystä

Cursor Oy

Asiaa seudusta

Cursor Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 KOTKA
Raatihuoneentori 16, 49400 HAMINA
Vaihde 040 190 2500
info@cursor.fi

>> Lisää yhteystietoja

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy vahvistaa seudun osaamista, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta kehittämällä menestyvää yritystoimintaa. Palvelemme kaikkia Etelä-Kymenlaakson yrittäjiä, yrittäjiksi aikovia ja seudulle sijoittuvia yrityksiä perustamis- ja kehittämisasioissa. Teemme Kotkan-Haminan seudusta entistä paremman paikan bisnekselle!

www.cursor.fi on Cursor Oy:n ylläpitämä verkkopalvelu, joka sisältää tietoa Cursorin palveluista ja toiminnasta sekä Kotkan-Haminan seudusta. Verkkopalvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi rekisteröitymistä. Sivustosta otetaan mielellään vastaan palautetta osoitteeseen viestinta@cursor.fi.

Tietosuojaseloste

Evästeet

Copyright 2019