Yritysten perustaminen kääntyi alkuvuonna selkeään kasvuun Kotkan-Haminan seudulla

Onnea uusille yrityksille Kotkan-Haminan seudulla

Talouden kohenemisen myönteiset merkit alkavat näkyä myös uusien yritysten perustamisessa ja Kotkan-Haminan seudulle perustettiinkin kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa 50 % enemmän yrityksiä kuin vastaavana aikana viime vuonna.

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor toimii uusyrityskeskuksena Kotkan-Haminan seudulla ja toteuttaa aloittavan yrittäjän neuvontaa uusyrityskeskusmallin mukaisesti.  Cursorin aloittavan yrittäjän neuvonnassa perustanta kasvoi 19 %.

Vaikka tammi-maaliskuussa yritystoimintansa lopettaneita oli 20 % edellisvuotta enemmän, nelinkertaistui nettoperustanta.

Perustetuissa yrityksissä on etenkin perinteisiä terveys-, kauneus ja hyvinvointipalveluja tarjoavia yrityksiä, mutta myös mm. ilmakuvausta sekä elokuva-, TV-ohjelma-, video-, mainostuotantoa tarjoavat yritykset.

Yritysten perustaminen on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna kaikissa seudun kunnissa. Vilkkainta perustaminen on ollut Kotkassa, jonne oli maaliskuun loppuun mennessä syntynyt 67 uutta yritystä. Viime vuoden vastaava luku oli 48. Samoin Haminaan perustettiin 10 uutta yritystä edellisvuotta enemmän.

Konkurssien määrä ja konkurssien henkilöstövaikutukset (maaliskuu 2017) Kotkan-Haminan seudulla on vähentynyt, kuten koko maassa. Kotkan-Haminan seudun konkurssitilanne on vertailuseuduista (Kouvolan, Salon, Porin ja Vaasan) samalla tasolla Kouvolan seutukunnan kanssa.

Tiedot perustuvat kehittämisyhtiö Cursor Oy:n keräämiin tietoihin.

Uusia yrityksiä perustettiin bruttomääräisesti 102 kpl. Toimintansa lopettaneita oli 73, joten nettolisäykseksi muodostui 29 kpl. Perustamisessa ollaan nyt vuoden 2009 tasolla, jolloin edessä oleva taantuma ei vielä ollut vaikuttanut negatiivisesti perustamisintoon.

Lukumääräisesti eniten perustettiin taiteiden, viihteen ja virkistyksen sekä muun palvelutoiminnan yrityksiä (15 kpl), terveys- sosiaalipalvelujen yrityksiä (15 kpl) ja tukku- ja vähittäiskaupan sekä moottoriajoneuvojen korjauksen yrityksiä (13 kpl). Tilastokeskuksen toimialaluokitus TOL 2008

Toimialoista voimakkaimmin kasvoivat rahoitus- ja vakuutustoiminta sekä kiinteistöalan toiminta, kuljetus- ja varastointi (liikenne ja liikennettä palveleva toiminta) sekä ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminta (ml. liike-elämää palveleva toiminta).

Kunnittain tarkasteltuna uudet perustetut yritykset jakautuivat seuraavasti (osuus prosenteissa):

Hamina 20 (19 %), Kotka 67 (66 %), Miehikkälä 2 (2 %), Pyhtää 10 (10 %) ja Virolahti 3 (3 %).

Uusista yrityksistä venäläisomisteisia on 5 kpl eli n. 5 %.

Lisätietoja antaa yritysneuvoja Kristiina Kuparinen, Cursor Oy, p. 040 1902 516

Liitteenä tilastot pdf-muodossa

 • Uusien yritysten vertailut 1.1.–31.3.2017 ja 2016 (graafisesti)
 • Uudet yritykset kunnittain Kotkan-Haminan seudulla 1.1.–31.3.2017
 • Uusien yritysten vertailu kunnittain Kotkan-Haminan seudulla 1.1.–31.3.2017 ja 2016
 • Uusien yritysten vertailut toimialoittain Kotkan-Haminan seudulla 1.1.–31.3.2017 ja 2016

Tietoa Cursorista:

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy vahvistaa seudun osaamista, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta kehittämällä menestyvää yritystoimintaa. Cursorin omistavat alueen viisi kuntaa: Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä yhdessä seudun teollisuusyritysten ja rahoituslaitosten kanssa.

Cursor toteuttaa Kotkan-Haminan seudun kuntien (Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä) yritysneuvontaa, aloittavien, seudulla toimivien ja seudulle sijoittuvien yritysten palveluja, seudun kehittämishankkeita ja seutumarkkinointia.

Palvelemme Etelä-Kymenlaakson yrityksiä, yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia sekä seudulle sijoittuvia yrityksiä:

 • Yrityksen perustamisen ja liiketoiminnan suunnittelu
 • Yritysneuvonta
 • Rahoitusneuvonta
 • Hankinta-asiamiespalvelu
 • Kehittämistoimenpiteet
 • Yrityskummitoiminnan koordinointi
 • Kansainvälistyminen
 • Levelup-yrityskiihdyttämö
 • Yhteismarkkinointi
 • Omistajanvaihdospalvelut
 • Liiketoiminnan siirtäminen ja laajentaminen seudulle
 • Rekisteri seudun vapaista toimitiloista ja tonteista

Cursor toimii uusyrityskeskuksena Kotkan-Haminan seudulla ja toteuttaa aloittavan yrittäjän neuvontaa uusyrityskeskusmallin mukaisesti.  Cursor kuuluu Kaakkois-Suomen Seudulliset yrityspalvelut -verkostoon, joka tarjoaa yrityksille ja yrittäjiksi aikoville monipuolisia palveluja. Verkoston muita jäseniä ovat mm. Kaakkois-Suomen TE-toimisto, Finnvera Oyj ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

Perusta yritys

Uudista yritystä

Cursor Oy

Asiaa seudusta

Cursor Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 KOTKA
Raatihuoneentori 16, 49400 HAMINA
Vaihde 040 190 2500
info@cursor.fi

>> Lisää yhteystietoja

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy vahvistaa seudun osaamista, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta kehittämällä menestyvää yritystoimintaa. Palvelemme kaikkia Etelä-Kymenlaakson yrittäjiä, yrittäjiksi aikovia ja seudulle sijoittuvia yrityksiä perustamis- ja kehittämisasioissa. Teemme Kotkan-Haminan seudusta entistä paremman paikan bisnekselle!

www.cursor.fi on Cursor Oy:n ylläpitämä verkkopalvelu, joka sisältää tietoa Cursorin palveluista ja toiminnasta sekä Kotkan-Haminan seudusta. Verkkopalvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi rekisteröitymistä. Sivustosta otetaan mielellään vastaan palautetta osoitteeseen viestinta@cursor.fi.

Tietosuojaseloste

Evästeet

Copyright 2018