Vahva, tuore, särmikäs – RAW by nature

Kotkan-Haminan seudun elinkeinomarkkinoinnin brändityön tärkein tavoite on alueen vetovoiman kasvattaminen ja uusien yritysten, osaajien ja investointien houkuttelu yhteisen kattokonseptin avulla. Kaakko kasvuun -kasvuohjelman (2013–2017) elinkeinostrategisten linjausten tueksi on suunniteltu yhteinen elinkeinomarkkinoinnin konsepti, joka kiteyttää sanallisesti ja visuaalisesti alueen vahvuudet.

Kotkan-Haminan seudun vahvuuksia ovat mm. sijainti, logistiikkaosaaminen ja vahvat metsäteolliset ja sa-tamatoiminnan perinteet.  Konseptin ydinlupaus kuuluukin: ”Kotkan-Haminan seutu on logistisesti ylivoimainen, luonnostaan vahva ja vakaa kasvuympäristö aitiopaikalla – lännen ja idän välissä”.

RAW by nature on elinkeinomarkkinoinnin luovan konseptin ydin ja samalla slogan. RAW by nature -konseptin henkinen pääoma liittyy historiaan ja asenteeseen, joka ei ole kopioitavissa. Konseptiin kiteytyy Kotkan-Haminan seudun jäljittelemätön olemus, tekemisen tapa ja lupaus vahvuudesta, tuoreudesta ja särmästä, jota ei muualta löydy. Erottautuminen on ensisijaisen tärkeää, kun alueet kilpailevat osaajista, yrityksistä, investoinneista ja asukkaista.

Markkinointisuunnitelmat valmisteilla

Kotkan-Haminan seudulla tehdään toteuttamissuunnitelma RAW by Nature -konseptin mukaisesta elinkeinomarkkinoinnista paikan markkinointiin erikoistuneen ja RAW by nature -konseptin rakentaneen Innolink Place Oy:n johdolla loka-marraskuussa 2014. Pääperiaatteena on yhteistyön voima ja synergioiden hyödyntäminen: yhteisen ja yhtenäisen markkinoinnin avulla kasvatetaan seudun tunnettuutta ja vetovoimaa uusien yritysten ja investointien houkuttelemiseksi alueen ulkopuolelta. Kun huomio saadaan suuntautumaan alueelle, kanavoituu se useiden eri toimijoiden ja tekijöiden hyödyksi seudulla.

Suunnitelmat koskevat valittujen painopistealojen (uusiutuva  teollisuus ja biotalous, pelillistäminen ja ICT, teemamatkailu sekä logistiikka) yrityksille ja investoreille kohdennettuja markkinointitoimenpiteitä sekä seudun tarvitsemien osaajien houkuttelua painopistealojen yrityksiin: toteutusmallina yhteiset rekrytointimarkkinoinnin kampanjat yhteistyössä alueen yritysten ja julkisten työantajien kanssa.

Elinkeinomarkkinoinnissa tehdään myös yhteistyötä Kouvolan seudun kanssa. Yhteiset toimenpiteet sovitaan loppuvuoden aikana valmistuvien seudullisten suunnitelmien pohjalta. Tavoitteena on lähteä rakentamaan seutujen omien toimenpiteiden lisäksi yhteisiä markkinointitoimenpiteitä niiden toimialojen ja tarpeiden osalta, jotka ovat yhteisiä koko Kymenlaaksolle. Toimenpiteiden toteuttamista varten haetaan hankerahoitusta helmikuussa 2015.

Raw by nature -konseptia on toteutettu osana Cursor Oy:n koordinoimaa Kaakko kasvuun -viestintähanketta. Hankkeessa luodaan konsepti ja strategia Kotkan-Haminan seudun elinkeinomarkkinointiin. Toimenpiteet pohjautuvat Kaakko Kasvuun! – Kaakon kasvuohjelman 2013–2017 strategiatyössä esille tulleeseen tarpeeseen lisätä seudun vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä erityisesti yritysten ja osaajien sijoittumispaikkana.  Hankkeen kautta vahvistetaan myös Kymenlaakson seutujen välistä  viestintäyhteistyötä. Hankkeen päärahoittajana on Kymenlaakson liitto ja Euroopan aluekehitysrahasto.

Lisätietoja: Mia Hämäläinen, markkinointi- ja myyntipäällikkö, Cursor Oy
puh. 040 190 2541, mia.hamalainen(at)cursor.fiPerusta yritys

Uudista yritystä

Cursor Oy

Asiaa seudusta

Cursor Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 KOTKA
Raatihuoneentori 16, 49400 HAMINA
Vaihde 040 190 2500
info@cursor.fi

>> Lisää yhteystietoja

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy vahvistaa seudun osaamista, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta kehittämällä menestyvää yritystoimintaa. Palvelemme kaikkia Etelä-Kymenlaakson yrittäjiä, yrittäjiksi aikovia ja seudulle sijoittuvia yrityksiä perustamis- ja kehittämisasioissa. Teemme Kotkan-Haminan seudusta entistä paremman paikan bisnekselle!

www.cursor.fi on Cursor Oy:n ylläpitämä verkkopalvelu, joka sisältää tietoa Cursorin palveluista ja toiminnasta sekä Kotkan-Haminan seudusta. Verkkopalvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi rekisteröitymistä. Sivustosta otetaan mielellään vastaan palautetta osoitteeseen viestinta@cursor.fi.

Tietosuojaseloste

Evästeet

Copyright 2019