Uusia yrityksiä perustettiin vuonna 2016 Kotkan-Haminan seudulle jonkin verran edellisvuotta vähemmän

Viime vuoden loppupuolella alkanut talouden orastava nousu ei vielä vauhdittanut yritysten perustamista Kotkan-Haminan seudulla, vaan uusia yrityksiä syntyi 5 % vähemmän kuin vuonna 2015.

Cursor toimii uusyrityskeskuksena Kotkan-Haminan seudulla ja toteuttaa aloittavan yrittäjän neuvontaa uusyrityskeskusmallin mukaisesti. Cursorin aloittavan yrittäjän neuvonnassa perustanta laski 3 %.

Perustaminen on edelliseen vuoteen verrattuna ollut vilkkainta Kotkassa, jonne syntyi vuoden loppuun mennessä 196 uutta yritystä. Viime vuoden vastaava luku oli 188. Myös Pyhtäälle perustettiin 7 uutta yritystä edellisvuotta enemmän.

Perustetuissa yrityksissä on perinteisiä rakentamisen, kahvila-ravintolatoiminnan, terveyden- ja hyvinvoinnin sekä erilaisia liike-elämän asiantuntijapalveluita tarjoavia yrityksiä. Niiden ohella on perustettu yrityksiä, joiden toimiala on hieman epätavallisempi kuten esimerkiksi oluen valmistus, lampaiden ja vuohien kasvatus, korujen valmistus, kirjojen kustantaminen ja esittävät taiteet.

Vaikka yritystoimintansa lopettaneita oli vuonna 2016 vähemmän kuin edellisenä vuonna, jäi nettoperustanta kuitenkin pari prosenttia edellisvuotta pienemmäksi.

Konkurssien määrä (marraskuu 2016) on Kotkan-Haminan seudulla hieman kasvanut, samoin konkurssien henkilöstövaikutukset ovat lisääntyneet. Kotkan-Haminan seudun konkurssitilanne noudattelee vertailuseuduista (Kouvolan, Salon, Porin ja Vaasan) lähinnä Kouvolan seutukunnan kehityslinjaa. Tiedot perustuvat kehittämisyhtiö Cursor Oy:n keräämiin tietoihin.

Uusia yrityksiä perustettiin bruttomääräisesti 290 kpl. Toimintansa lopettaneita oli 197, joten nettolisäykseksi muodostui 93 kpl. Lukumääräisesti eniten perustettiin ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnan (ml. liike-elämää palveleva toiminta) yrityksiä (47 kpl), taiteiden, viihteen ja virkistyksen sekä muun palvelutoiminnan yrityksiä (41 kpl) ja tukku- ja vähittäiskaupan sekä moottoriajoneuvojen korjauksen yrityksiä (40 kpl). (Tilastokeskuksen toimialaluokitus TOL 2008)

Toimialoista voimakkaimmin ovat kasvaneet terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taiteiden, viihteen ja virkistyksen sekä muun palvelutoiminnan toimialat. Em. palveluiden osalta lisääntyivät varsinkin kauneuden- ja terveydenhoitopalvelut sekä hyvinvointipalvelut.

Kunnittain tarkasteltuna uudet perustetut yritykset jakautuivat seuraavasti (osuus prosenteissa): Hamina 55 (19 %), Kotka 196 (68 %), Miehikkälä 3 (1 %), Pyhtää 29 (10 %) ja Virolahti 7 (2 %).

Uusista yrityksistä venäläisomisteisia on 10 kpl eli n. 3 %.

Lisätietoja: Kristiina Kuparinen, Cursor Oy, p. 040 1902 516

Liitteenä tilastot:

  • Uusien yritysten vertailut 1.1.–31.12.2016 ja 2015 (graafisesti)
  • Uusien yritysten vertailu kunnittain Kotkan-Haminan seudulla 1.1.–31.12.2016 ja 2015
  • Uusien yritysten vertailut toimialoittain Kotkan-Haminan seudulla 1.1.–31.12.2016 ja 2015
  • Uudet yritykset Kotkan-Haminan seudulla vuosina 2012–2016
  • Uusyrityskeskusten tilastot 2016

Perusta yritys

Uudista yritystä

Cursor Oy

Asiaa seudusta

Cursor Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 KOTKA
Raatihuoneentori 16, 49400 HAMINA
Vaihde 040 190 2500
info@cursor.fi

>> Lisää yhteystietoja

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy vahvistaa seudun osaamista, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta kehittämällä menestyvää yritystoimintaa. Palvelemme kaikkia Etelä-Kymenlaakson yrittäjiä, yrittäjiksi aikovia ja seudulle sijoittuvia yrityksiä perustamis- ja kehittämisasioissa. Teemme Kotkan-Haminan seudusta entistä paremman paikan bisnekselle!

www.cursor.fi on Cursor Oy:n ylläpitämä verkkopalvelu, joka sisältää tietoa Cursorin palveluista ja toiminnasta sekä Kotkan-Haminan seudusta. Verkkopalvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi rekisteröitymistä. Sivustosta otetaan mielellään vastaan palautetta osoitteeseen viestinta@cursor.fi.

Tietosuojaseloste

Evästeet

Copyright 2018