Hankintaneuvonta

Hankintaneuvonta apuna julkisissa hankinnoissa

Hankintaneuvonta yrityksille

Seudun maksuton yritysneuvonta auttaa yrityksiä julkisissa hankinnoissa. Avustamme yrityksiä hankintoihin liittyvissä kysymyksissä ja kilpailutuksiin osallistumisessa, sekä viestimme järjestettävistä markkinavuoropuheluista ja hankintapalveluista.

Kysy lisää, soita tai varaa aika henkilökohtaiseen neuvontaan! 

Yhteistyö hankintayksiköiden kanssa

KEINO-muutosagentti Annemari Rantala toimii tiiviissä yhteistyössä hankintayksiköiden kanssa edistäen kestäviä ja innovatiivisia hankintoja seudulla.

Tarjouspyyntö asiantuntijapalveluista

Cursorin ja Kinnon tietopohjaa täydennetään ostopalveluna hankittavilla ulkopuolisilla asiantuntijoilla Yrittäjän tukiverkko -hankkeessa. Tavoitteena on yritysten avustaminen koronakriisissä ja ongelmista toipumisen vauhdittaminen sekä antaa valmiutta kohdata mahdollisten äkillisten toimintaympäristöjen muutosten mukanaan tuomat rajoitukset/ongelmat tulevaisuudessa. 

Lisätietokysymykset tulee lähettää 12.7.2020 mennessä osoitteeseen leena.gardemeister@kinno.fi. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan 21.7.2020.

Kirjallinen tarjous on jätettävä 31.7.2020 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen armi.lampinen@kinno.fi. Tarjouksessa on mainittava tarjoavan yrityksen virallinen nimi, y-tunnus, yhteyshenkilö ja hänen yhteystiedot. Tarjous on toimitettava suomenkielisenä.

Tarjouspyyntö yrittäjän tukiverkko hankkeeseen TÄSTÄ

Vastaukset lisätietokysymyksiin TÄSTÄ.

Tarjouspyyntö HR-asiantuntijapalveluista

Cursor Oy ja Kouvola Innovation Oy toimivat osatoteuttajina Kansainväliset työyhteisöt ja osaajat Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa -hankkeessa. Cursor Oy:n hallinnoimassa työpaketissa International Workplace yhtenä toimenpiteenä on muodostaa yritysten HR-vastaavista koostuva asiakastiimi Kotkan-Haminan seudulle ja Kouvolaan. Asiakastiimien toiminnan tavoitteena on selvittää työyhteisöjen kehittämistarpeita, jotta työyhteisöjen valmiudet vastaanottaa kansainvälisiä osaajia paranevat. Asiakastiimien työpajojen järjestämiseen hankitaan ostopalveluna HR-asiantuntijapalvelu.

Lisäkysymykset tulee lähettää sähköpostitse 6.7.2020 mennessä osoitteeseen marja.holopainen@cursor.fiMääräaikaan mennessa ei saapunut lisäkysymyksiä. 

Kirjallinen tarjous tulee jättää  13.8.2020 klo 23.59 mennessä sähköpostitse osoitteeseen marja.holopainen@cursor.fi 

Tarjouspyyntö HR-asiantuntijapalvelusta Kansainväliset työyhteisöt ja osaajat hankkeeseen TÄSTÄ

Hyödyllisiä linkkejä hankintojen ilmoituskanaviin ja kilpailutustyökaluihin

  • Kansallisen kynnysarvon 60 000 euroa ylittävät hankinnat julkaistaan Hilmassa, www.hankintailmoitukset.fi
  • Kotkan ja Haminan kaupungeilla on käytössään Tarjouspalvelu, sähköinen kilpailutusjärjestelmä, josta kynnysarvon ylittävät kilpailutukset on löydettävissä ja josta myös tarjous tehdään
  • Seudun kaupungit ja kunnat (Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä) hyödyntävät kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa myös Sarastia Hankintapalveluita ja heidän Tarjouspalvelunsa on löydettävissä täältä 

Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat ovat pienhankintoja ja niiden kilpailutuksissa noudatetaan hankintayksiköiden omia hankintaohjeistuksia. Tarjoajan kannattaakin olla aktiivisesti yhteydessä hankintayksiköihin, mikäli haluaa tulla näissä kilpailutuksissa huomioiduksi.

Kotkan ja Haminan kaupungit julkaisevat vuosittain hankintakalenterin, josta selviävät suunnitteilla olevat hankinnat. Hankintakalenterit on tarkoitettu lisäämään kaupungin ja yrittäjien välistä vuoropuhelua sekä hankintaprosessien suunnitelmallisuutta.

Perusta yritys

Uudista yritystä

Cursor Oy

Asiaa seudusta

Cursor Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 KOTKA
Puistokatu 2, 2. kerros, 49400 HAMINA
Vaihde 040 190 2500
info@cursor.fi

>> Lisää yhteystietoja

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy vahvistaa seudun osaamista, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta kehittämällä menestyvää yritystoimintaa. Palvelemme kaikkia Etelä-Kymenlaakson yrittäjiä, yrittäjiksi aikovia ja seudulle sijoittuvia yrityksiä perustamis- ja kehittämisasioissa. Teemme Kotkan-Haminan seudusta entistä paremman paikan bisnekselle!

www.cursor.fi on Cursor Oy:n ylläpitämä verkkopalvelu, joka sisältää tietoa Cursorin palveluista ja toiminnasta sekä Kotkan-Haminan seudusta. Verkkopalvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi rekisteröitymistä. Sivustosta otetaan mielellään vastaan palautetta osoitteeseen viestinta@cursor.fi.

Tietosuojaseloste

Evästeet

Copyright 2019