Palveluiden painopisteet

Yrityskehitys

TAVOITTEET

 • Aloittavien yrittäjien neuvominen ja menestyvien uusien yritysten synnyttäminen
 • Toimivien yritysten kehittäminen, toiminnan turvaaminen ja laajentaminen
 • Seudulle sijoittuneiden ja sitä harkitsevien yritysten toiminnan kehittäminen
 • Yritysten harkittu ja suunniteltu kansainvälistäminen
 • Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen ja oppilaitosyhteistyö
 • Yritysten EU- ja muun rahoituksen kehittäminen

Kärkihankkeet:

 • Level up – Yrityskiihdyttämö
 • Hankinta-asiamiestoiminta
 • Yritysten kansainvälistymispalvelu
 • NYT – nuorten yritysten tukipalvelu

 

Matkailu, hyvinvointi ja kauppa

TAVOITTEET

 • Seudun vetovoimaisuuden lisääminen
 • Teemamatkailun tuotteiden ja palveluiden kehittäminen
 • Seudulle tulevien matkailuinvestointien edistäminen
 • Ekologisen, sosiokulttuurisen ja taloudellisen kestävyyden huomioiminen matkailussa
 • Seudun palveluosaamisen lisääminen, erityisesti kansainvälisten asiakkaiden palvelemiseksi.

Kärkihankkeet:

 • Kaakon elokuvakomissio
 • Kansainvälinen risteilyliikennetoiminta
 • Luonto-, hyvinvointi- ja maaseutumatkailun kehittäminen

 

Uusiutuva teollisuus ja energia

TAVOITTEET

 • Teollisen liiketoiminnan, teollisuuden toimitusketjun ja  tukipalveluiden uudistaminen
 • Energiantuotannon uudistaminen ja uusiutuvan energian liiketoiminnan kehittäminen
 • Kotkan-Haminan seudusta kiertotalouden ja teollisten symbioosien edelläkävijä kansallisesti
 • Logistiikkaan liittyvän uuden liiketoiminnan kehittäminen

Kärkihankkeet:

 • Bio A - biojalostamoliiketoiminnan kehittäminen
 • 3D- ja kunnossapidon osaamiskeskukset
 • Logistiikkaverstas, yhteistyössä XAMKin kanssa

 

Digitalisaatio

TAVOITTEET

 • Startup-ekosysteemin kehittäminen
 • Kyberturvallisuuden edistäminen
 • Digitaalisten kehitysalustojen rakentaminen ja hyödyntäminen: ”Think2Data kaupunki”

Kärkihankkeet:

 • Kymenlaakson yrityskiihdyttämö
 • Digiverstas ja muu t&k-yhteistyö XAMKin kanssa
 • Tulevaisuuden yliopisto – 21UNI

 

Myynti Cursor

TAVOITTEET:

 • Aktiivinen myyntityö uusien investointien ja yritysten saamiseksi Kotkan-Haminan seudulle
 • Seudun investointikohteiden ja -mahdollisuuksien tuotteistaminen
 • Toimiva asiakkaan after care –malli

Kärkihankkeet:

 • Business Mooring – satamasidonnaisen liiketoiminnan edistäminen
 • Datakeskuliiketoiminnan ja verkostojen kehittämienn
 • Matkailuinvestointien edistäminen

 

Kaakon yhteistyö

TAVOITTEET:

 • Kuntien välisen yhteistyön vahvistaminen ja uudistaminen
 • Seudun vetovoimaisuuden ja imagon vahvistaminen
 • Maankäytön ja kaavoituksen yhdistäminen muuhun kehittämiseen
 • Päättäjäviestinnän kehittäminen

Kärkihankkeet:

 • Osaaja- ja muuttajanpalvelut
 • Kaupunkifoorumi - Citizenship
 • Strateginen yleiskaava

 

 

Perusta yritys

Uudista yritystä

Cursor Oy

Asiaa seudusta

Cursor Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 KOTKA
Puistokatu 2, 2. kerros, 49400 HAMINA
Vaihde 040 190 2500
info@cursor.fi

>> Lisää yhteystietoja

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy vahvistaa seudun osaamista, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta kehittämällä menestyvää yritystoimintaa. Palvelemme kaikkia Etelä-Kymenlaakson yrittäjiä, yrittäjiksi aikovia ja seudulle sijoittuvia yrityksiä perustamis- ja kehittämisasioissa. Teemme Kotkan-Haminan seudusta entistä paremman paikan bisnekselle!

www.cursor.fi on Cursor Oy:n ylläpitämä verkkopalvelu, joka sisältää tietoa Cursorin palveluista ja toiminnasta sekä Kotkan-Haminan seudusta. Verkkopalvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi rekisteröitymistä. Sivustosta otetaan mielellään vastaan palautetta osoitteeseen viestinta@cursor.fi.

Tietosuojaseloste

Evästeet

Copyright 2019