Seudun tulevaisuus ja Cursorin vastuu

David Lindström puhuu

 

On ollut positiivista huomata, että Cursorin roolia pidetään tärkeänä Etelä-Kymenlaakson tulevaisuuden osalta. Cursor on valmis kantamaan suurenkin vastuun siitä, millaiseksi seutumme tulevaisuus kehittyy. Ei luonnollisestikaan yksin, mutta yhtenä keskeisenä toimijana. Tässä valossa Cursor kuuntelee asiakkaiden, omistajien ja laajemminkin yhteiskuntamme eri toimijoiden toivomuksia ja odotuksia entistä tarkemmalla korvalla.

Saadun palautteen perusteella Cursor on trimmannut organisaatiotaan ja toimintaansa vastaamaan ympäristön odotuksia entistä paremmin. Olemme linjanneet toiminnallemme kolme päätehtävää ja nämä ovat nykyisten yritysten tukeminen sekä puitteiden luominen uudelle yritystoiminnalle, investointien houkuttelu seudulle ja matkailun kehittäminen eli matkailijoiden ja matkailutulon lisääminen. Tuloshakuisuutta ja organisaatiosta ulospäin suuntautuvan aktiviteetin määrää on lisätty, samalla kun harkitaan rajallisten resurssien käyttövaihtoehtoja entistä tarkemmin. Kehitystyötä tehdään sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä.

Yhteydenpitoa ja yhteistyötä seudun yrittäjäjärjestöjen kanssa on lisätty, ja raportointia ja dialogia maksavien asiakkaiden suuntaan on lisätty. Cursor on myös ollut aktiivinen yhteistyön lisäämisessä maakuntatasolla mm. tiivistämällä yhteistyötä kehittämisyhtiö Kinnon kanssa sekä ottamalla aktiivisen roolin Kymenlaakso Nousuun -verkostossa.

Lyhyellä kokemuksella allekirjoittaneen on vaikea puhua historiasta, mutta saadun palautteen perusteella olemme myös lisänneet avoimuutta ja läpinäkyvyyttä ja sitä kautta vahvistaneet eri toimijoiden luottamusta yhtiötä kohtaan. Luottamusta yhtiötä ja sen toimintaa kohtaan osoittaa sekin, että olemme tehdyistä muutoksista huolimatta - ja ehkä osittain niistä johtuen - sekä säilyttäneet että rekrytoineet erittäin ammattitaitoista ja Cursorin toimintaan sitoutunutta henkilökuntaa, lisäämättä kuitenkaan henkilöstön kokonaismäärää tai -kustannuksia.  

Realistisesti suhtaudumme siihen, minne olemme menossa. Historia ja tilastot puhuvat synkkää kieltä. Mutta yhtä lailla näemme signaaleja, jotka pienellä optimistisuudella tarkasteltuna ovat suorastaan positiivisia.

Seudullemme suuntautuvat investoinnit todistavat, että seutuumme, sen toimijoihin ja sen tulevaisuuteen luotetaan. Tämä lienee yksi syy siihen, että työpaikkojen määrän lasku näyttää olevan muuttumassa jos ei kasvuksi, niin ainakin tasaiseksi kehitykseksi. Näiden signaalien lisäksi voidaan esimerkiksi mainita, että seudulla toimivien yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on ylittänyt finanssikriisin edeltävän tason ja että yritysten omavaraisuusaste pärjää hyvin valtakunnallisessakin vertailussa. Näin ollen paikallisillakin yrityksillä on hyvät edellytykset investoida.

Toivon ja uskon, että Cursor tulee olemaan mukana Etelä-Kymenlaakson ylös-, eikä alasajossa.

David Lindström, toimitusjohtaja, Cursor Oy

(Kuva Mervi Liimatainen)

Perusta yritys

Uudista yritystä

Cursor Oy

Asiaa seudusta

Cursor Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 KOTKA
Puistokatu 2, 2. kerros, 49400 HAMINA
Vaihde 040 190 2500
info@cursor.fi

>> Lisää yhteystietoja

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy vahvistaa seudun osaamista, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta kehittämällä menestyvää yritystoimintaa. Palvelemme kaikkia Etelä-Kymenlaakson yrittäjiä, yrittäjiksi aikovia ja seudulle sijoittuvia yrityksiä perustamis- ja kehittämisasioissa. Teemme Kotkan-Haminan seudusta entistä paremman paikan bisnekselle!

www.cursor.fi on Cursor Oy:n ylläpitämä verkkopalvelu, joka sisältää tietoa Cursorin palveluista ja toiminnasta sekä Kotkan-Haminan seudusta. Verkkopalvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi rekisteröitymistä. Sivustosta otetaan mielellään vastaan palautetta osoitteeseen viestinta@cursor.fi.

Tietosuojaseloste

Evästeet

Copyright 2019