Seudulla yrittäjämyönteisiä, hyviä asiakaspalvelijoita

Hannu Lehtinen, Simo Kaksonen ja Nina Nylund

 

Kotkan-Haminan seudun luottamushenkilöt, työntekijät ja virkamiehet katsovat kuntansa olevan varsin yrittäjämyönteinen. Oma asiakaspalvelu ja toiminta nähdään hyvänä ja mahdollistavana.  Kehitettävää on vielä viestinnässä ja yhteyksissä yrityksiin.

Vastaukset ovat tulosta kyselystä, jonka Cursor ja seudun yrittäjäyhdistysten edustajista koostuva iskuryhmä toteuttivat keväällä Kotkassa, Haminassa, Pyhtäällä, VIrolahdella ja Miehikkälässä. Kyselyllä haluttiin saada vastaajat miettimään omaa yrittäjämyönteisyyttään. Vastaajia oli kaikkiaan 274. Eniten vastaajia oli Haminasta (127).

- Ylipäätään tulokset olivat varsin positiivisia. Pyhtään ja Virolahden vastaajat antoivat parhaimmat arvosanat kuntansa yrittäjämyönteisyydestä.  Erityisesti Pyhtään onnistunut viestintä näkyy tuloksissa, kertoo yrityspalelupäällikkö Tiina Paavola kehittämisyhtiö Cursorista.

- Kehittämiskohteissa korostuivat Kotka ja Hamina. On tarpeen lisätä yhteyksiä, avoimuutta ja vuoropuhelua, arvioi Kymen Yrittäjien puheenjohtaja Hannu Lehtinen.

- Yhteistyön tärkeyttä ei voi koskaan korostaa liikaa, sanoo Kotkan Yrittäjien puheenjohtaja Johan Bardy.

- Kun toivotaan elinvoimaa, se syntyy meistä kaikista yhdessä ja yhteistyötä tekemällä, arvioi Haminan Yrittäjien puheenjohtaja Nina Nylund.

Haminassa parhainta asiakaspalvelua

Asteikolla yhdestä viiteen arvioitiin omaa asiakaspalvelua, kunnan elinvoimaa edistävää viestintää ja kunnan yrittäjämyönteisyyttä. Asiakaspalvelun yleisarvosana oli 3,9. Parhaimman arvosanan asiakaspalvelusta antoivat itselleen haminalaiset.

Kunnan yrittäjämyönteisyys sai arvosanan 3,4. Parhaimmat pisteet antoivat Pyhtään (4,25) ja Virolahden vastaajat (4,03). Miehikkälän tulokseksi tuli 3,5, Haminan 3,23 ja Kotkan 3,2.

Kunnan elinvoimaa edistävä viestintä arvioitiin 3,2 arvosanalla. Ylivoimaisesti parhaimman arvosanan antoivat pyhtääläiset (4), joiden vastaajat olivat pääosin luottamushenkilöitä.

Halutaan paikallisia hankintoja

Kun kysyttiin sopivaa tavoitetta julkisten hankintojen paikallisuusasteeksi, olivat määrät korkeat. Noin 45 % arvioi, että paikallisuusaste pitäisi olla vähintään 80 % tai jopa 100 %.

- Prosentit ovat kovat. Tässä näkyy, että haluttaisiin hankkia paikallisilta yrittäjiltä, Tiina Paavola miettii

Kunnan koetaan tukevan yritysten elinvoimaa koulujen yrittäjyyskasvatuksella, yritystonttitarjonnalla, kehittämisyhtiön palveluilla ja paikallisilla hankinnoilla.

Kaikkiaan kyselyyn vastasi 274 henkilöä, joista 127 Haminasta, 87 Kotkasta, 34 Virolahdelta, 16 Pyhtäältä ja 10 Miehikkälästä. Vastaajista suurin osa oli kunnan palveluksessa, sillä työntekijöitä oli 52,6 % ja virkamiehiä 19 %. 

Kotka

Vastaajia oli 87, joista kaupungin palveluksessa oli 61 %. Yrittäjämyönteisyyden arvosana oli 3,2 (asteikko 1-5), kaupungin elinvoimaa edistävä viestintä 3,2 ja oma asiakaspalvelu 3,9. Puolet vastaajista arvioi päätöksiä tehdessään yritysvaikutuksia usein tai aina. Aktiivisesti kaupungin yrityksiin oli usein tai jatkuvasti 28 % vastaajista.

Kun kysyttiin, miten kunnassa tuetaan yritysten elinvoimaa, ylivoimaisena ykkösenä oli kehittämisyhtiön yritys- ja kehittämispalvelut (64,6 %). Seuraavina olivat koulujen yrittäjyyskasvatus (49,4 %) ja yritystonttitarjonta (43 %).

Hamina

Vastaajia oli 127, joista kaupungin palveluksessa oli suurin osa eli 83 %. Yrittäjämyönteisyyden arvosana oli 3,2 (asteikko 1-5), kaupungin elinvoimaa edistävä viestintä 2,9 ja oma asiakaspalvelu 3,9. Vastaajista 43 % arvioi päätöksiä tehdessään yritysvaikutuksia usein tai aina. Aktiivisesti kaupungin yrityksiin yhteydessä usein tai jatkuvasti on n. 28 % vastaajista.

Vastaajien mielestä kaupunki tukee yritysten elinvoimaa erityisesti koulujen yrityskasvatuksella (60,7 %). Tukitoimiksi arvioitiin myös paikalliset hankinnat (42,7 %), yritystonttitarjonta (36,8 %) sekä kehittämisyhtiön palvelut (35 %).

Pyhtää

Vastaajia oli 16, joista suurin osa luottamushenkilöitä eli 81 %. Yrittäjämyönteisyyden arvosana oli 4,3 (asteikko 1-5), kunnan elinvoimaa edistävä viestintä 4 ja oma asiakaspalvelu 3,9. Aktiivisesti kunnan yrityksiin yhteydessä on usein tai jatkuvasti 38 %. Päätöksiä tehdessään usein tai aina yritysvaikutuksia arvioi 81 %.

Kunta tukee vastaajien mielestä yritysten elinvoimaa erityisesti sekä kehittämisyhtiön palveluilla (81,3 %) että yritystonttitarjonnalla (81,3 %), Muita tukitoimia ovat kunnan yrittäjyysmyönteinen viestintä (68,8 %), ketterä kaavoitus (75 %), koulujen yrittäjyyskasvatus (68,8 %) ja nopea päätöksenteko (68,8 %).

Virolahti

Vastaajia oli 34, joista kunnan palveluksessa n. 77 %. Yrittäjämyönteisyyden arvosana oli 4,03 (asteikko 1-5), kunnan elinvoimaa edistävä viestintä 3,56 ja oma asiakaspalvelu 3,82. Aktiivisesti kunnassa toimiviin yrityksiin on usein 32 %. Päätöksiä tehdessään usein tai aina yritysvaikutuksia arvioi 45 %.

Kunta tukee vastaajien mielestä yritysten elinvoimaa yritystonttitarjonnalla (65,6 %), sujuvilla liikenneyhteyksillä (59,4 %) ja yrittäjyysmyönteisellä viestinnällä (56,3 %).

Miehikkälä

Vastaajia oli 10, joista kaksi luottamushenkilöitä. Yrittäjämyönteisyyden arvosana oli 3,5 (asteikko 1-5), kunnan elinvoimaa edistävä viestintä 3,7 ja oma asiakaspalvelu 3,9. Aktiivisesti kunnan yrityksiin on usein yhteydessä 30 %. Päätöksiä tehdessään yritysvaikutuksia usein arvioi 33 %.

Kunta tukee yritysten elinvoimaa koulujen yrittäjyyskasvatuksella (80 %), aktiivisella vuoropuhelulla (60 %) ja yritystonttitarjonnalla (50 %).

Kuva: Tuloksia kuulemassa Kymen Yrittäjien pj. Hannu Lehtinen, Haminan muutosjohtaja Simo Kaksonen ja Haminan Yrittäjien pj. Nina Nylund. (Kuva Mervi Liimatainen)

 

Perusta yritys

Uudista yritystä

Cursor Oy

Asiaa seudusta

Cursor Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 KOTKA
Puistokatu 2, 2. kerros, 49400 HAMINA
Vaihde 040 190 2500
info@cursor.fi

>> Lisää yhteystietoja

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy vahvistaa seudun osaamista, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta kehittämällä menestyvää yritystoimintaa. Palvelemme kaikkia Etelä-Kymenlaakson yrittäjiä, yrittäjiksi aikovia ja seudulle sijoittuvia yrityksiä perustamis- ja kehittämisasioissa. Teemme Kotkan-Haminan seudusta entistä paremman paikan bisnekselle!

www.cursor.fi on Cursor Oy:n ylläpitämä verkkopalvelu, joka sisältää tietoa Cursorin palveluista ja toiminnasta sekä Kotkan-Haminan seudusta. Verkkopalvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi rekisteröitymistä. Sivustosta otetaan mielellään vastaan palautetta osoitteeseen viestinta@cursor.fi.

Tietosuojaseloste

Evästeet

Copyright 2019