Rekisteriseloste

1 Rekisterinpitäjä

Nimi: Cursor Oy

Osoite: Kyminlinnantie 6

Muut yhteystiedot: 040 190 2500 / info@cursor.fi / www.cursor.fi2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pasi Järnstedt, Tietohallintopäällikkö

Cursor Oy, 040 190 2596, pasi.jarnstedt@cursor.fi3 Rekisterin nimi

Cursor Oy:n asiakas- ja yritysrekisteri4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakas- ja yritysrekisterin tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitoon, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tilasto- ja markkinatutkimusten suorittamiseen, palvelujen tarjoamiseen ja tuottamiseen, liiketoiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen sekä Cursor Oy:n viestintään ja palveluiden markkinointiin.5 Rekisterin tietosisältö

Asiakashenkilöstä Cursorin henkilökunnan käytettävissä ovat seuraavat tiedot:

- nimi

- sidokset yrityksiin, kehittämishankkeisiin tai järjestöihin

- syntymäaika

- sukupuoli

- asuinkunta ja –maa

- äidinkieli

- yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumerot, fax, verkkolaskutunnus)

- osoitetiedot

- kirjoitetut laskut ja niiden maksutilanne

- tuotetut palvelut

- asiakkaan luovuttamat dokumentit

- osallistuminen Cursorin tilaisuuksiin

- asiakkaalle lähetetty markkinointiviestintäYrityksistä Cursorin henkilökunnan käytettävissä ovat seuraavat tiedot:

- nimi

- osoite

- Y-tunnus

- toimiala ja mahdolliset tuote- ja palvelukuvaukset

- sähköpostiosoite

- puhelinnumero

- henkilöstömäärä

- liikevaihtoluokka

- palvelujen käyttöön liittyvät tiedot: esim. palvelujen käyttö

- asiakaspalautetiedot: asiakkaiden tyytyväisyystiedot, kommentit rekisterinpitäjän palveluista ja muut asiakkaan suostumuksella saadut tiedot

- mahdolliset laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot6 Säännön-mukaiset lähteet

Rekisteriä päivitetään asiakassuhteen aikana asiakkaalta saatavin ja kerättävin tiedoin. Yritystietoja kerätään, talletetaan ja päivitetään Kaupparekisteristä. Rekisteritietoja kerätään ja päivitetään myös yritysten julkisilta www-sivuilta, saapuneista sähköposteista, Cursor Oy:n ja sen yhteistyötahojen verkkosivuilla sijaitsevilla lomakkeilla sekä erilaisissa asiakas-, messu- ja markkinointitapahtumissa. Yritys- ja henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakashenkilöiden tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille käytettäväksi. Tietoja saatetaan siirtää kolmansille osapuolille Cursorin markkinointia varten. Tietoihin on pääsy kolmansilla osapuolilla vain tietojärjestelmien huoltotarkoituksessa, kolmansilta osapuolilta vaaditaan salassapitoa ja käyttöoikeutta tietoihin ei luovuteta.

Yritystiedoista voidaan luovuttaa Kaupparekisterin tietojen mukaisesti yrityksen tunniste- ja yhteystiedot kuten Y-tunnus, toiminimi ja mahdolliset apu- ja rinnakkaistoiminimet, kotipaikka tai kunta, josta toimintaa johdetaan, posti- ja käyntiosoite sekä muut mahdolliset yhteystiedot, päätoimiala ja yritysmuoto. Myös yrityksen suostumuksella luovutettavaksi antamia tietoja kuten liikevaihdon ja henkilöstön suuruusluokka tai tuote- ja palvelukuvaukset voidaan luovuttaa eteenpäin.

Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa edelleen rekisterinpitäjän toimeksiannosta tapahtuvaa maksupalvelua, tietojenkäsittelyä tai muita niihin verrattavia tehtäviä varten.8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

- Tietoa säilytetään huolellisesti ja hyvän tavan mukaisesti.

- Asiakastietoa sisältävät materiaalit tuhotaan hävityspalvelun avulla.B ATK:lla käsiteltävät tiedot

- Tiedot säilytetään kulunvalvotussa palvelinhuoneessa.

- Tiedot varmuuskopioidaan, varmuuskopioita säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain Cursor Oy:n henkilökunnalla.

- Tiedot säilytetään tietojärjestelmässä, joka on suojattu salasanoin ja tunnukset myönnetään vain Cursor Oy:n henkilökunnalle.10 Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterinpitäjälle:sähköpostitse osoitteeseen info@cursor.fi aiheeksi ”Asiakastietorekisteri”tai postitse osoitteeseen:Cursor Oy

”Asiakas- ja yritysrekisteri”

PL 14, 48601 Kotka11 Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:Cursor Oy

”Asiakas- ja yritysrekisteri”

PL 14, 48601 Kotka12 Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi.

 

Perusta yritys

Uudista yritystä

Cursor Oy

Asiaa seudusta

Cursor Oy

Kyminlinnantie 6, 48600 KOTKA

Raatihuoneentori 16, 49400 HAMINA

Vaihde 040 190 2500

info@cursor.fi>> Lisää yhteystietoja

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy vahvistaa seudun osaamista, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta kehittämällä menestyvää yritystoimintaa. Palvelemme kaikkia Etelä-Kymenlaakson yrittäjiä, yrittäjiksi aikovia ja seudulle sijoittuvia yrityksiä perustamis- ja kehittämisasioissa. Teemme Kotkan-Haminan seudusta entistä paremman paikan bisnekselle!

www.cursor.fi on Cursor Oy:n ylläpitämä verkkopalvelu, joka sisältää tietoa Cursorin palveluista ja toiminnasta sekä Kotkan-Haminan seudusta. Verkkopalvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi rekisteröitymistä. Sivustosta otetaan mielellään vastaan palautetta osoitteeseen viestinta@cursor.fi.

Rekisteriseloste

Evästeet

Copyright 2017