Onko hallitusneuvotteluissa huomioitu Itäinen rantarata?

Junaraiteet


 
Kotkan, Haminan ja Loviisan kaupunginjohtajat ovat huolissaan Itäisen rantaradan kohtalosta hallitusneuvotteluissa.
 
HS 17.5.2019 uutisoi hallitusneuvotteluissa sovitun kansallisesti tärkeiden, suurien ratahankkeiden toteuttamisesta. Uutisoinnissa on jäänyt vähäiselle huomiolle Itäinen rantarata, joka on uusi ratayhteys Helsingistä rannikkoa pitkin Itä-Suomeen ja Pietariin. 
 
Viimeisimmässä kansallisessa, Helsingistä itään suuntautuvia ratayhteyksiä vertailevassa selvityksessä Itäinen rantarata osoitettiin toimivimmaksi yhteydeksi erityisesti sen aluekehitysvaikutusten vuoksi. 
 
”Nykypäivänä vaikutuksiin voidaan laskea myös Itä-Suomen teollisuuden ja Helsingin itäpuolella olevien satamien, mukaan lukien Suomen suurimman vientisataman, kasvuedellytysten säilyttäminen,” Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö toteaa.
 
”Uusi ratayhteys Helsingistä itään synnyttää uuden, yhtenäisenä jatkuvan työssäkäyntialueen pääkaupunkiseudulta aina Etelä-Karjalaan,” Loviisan kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom nostaa esille.
 
”Olisiko kuitenkin viisaampaa kytkeä täysin uusia alueita pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueeseen, kuin nopeuttaa muutamilla minuuteilla jo olemassa olevia yhteyksiä? Lisäksi on todettava, että nopein ja ketterin Helsinki-Pietari -yhteys saavutetaan itäisen rantaradan kautta,” Haminan kaupunginjohtaja Hannu Muhonen huomauttaa.
 
Kaupunginjohtajien mukaan hallitusneuvotteluissa tulisi myös huomioida uuden ratayhteyden merkittävät ilmastovaikutukset. 
 
Edellinen eduskunta päätti lainsäädännöstä, joka ohjaa liikennehankkeiden valintaa siten, että hankkeita vertaillaan tosiasioiden pohjalta pitkän aikavälin liikennejärjestelmäsuunnitelmassa. Tällä on tarkoitus tuoda ennustettavuutta investointeihin sekä parantaa mahdollisuutta saada EU:n investointitukia näille hankkeille. 
 
Hallitusneuvottelujen liikenneverkkoryhmässä on syytä miettiä tarkemmin, voidaanko veronmaksajien rahoja sitoa hankkeeseen kuten Porvoo-Kouvola -oikorata, jota selvitykset eivät millään tavalla tue. Hankkeen toteutuksen sijaan on käynnistettävä avoin ja tasapuolinen selvitys. Verorahojen vastuullista käyttöä on tutkia huolella, mikä vaihtoehtoisista investoinneista on paras. 
 
 
Lisätietoja:
 
Esa Sirviö
Kotkan kaupunginjohtaja, p. 0400 975 211
 
Hannu Muhonen
Haminan kaupunginjohtaja, p. 040 828 1283
 
Jan D. Oker-Blom
Loviisan kaupunginjohtaja, p. 040 551 7551

Perusta yritys

Uudista yritystä

Cursor Oy

Asiaa seudusta

Cursor Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 KOTKA
Puistokatu 2, 2. kerros, 49400 HAMINA
Vaihde 040 190 2500
info@cursor.fi

>> Lisää yhteystietoja

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy vahvistaa seudun osaamista, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta kehittämällä menestyvää yritystoimintaa. Palvelemme kaikkia Etelä-Kymenlaakson yrittäjiä, yrittäjiksi aikovia ja seudulle sijoittuvia yrityksiä perustamis- ja kehittämisasioissa. Teemme Kotkan-Haminan seudusta entistä paremman paikan bisnekselle!

www.cursor.fi on Cursor Oy:n ylläpitämä verkkopalvelu, joka sisältää tietoa Cursorin palveluista ja toiminnasta sekä Kotkan-Haminan seudusta. Verkkopalvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi rekisteröitymistä. Sivustosta otetaan mielellään vastaan palautetta osoitteeseen viestinta@cursor.fi.

Tietosuojaseloste

Evästeet

Copyright 2019