Nuoret ja Kymenlaakson tulevaisuus

David Lindström Hapanvellijuhlassa Virolahdella

 

Kymenlaakson yhtenäisyyden vahvistamiseksi tarvitsemme ennakkoluulotonta päätöksentekoa ja eteenpäin suuntautuvaa otetta. Tarvitsemme myös inhimillistä hyvää tahtoa sekä ymmärrystä sille, että lisäarvo kanssaihmiselle ei välttämättä ole itseltään pois. Tarvitsemme sitoutumista yhteiseen tulevaisuuteen sekä valmiutta luopua ainoastaan omia intressejä palvelevista tavoitteista.

Näitä arvoja ja asenteita näen erityisesti nuorissa ja koen että on tärkeää kehittää keinot, joilla otamme nuoret entistä aktiivisemmin mukaan rakentamaan Kymenlaakson tulevaisuutta. Laajalla rintamalla ja monella eri yhteiskunnan alueella.

Maakunnallinen nuorisovaltuusto on ymmärtääkseni ollut mukana suunnitelmissa liittyen maakuntauudistukseen. Nuorisovaltuusto tai vastaava foorumi voi toimia seuraavan maakuntatason poliittisen sukupolven kasvatusalustana, ja siksi sen kehittämistä pitää jatkaa riippumatta maakuntauudistuksen kohtalosta. Foorumin jäsenet voitaisiin valita maakunnan olemassa olevista nuorisovaltuustoista, ja heille voitaisiin mahdollisuuksien mukaan antaa myös tietty mandaatti toteuttaa asioita heidän haluamallaan tavalla. Uskon, että nuoret hyvinkin nopeasti kehittäisivät keskinäisen luottamuksen riippumatta omasta maantieteellisestä taustastaan maakunnan sisällä.

Nuoret on hyvä aktivoida mukaan myös elinkeinoelämän kehittämiseen. Tämä voisi mahdollisesti tapahtua niin, että Kymenlaakson kehitysyhtiöt perustavat yhteisen ”nuoriso-osaston”, jossa nuoret saavat mahdollisuuden tutustua maakunnan elinkeinoelämään ja suunnittelemaan omaa maakunnallista elinkeinopolitiikkaa, miettimättä elinkeinoelämälle keinotekoisia kuntarajoja. Maakunnassahan on jo hyvin toimiva yrittäjäkasvatus ja tämä voisi toimia kyseisen toiminnan raameissa.

Opiskeluperäinen maahanmuutto toisi maakuntaamme uusia näkemyksiä ilman historian rasitteita. Samalla se auttaisi ylläpitämään koko Suomen koulutusjärjestelmää, ja Kymenlaakso voisi tässä ottaa johtavan roolin valtakunnallisestikin. Mikäli nykyinen syntyvyys jatkuu, opiskelijoita ei tule riittämään kaikkiin yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin ja sen seurauksena maailmankuulun koulutusjärjestelmän asteittainen alasajo tulee olemaan ajan kysymys. Tämän lisäksi Kymenlaaksoon ja koko Kaakkois-Suomeen voi olla helpompaa houkutella nuoria opiskelemaan ulkomailta kuin muualta Suomesta.

Moni seikka tukee sitä, että nuoriin ja heidän rooliinsa tulevaisuuden päätöksentekijöinä kannattaa panostaa.  

David Lindström
Toimitusjohtaja
Cursor Oy

Perusta yritys

Uudista yritystä

Cursor Oy

Asiaa seudusta

Cursor Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 KOTKA
Puistokatu 2, 2. kerros, 49400 HAMINA
Vaihde 040 190 2500
info@cursor.fi

>> Lisää yhteystietoja

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy vahvistaa seudun osaamista, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta kehittämällä menestyvää yritystoimintaa. Palvelemme kaikkia Etelä-Kymenlaakson yrittäjiä, yrittäjiksi aikovia ja seudulle sijoittuvia yrityksiä perustamis- ja kehittämisasioissa. Teemme Kotkan-Haminan seudusta entistä paremman paikan bisnekselle!

www.cursor.fi on Cursor Oy:n ylläpitämä verkkopalvelu, joka sisältää tietoa Cursorin palveluista ja toiminnasta sekä Kotkan-Haminan seudusta. Verkkopalvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi rekisteröitymistä. Sivustosta otetaan mielellään vastaan palautetta osoitteeseen viestinta@cursor.fi.

Tietosuojaseloste

Evästeet

Copyright 2019