Novela 3D Oy

Sukellus 3D-tulostuksen saloihin 

Karhulan teollisuuspuistossa vastaan tulee tuttu kasvo. Nykyinen Novela 3D Oyn toimitusjohtaja, vanha työkaveri Markku Lindqvist avaa pyöröportin oven ja toivottaa tervetulleeksi. Markkuun olen päässyt tutustumaan jo aiemmin työkaverina Cursorilla, kun hän oli vetämässä 3D-valmistuksen innovaatiokeskittymä, 3D Navetta hanketta. Koulutukseltaan konetekniikan diplomi-insinööri tuli taloon hankekumppanin, Lappeenrannan teknillisen yliopiston, kautta tekemään kartoitusta lisäävän valmistuksen tarpeista Kaakkois-Suomessa ja nyt matka on jatkunut yrittäjän tielle. 

Yrittäjän mukaan 3D Navetta -hankkeen tavoitteena oli koko ajan alan yrityksen perustaminen seudulle. Yrittäjyys ei ollut kuitenkaan ensimmäisenä yrittäjällä itsellä mielessä, mutta kun sopiva kumppani löydettiin oli päätöksiä tehtävä. Novela 3D Oy aloitti toimintansa Karhulan teollisuuspuistossa 1.5.2017. Yrityksen nimi juontaa juurensa yritysryhmästä Novela Group, joka on taustavoimana mukana. ”Jos yrittäjän voimat eivät enää riitä, on hyvä tietää, että joku on tukena”, toteaa Markku. Yritysryhmä tuo mukanaan myös muun alan osaamista, joiden kautta yhteistyössä voidaan toteuttaa paljon erilaisia projekteja. Novela 3D Oy tarjoaa yrityksille 3D-tulostus-, -suunnittelu-, koulutus- ja -skannauspalveluja pääasiassa itse toteutettuna mutta myös hyvän toimivan kansainvälisen verkoston kautta. Novela 3D haluaa keskittyä erityisesti metallitulosteisiin ja siihen liittyviin töihin, metallitulostus kun on kaiken lisäksi suomalainen keksintö 80-luvun lopulta ja sitä halutaan nyt juurruttaa myös teollisuuteen. 

Ideasta pakettiin

3D-tulostus ja lisäävä valmistus ovat varmasti monelle vieraita termejä, saati sen mukanaan tuomat mahdollisuudet. Yrittäjä toteaakin, että ”kukaan täällä ei tee sitä ja kukaan ei vielä oikeasti tiedä mitä se on” ja se asettaa juuri aloittaneelle yrittäjälle tiettyjä haasteita. Myyntityötä on tehtävä jatkuvasti ja tuotava omaa osaamista yritysten tietoisuuteen. Kiinnostusta 3D-tulostukseen kuitenkin on, ja nyt on vain löydettävä juuri kullekin yritykselle sopivat, oikeat käyttökohteet. Alalla Suomessa on suhteellisen vähän yrityksiä, ja 3D Novela onkin Kaakkois-Suomen ainoa metallitulostukseen keskittyvä yritys.  

       

Novela 3D myy tulostuspalveluita paketteina, ”ideasta tuotteeseen” yrittäjän sanoin. Markku toteaa, että 3D-tulostuksen tärkein vaihe on suunnittelu ja sen jälkeen koneet tekevät sen mitä niille käsketään. Paras hyöty saadaan, kun tuotesuunnittelussa otetaan jo heti huomioon metallitulostuksen menetelmät ominaisuudet ja erityispiirteet. 

Yrittäjyyden mukavimpina puolina yrittäjä pitää kehittymismahdollisuuksia ja vapautta. Yrittäjä saa ja joutuu jatkuvasti kehittämään omaa osaamistaan pysyäkseen trendien huipulla. Tärkeää on myös, että saa tehdä koulutusta vastaavaa työtä ja pitää siitä. Projektit vievät yrittäjän tuoteskaalan laidasta laitaan sekä niin kuluttajien kuin teollisuuden välillä. 3D tulostuksessa on miltei rajattomat mahdollisuudet ja paljon potentiaalia. Yrittäminen vaatii rohkeutta ja itsensä likoon laittamista, mutta luotujen kontaktien ja verkostojen avulla on hyvä jatkaa eteenpäin. 

Ota yhteyttä yrittäjään: 
Novela 3D Oy 
Markku Lindqvist, CEO
markku.lindqvist@novela.fi 
+358 50 5225 016

Perusta yritys

Uudista yritystä

Cursor Oy

Asiaa seudusta

Cursor Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 KOTKA
Puistokatu 2, 2. kerros, 49400 HAMINA
Vaihde 040 190 2500
info@cursor.fi

>> Lisää yhteystietoja

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy vahvistaa seudun osaamista, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta kehittämällä menestyvää yritystoimintaa. Palvelemme kaikkia Etelä-Kymenlaakson yrittäjiä, yrittäjiksi aikovia ja seudulle sijoittuvia yrityksiä perustamis- ja kehittämisasioissa. Teemme Kotkan-Haminan seudusta entistä paremman paikan bisnekselle!

www.cursor.fi on Cursor Oy:n ylläpitämä verkkopalvelu, joka sisältää tietoa Cursorin palveluista ja toiminnasta sekä Kotkan-Haminan seudusta. Verkkopalvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi rekisteröitymistä. Sivustosta otetaan mielellään vastaan palautetta osoitteeseen viestinta@cursor.fi.

Tietosuojaseloste

Evästeet

Copyright 2019