Level up, Ruotsinsalmi 2020!

Toteutusaika: 
01.09.2019 to 31.12.2020
Kokonaisbudjetti: 
€152 240
Rahoitusohjelma: 
EAKR
Tila: 
Toteutus
Keskeiset toimenpiteet: 
WP1: Toiminnan koordinointi ja hallinnointi - olemassa olevien tapahtumien koordinointi - tiedonkulun varmistaminen - paikallisten toimijoiden osallistaminen - yhteydet sidosryhmiin kuten oppilaitoksiin, yrityksiin sekä kulttuuri- ja tapahtumatoimijoihin. - valtakunnallisen verkoston koordinointi ja yhteydet. - hankkeen hallinto ja viestintä. - Ruotsinsalmi 2020 -tapahtumat ja tilaisuudet, esim. työpajat. WP2: Tuotteistus, uudet palvelut ja tuotteet. - Tuotteistuksen asiantuntijatuki - Rahoitusneuvonta ja sopivien rahoituslähteiden etsiminen mm. yrityksille ja kulttuuritoimijoille pitkäjänteisen Ruotsinsalmi-tuotteistuksen toteuttamiseksi. - Räätälöity kiihdytysohjelma kasvuhaluisille yrityksille level up -alustaa hyödyntäen. - Matkailu- ja kulttuuritoimijoiden kytkeminen osaksi startup-ekosysteemiä. - "Taksikuskeista ja kivijalkayrittäjistä Ruotsinsalmi-oppaita" - tyyppiset koulutukset. WP3: Viestintä - yhtenäinen ilme, joka kokoaa eri toimijoiden tekemisen yhteen. - Kaakon kajauttajat ja muut yhteisöt Ruotsinsalmi-teeman viestinviejiksi - Vaikuttajaviestintä - Viestintäyhteistyö Kansallisen kaupunkipuistoverkoston kanssa. - Ideakilpailujen hyödyntäminen myös viestinnässä - Sisältöpankki: Kustaan sotien aikakauden tarinoiden koonti yhteen sisältöpankiksi, jota eri toimijat voivat hyödyntää uusien palvelujen ja tuotteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Museotutkijoiden työ kytketään osaksi matkailu- ja kulttuuripalvelujen maakunnallista kehittämistä. Sisältöpankkiin voidaan liittää myöhemmin myös muuta historiaan liittyvää materiaalia eri teemoista ja aikakausista.
Hankkeen hyöty kohderyhmälle: 
Matkailu- ja kulttuurialojen kasvuhaluisille yrityksille suunnitellaan yksilöllisesti räätälöity kiihdytysohjelma, jonka tavoitteena on vahvistaa yrityksen liiketoiminta- ja palveluosaamista, löytää kumppaneita ja antaa valmiudet houkutella investoreja mukaan liiketoiminnan kehittämiseksi sekä auttaa kehittämään palveluja ja tuotteita asiakaslähtöisesti. Hanke testaa teemapohjaista kiihdytysohjelmaa, se myös kytkee Level up –toiminnan alueelliseen Ruotsinsalmiteemaan ja sitä kautta tiiviiksi osaksi alueella tehtävää yritys-, kulttuuri- ja matkailutoiminnan kehittämistä. Toimivat yritykset ja alueen kulttuuriorganisaatiot ja opiskelijatiimit työskentelevät hankkeen aikana yhdessä innovoiden parannettuja palveluja ja tuotteita jo olemassa oleville toimijoille, sekä ideoivat ja kehittävät kokonaan uutta liiketoimintaa annetusta teemasta.
Toimiala: 
Matkailu

Perusta yritys

Uudista yritystä

Cursor Oy

Asiaa seudusta

Cursor Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 KOTKA
Puistokatu 2, 2. kerros, 49400 HAMINA
Vaihde 040 190 2500
info@cursor.fi

>> Lisää yhteystietoja

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy vahvistaa seudun osaamista, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta kehittämällä menestyvää yritystoimintaa. Palvelemme kaikkia Etelä-Kymenlaakson yrittäjiä, yrittäjiksi aikovia ja seudulle sijoittuvia yrityksiä perustamis- ja kehittämisasioissa. Teemme Kotkan-Haminan seudusta entistä paremman paikan bisnekselle!

www.cursor.fi on Cursor Oy:n ylläpitämä verkkopalvelu, joka sisältää tietoa Cursorin palveluista ja toiminnasta sekä Kotkan-Haminan seudusta. Verkkopalvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi rekisteröitymistä. Sivustosta otetaan mielellään vastaan palautetta osoitteeseen viestinta@cursor.fi.

Tietosuojaseloste

Evästeet

Copyright 2019