Kotkan-Haminan seutu valmiina suurristeilijöiden tuloon

Kotkaan saapuu tänä vuonna neljä kertaa suuri kansainvälinen luksusristeilyalus. Risteilijäliikenne Kotkan-Haminan seudulle on pitkäjänteisen työn tulos: seudun tarjoamia mahdollisuuksia on tehty vuosia tunnetuksi kansainvälisille varustamoille ja alan sidosryhmille.

Kotkan-Haminan seudun tavoitteena on nostaa alueensa Itämeren alueen risteilykohteiden joukkoon sekä kehittää kansainvälisestä risteilijäliikenteestä merkittävä taloudellinen voimatekijä ja matkailutulon lähde.

Kolme risteilyä heinäkuussa

Maanantaina 10.7.2017 HaminaKotkan sataman Mussalon laitureihin kiinnittyvät yli 290 metriä pitkä ja yli 30 metriä leveä m/s Costa Mediterranea sekä noin 253 metriä pitkä ja yli 30 metriä leveä m/s AIDAmar.

Costa Mediterranea saapuu Tukholmasta ja AIDAmar Warnemündestä Saksasta. Molemmat ovat maailman suurimman risteilyvarustamon Carnival Corporationin aluksia. Costa Mediterranea seilaa kesän Itämerellä ja saapuu uudestaan Kotkaan maanantaina 17.7.

Costa Mediterranea ja AIDAmar tuovat alueelle yhteensä yli 5300 risteilyvierasta. Lisäksi mukana on yh-teensä yli 1500 hengen miehistö. HaminaKotkan satamassa alukset viipyvät 10 tuntia, jonka jälkeen matka jatkuu kohti Pietaria.

Lisäksi satamassa nähdään syyskuussa Saksan Bremerhavenista lähtevä Itämerta risteilevä 192 metriä pitkä ja lähes 25 metriä leveä m/s Amadea. Risteilyvarustamo Phoenix Reisenia edustava Amadea saapuu Tallinnasta 16.9. Kotkan Kantasatamaan, josta reitti jatkuu Pietariin.

Uutta liiketoimintaa matkailuun

”Risteilijäliikenne tarjoaa taloudellisen kasvun mahdollisuuksia Kotkan-Haminan seudulle. Se tuo uutta asia-kaskuntaa ja luo uutta liiketoimintaa seudun palvelutuottajille ja kaupan alalle. Yksi risteilyvieras jättää koh-teeseen keskimäärin 65–80 euroa vierailunsa aikana”, kertoo Cursorilla risteilyliikenteen kehittämisestä vastaava Petra Cranston.

Kansainvälisen matkustajaliikenteen risteilijävierailuja varten on koottu seudullisten yritysten verkosto, joka pystyy tuottamaan risteilijävierailujen toteuttamiseen tarvittavat palvelut. Hankkeessa ovat mukana Hamina-Kotkan sataman, Cursorin, Kotkan ja Haminan kaupunkien lisäksi noin 100 paikallista yrittäjää, järjestöä ja yhdistystä.

Osa yrityksistä pystyttää myyntipisteensä Mussalon sataman alueelle, jossa risteilijämatkustajat voivat vie-railla. Risteilijävieraat näkyvät myös alueen katukuvassa. Osa risteilijävieraista lähtee tilatuille retkille ympä-ristöön ja muilla on mahdollista käydä myös Kotkan tai Haminan keskustassa, jonne on satamasta jatkuva bussiyhteys.

Nyt saapuville matkustajille on järjestetty ohjelmaa Kotkan-Haminan seudun lisäksi Porvoossa ja Helsin-gissä. Lisäksi omatoimimatkaajia varten on suunniteltu yhdessä agenttien ja varustamoiden kanssa 4-8 tunnin retkiä.

Merkittävä avaus seudulle

Kotkan kaupunginjohtaja Henry Lindelöf pitää tämän vuoden risteilijäliikennemääriä merkittävänä avauk-sena seudun matkailuliiketoiminnan kehittämisessä. Hänen mielestään luonnonkaunis ja historialtaan moni-puolinen seutu voi tarjota kansainvälisille risteilijämatkailijoille jotain aivan erilaista, mitä ennestään tutuissa risteilykohteissa ei voi kokea.

Kotkan-Haminan seutu sijoittuu ihanteellisen merimatkan päähän Pietarista ja Helsingistä. Seutu tuo luon-nonläheisyydellään ja kompaktilla koollaan sopivan kontrastin Pietarin suurkaupungille.

Myös Haminassa ollaan tyytyväisiä risteilymatkailun aloittamiseen.

”Hamina on viime vuosina panostanut matkailuun. Vuonna 2015 valmistui kaupungin matkailuohjelma, jossa yhtenä mahdollisuutena nähtiin risteilijäliikenteen käynnistyminen Kotkan-Haminan seudulle. Hienoa, että ensimmäiset alukset saapuvat. Hamina toivottaa risteilijävieraat lämpimästi tervetulleiksi ympyräkaupunkiin”, kertoo Haminan kaupunginjohtaja Hannu Muhonen.

Risteilyliikenteen imagoarvo on myös merkittävä. ”Tyytyväisinä seudulta lähtevät risteilyvieraat ovat meidän parhaita viestinviejiämme ja seudun imagon rakentajia”, jatkaa Cranston. HaminaKotka Satama Oy on ollut käynnistävänä voimana kansainvälisen risteilyliikenteen kehittämisessä. Pienimuotoista kokemusta on hankittu jo aiemmin - seudulle on suuntautunut muutamia risteilijävierailuja mm. vuonna 2010.

Tavoitteena kasvu

Risteilijäliikenteen aloittamisen taustalla on pitkäjänteinen työ. Seudulla laadittiin jo keväällä 2014 kansainvälisen matkustajaliikenteen kehittämisen strategia yhteistyössä Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursorin, HaminaKotka Satama Oy:n, Kotkan kaupungin ja seudun elinkeinoelämän kanssa. Kotkan-Haminan seudun tavoitteena on kasvattaa risteilijäliikennettä seuraavien vuosien aikana. Tavoitteena

on vakiinnuttaa risteilijäkäynnit vuoteen 2020 mennessä 30 000 risteilyvieraaseen tai 15 risteilyalusvierailuun kaudessa. Liiketoiminta on näillä luvuilla kannattavaa toimintaan osallistuville sidosryhmille.

Kaudelle 2018 on 11 varausta, jotka toteutuessaan toisivat seudulle n. 30 000 risteilyvierasta miehistöineen. Osa näistä varauksista on jo vahvistettuja, lopuille odotetaan mahdollista vahvistusta syksyn 2017 aikana.

Missä voi nähdä risteilyalukset?

Heinäkuussa saapuvat risteilijät ovat niin suuria, että ne mahtuvat ainoastaan Mussalon syväsatamaan. Yleisö ei pääse sinne, mutta laivojen saapumista ja lähtemistä voi seurata esim. Santalahdesta, Linkinkalliolta tai Katariinan niemen kärjestä.

Maanantaina 10.7. m/s Costa Mediterranea saapuu Kotkan Mussaloon aikataulun mukaan klo 8 ja m/s AIDAMar klo 9. Costa Mediterranea irtoaa laiturista aikataulun mukaan klo 18 ja AIDAMar myös klo 18.

Costa Mediterranea saapuu uudestaan Kotkan Mussalon satamaan maanantaina 17.7. klo 8 ja lähtee klo 18. Syyskuussa saapuva m/s Amadea on hieman pienempi ja mahtuu Kotkan Kantasatamaan, jonne myös yleisöllä on pääsy.

Lisätietoja:

Risteilyliiketoiminnan kehittäminen, Cursor Oy

Myynti- ja markkinointivastaava Petra Cranston

P. 040 190 2529

HaminaKotka Satama Oy

Liikennejohtaja Markku Koskinen

P. 020 790 8800

Risteilyvarustamot ja laivat

Carnival Corporation

Phoenix Reisen

m/s Costa Mediterranea

m/s AIDAmar

m/s Amadea

Perusta yritys

Uudista yritystä

Cursor Oy

Asiaa seudusta

Cursor Oy

Kyminlinnantie 6, 48600 KOTKA

Raatihuoneentori 16, 49400 HAMINA

Vaihde 040 190 2500

info@cursor.fi>> Lisää yhteystietoja

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy vahvistaa seudun osaamista, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta kehittämällä menestyvää yritystoimintaa. Palvelemme kaikkia Etelä-Kymenlaakson yrittäjiä, yrittäjiksi aikovia ja seudulle sijoittuvia yrityksiä perustamis- ja kehittämisasioissa. Teemme Kotkan-Haminan seudusta entistä paremman paikan bisnekselle!

www.cursor.fi on Cursor Oy:n ylläpitämä verkkopalvelu, joka sisältää tietoa Cursorin palveluista ja toiminnasta sekä Kotkan-Haminan seudusta. Verkkopalvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi rekisteröitymistä. Sivustosta otetaan mielellään vastaan palautetta osoitteeseen viestinta@cursor.fi.

Tietosuojaseloste

Evästeet

Copyright 2018