Kotkalaisille yrityksille uusi kasvuraha

Kotkan vs. kehitysjohtaja Toni Vanhala

 

Kotkan kaupungilla on alle 10 hengen yrityksille uusi kasvuraha, joka on suuruudeltaan 1 000 – 4 000 €. Kasvurahaa voi hakea yrityksen palvelu- ja tuoteinnovaatioihin. Kaikkiaan rahaa on jaossa 20 000 € tänä vuonna. Hakuaika on 18.3.-15.4.2019.

- Kotkan kaupunki haluaa rohkaista kotkalaisia yrityksiä tuomaan markkinoille uusia kaupallisia palveluita ja tuotteita, jotta yritys pärjäisi kilpailussa ja mahdollistaisi uusien työpaikkojen synnyn, kertoo Kotkan vs. kehitysjohtaja Toni Vanhala.

Kasvurahaa ei myönnetä markkinointi- ja mainosmateriaaleihin, kotisivuihin, kaluston uusintaan tai muihin yrityksen arkipäiväisiin menoihin. Kasvuraha on käytettävissä vuoden 2019 aikana toteutettaviin tai käynnistettäviin toimenpiteisiin.

Kasvurahaa voivat hakea Kotkaan rekisteröidyt mikroyritykset, jotka työllistävät alle 10 henkeä.

Kasvurahaa voi hakea seuraaviin kuluihin:

- Tuote- tai palveluinnovaation prototyypin valmistukseen, testaukseen, simulointiin, markkinapotentiaalin selvittämiseen sekä patentointi- ja suojauskustannuksiin.

- Haettava avustus voidaan myös kohdentaa keksintöihin, joilla parannetaan olemassa olevaa tuotetta, valmistuslinjaa tai konetta.

Kasvuraha on de mininis -säännön alaista tukea ja kasvurahan saaneiden yritysten nimet julkaistaan. Kasvuraha maksetaan yrityksen tilille toimitettuja maksukuitteja vastaan tai maksumääräyksenä hanketta koskevan suunnitelman perusteella. Hakija sitoutuu toimittamaan hankintaan liittyvät kuitit jälkikäteen Cursor Oy:lle.

Hakemuksessa tulee ilmetä yrityksen perustiedot eli yrityksen nimi, Y-tunnus, osoite, yhteyshenkilö, puhelinnumero, www-osoite ja yrityksen henkilömäärä. Lisäksi on kerrottava haettavan määrärahan suuruus sekä esitettävä selvitys palvelu- ja tuoteinnovaatio suunnitelmasta ja siihen liittyvistä kuluista, joihin kannusterahaa haetaan.

Rahoituksen käyttöä koskevat päätökset tekee Cursor Oy, joka haastattelee hakijat ennen päätöksen tekoa.

Hakemukset tehdään sähköisesti osoitteessa: www.cursor.fi/kasvuraha.

Hakuaika 18.3. - 15.4.2019. Kasvurahan saaneet yritykset julkaistaan 15.5.2019.

Lisätietoja: yrityspalvelupäällikkö Tiina Paavola puh. 040 190 2521, tiina.paavola@cursor.fi

Perusta yritys

Uudista yritystä

Cursor Oy

Asiaa seudusta

Cursor Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 KOTKA
Raatihuoneentori 16, 49400 HAMINA
Vaihde 040 190 2500
info@cursor.fi

>> Lisää yhteystietoja

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy vahvistaa seudun osaamista, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta kehittämällä menestyvää yritystoimintaa. Palvelemme kaikkia Etelä-Kymenlaakson yrittäjiä, yrittäjiksi aikovia ja seudulle sijoittuvia yrityksiä perustamis- ja kehittämisasioissa. Teemme Kotkan-Haminan seudusta entistä paremman paikan bisnekselle!

www.cursor.fi on Cursor Oy:n ylläpitämä verkkopalvelu, joka sisältää tietoa Cursorin palveluista ja toiminnasta sekä Kotkan-Haminan seudusta. Verkkopalvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi rekisteröitymistä. Sivustosta otetaan mielellään vastaan palautetta osoitteeseen viestinta@cursor.fi.

Tietosuojaseloste

Evästeet

Copyright 2019