Kotka, Cursor ja Xamk digitalisaatio-yhteistyöhön

Kotkan kaupunki, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Xamk) ja Cursor solmivat 8.2.17 sopimuksen, joka kehittää elinkeino-, kehittämis- ja innovaatioyhteistyötä. Yhteistyön tavoitteena on kehittää digitalisaation ja startup-ekosysteemin ympärille muodostuvaa tutkimus-, kehitys- ja koulutusympäristöä Kotkassa. 

Yhteistyö luo pohjaa Kotkaan sijoittuvan Xamkin uuden korkeakoulukampuksen ja sitä vahvistavien toimintojen kehittämiselle. Kotkan kaupunginhallitus päätti sitoutumisesta yhteistyöhön kokouksessaan 19.12.2016. 

Merkittävä startup-keskittymä Kotkaan

Yhteistyön tuloksena on tarkoitus esimerkiksi synnyttää Kotkan-Haminan seudulle kansallisesti merkittävä startup-keskittymä Datariinaan sekä saada ansaittua näkyvyyttä aktiivisen vaikuttamisen, osallistumisen ja konkreettisten tulosten kautta, erityisesti *ship-yrittäjyystapahtuman osalta. 
 
Tulostavoitteisiin kuuluu myös digitalisaatioon liittyvä yhteistyö maakunnassa ja sen koordinointi sekä koulutustarpeisiin vastaaminen tarvelähtöisesti. Tavoite on saada myös uusia yrityslähtöisiä kehittämishankkeita, joista yli puolet olisi kansainvälisesti rahoitettuja. Kokonaisvolyymin tavoite on noin miljoona euroa.

Yhteistyön tuloksia arvioidaan sopijaosapuolten yhteisessä ohjausryhmässä vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Kaikki sitoutuvat rahoitukseen

Kotka ja Cursor sitoutuvat rahoittamaan Xamkin TKI-toiminnan digitalisaatioon sijoittuvien tutkimuspäälliköiden palkkakustannuksia yhteensä 100 000 eurolla vuonna 2017, molemmat 50 000 eurolla.  

Xamk puolestaan rahoittaa Kotkassa järjestettävää *ship - The Startup Festival -tapahtumaa 30 000 eurolla vuodessa.  Kohde voi olla myös muu yhdessä sovittava startup-ekosysteemin kehittämiseen liittyvä yhteistyö. Kohdentamisesta päättää ohjausryhmä.

Perusta yritys

Uudista yritystä

Cursor Oy

Asiaa seudusta

Cursor Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 KOTKA
Raatihuoneentori 16, 49400 HAMINA
Vaihde 040 190 2500
info@cursor.fi

>> Lisää yhteystietoja

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy vahvistaa seudun osaamista, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta kehittämällä menestyvää yritystoimintaa. Palvelemme kaikkia Etelä-Kymenlaakson yrittäjiä, yrittäjiksi aikovia ja seudulle sijoittuvia yrityksiä perustamis- ja kehittämisasioissa. Teemme Kotkan-Haminan seudusta entistä paremman paikan bisnekselle!

www.cursor.fi on Cursor Oy:n ylläpitämä verkkopalvelu, joka sisältää tietoa Cursorin palveluista ja toiminnasta sekä Kotkan-Haminan seudusta. Verkkopalvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi rekisteröitymistä. Sivustosta otetaan mielellään vastaan palautetta osoitteeseen viestinta@cursor.fi.

Tietosuojaseloste

Evästeet

Copyright 2018