Cursor Oy käynnistää nopean laajakaistaverkon suunnittelun Pyhtään, Haminan, Virolahden ja Miehikkälän kunnissa

Cursor Oy:n tekemissä selvityksissä nopean laajakaistaverkon puuttuminen on todettu digitalisaation toteutumisen yhdeksi merkittävimmistä esteistä Kotkan-Haminan seudulla. Selvitykset on toteutettu Digitaalisen tuotannon uudistaminen -hankkeessa. 

Idea laajakaistaverkon suunnittelun käynnistämiseen lähti Cursor Oy:n Palvelujohtaja Jouni Ehon ja projektipäällikkö Hannes Kokkosen yhteisistä havainnoista digitalisaation toteutumisen pullonkauloista Cursor Oy:n omistajakunnissa. ”Tapasin kesällä Haminan Kannusjärvellä toimivan yrittäjän, joka oli hyötynyt suuresti kyläyhdistyksen toteuttamasta laajakaistainvestoinnista. Yritysvierailu inspiroi nostamaan asiaa seudulliseen keskusteluun”, toteaa Palvelujohtaja Eho. 

Projektipäällikkö Kokkosen mukaan seuraavan mobiiliteknologian 5G:n sovellutukset, kuten miehittämättömät ilma-alukset, vaativat siirtoyhteyksiltä entistä suurempia nopeuksia ja tukiasematiheyttä kuin aiemmat 3G- ja 4G-verkot. Käytännössä jokainen kiinteistö tarvitsee oman kuituverkkoon liitettävä 5G-tukiaseman pystyäkseen hyödyntämään tulevaisuuden verkon palveluita täysimittaisesti.  

Selvitysten mukaan erityisesti yritykset ja etätyötä tekevät henkilöt ovat pitäneet nopeaa laajakaistaverkkoa ja sen saatavuutta erittäin tärkeänä. Laajakaista on myös nostettu yhdeksi tärkeimmistä ajureista yrityksen perustamiselle ja sijoittumiselle alueelle. ”Kunnat hyötyvät kuituverkosta, sillä verkko parantaa digitaalisten palveluiden, kuten opetuksen ja etäterveydenhuollon saatavuutta merkittäväsi ja siten mahdollistaa merkittäviä kustannussäästöjä palveluiden tuottamisessa”, kertoo Hannes Kokkonen.

Kiinnostus heräsi seudun kunnissa

Kokkonen esitteli hankkeen tarjoamia mahdollisuuksia alueen kuntapäättäjille seutuvaliokunnassa elokuussa. Kiinnostuksensa hankkeen toteutukseen ilmaisivat Pyhtään, Haminan, Virolahden ja Miehikkälän kuntien edustajat. Kiireellisimpänä toimenpiteenä hankkeen käynnistämisessä katsottiin olevan kattavan esisuunnitelman tekeminen rakennuskustannusten arvioimiseksi. 

Cursor Oy aloitti 28.9.2018 esisuunnittelun nopean laajakaistaverkon rakentamisesta Etelä-Kymenlaaksossa. Suunnittelun tavoitteena on hakea Viestintävirastolta Nopea laajakaista -hankkeen puitteissa myönnettävää tukea verkon rakentamiselle, sekä avustaa Kymenlaakson Liiton käynnistämää kilpailutusta verkon toteuttamisesta. Tukihakemus tulee toimittaa Viestintävirastolle 31.12.2018 mennessä.

Kuituverkon suunnittelualueen piiriin kuuluu 13 000 kiinteistöä

Nopea laajakaistaliittymä rahoitetaan siten, että valtio kustantaa 33% kustannuksista, kunta 33% ja liittymän tilaava asiakas loput. Hankkeen täysimittainen toteutuminen mahdollistaisi yhteensä jopa n. 10 000 000 euron tukipaketin kuituverkon rakentamiseen. 

Etelä-Kymenlaaksossa kuituverkon suunnittelualueen piiriin kuluu n. 13 000 asuin-, vapaa-ajan- ja yrityskiinteistöä. Kokkosen arvion mukaan kuituliittymä tulee maksamaan kuluttajille ja yrityksille arviolta 1100-2500 euroa. Liittymän lopulliseen hintaan vaikuttaa kuinka moni kiinteistö liittyy verkkoon, jolloin runkoverkon rakentamiskustannukset jakautuvat useammalla tilaajalle.

Kiinteistöjen omistajille lähetetään lähiviikkoina kirje, jossa pyydetään vastausta kiinnostuksesta kuituliittymää kohtaan. Vastaus ei ole tässä vaiheessa sitova, mutta tiedolla on merkittävää hyötyä verkon suunnitteluvaiheessa.

Lisätietoa: 

Hannes Kokkonen 
Projektipäällikkö, Cursor Oy 
ICT- liiketoiminnan kehittäminen, Digitaalinen tuotannon uudistaminen
hannes.kokkonen@cursor.fi
+358 40 190 2576

Perusta yritys

Uudista yritystä

Cursor Oy

Asiaa seudusta

Cursor Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 KOTKA
Raatihuoneentori 16, 49400 HAMINA
Vaihde 040 190 2500
info@cursor.fi

>> Lisää yhteystietoja

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy vahvistaa seudun osaamista, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta kehittämällä menestyvää yritystoimintaa. Palvelemme kaikkia Etelä-Kymenlaakson yrittäjiä, yrittäjiksi aikovia ja seudulle sijoittuvia yrityksiä perustamis- ja kehittämisasioissa. Teemme Kotkan-Haminan seudusta entistä paremman paikan bisnekselle!

www.cursor.fi on Cursor Oy:n ylläpitämä verkkopalvelu, joka sisältää tietoa Cursorin palveluista ja toiminnasta sekä Kotkan-Haminan seudusta. Verkkopalvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi rekisteröitymistä. Sivustosta otetaan mielellään vastaan palautetta osoitteeseen viestinta@cursor.fi.

Tietosuojaseloste

Evästeet

Copyright 2019