Itäinen rantarata vie Suomen kilpailukyvyn raiteilleen

Junaraiteet


Tuore WSP Finlandin selvitys Suomen rataverkoista ja Itäisestä rantaradasta korostaa rataverkon vahvistamisen roolia raideliikenteen lisäämisessä. Selvityksen mukaan Itäisen rantaradan lisäarvo muodostuu toimintavarmuuden ja kapasiteetin lisäyksellä. Lisäarvoa linjauksesta tulee myös Suomen suurimpien satamien kytkemisestä rataverkkoon, merellisen asumisen lisäämisestä pääkaupunkiseudun välittömässä läheisyydessä ja työllisyyden ja investointien edistämisestä. Itäinen rantarata tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden lisätä koko Suomen vientiä ja kilpailukykyä

Selvityksen mukaan Suomen hiilineutraaliustavoitteita liikenteen suhteen ei myöskään tavoiteta, ellei raideliikenne lisäänny merkittävästi. Sen takia ratainvestointien pitäisi keskittyä linjauksiin, jotka lisäävän sekä henkilö- että tavaraliikennettä raiteilla.

”Rautateiden toimivuuden näkökulmasta on tärkeää, että on käytettävissä vaihtoehtoisia reittejä ilman kohtuuttoman pitkiä kiertomatkoja. Kouvolan ja itärajan välinen rataosuus muodostaa erittäin riskialttiin pullonkaulan rautatieliikenteelle ollen Suomen kuormitetuin tavaraliikenteen rataosuus. Itäinen rantarata tukee jo olemassa olevaa rataverkostoa, vahvistaa sen toimintavarmuutta ja lisää kapasiteettia jolloin idän suuntaan pystytään lisäämään niin henkilö- kuin tavaraliikennettä,” professori Jorma Mäntynen WSP:ltä toteaa.

Selvityksestä käy myös ilmi, että HaminaKotkan sataman kautta kulkee 25 % Suomen rautateiden tavaratonneista. Sataman laaja palvelutarjonta ja suuri laivafrekvenssi vetävät lisää pitkämatkaisia tavaravirtoja eri puolilta Suomea lisäten nykyisen Kouvola-Kotka –radan kuormitusta. Itäinen rantarata Luumäeltä rannikon kautta Helsinkiin tarjoaa välttämätöntä lisäkapasiteettia Karjalan radan ja Venäjän suunnan liikenteen kasvulle.

Allegrolle uusia reittejä - tulevaisuudessa Tampereelta Pietariin?

Uusi itäinen reitti rannikon kautta avaa myös Venäjän Allegro-liikenteelle uuden mahdollisuuden liikennöidä Kotkan kautta suoraan pääkaupunkiseudulle. Samalla kapasiteettia vapautuisi läntisen Suomen elinkeinoelämän suuresti toivomalle reitille, Tampereelta Pietariin kulkevalle Allegro-junalle. Länsi-Suomen Allegro käyttäisi perinteistä reittiä itärajalta Kouvolaan ja Lahteen saakka ja jatkaisi siitä Riihimäen kautta Tampereelle. Näin saataisiin Allegro-liikenteen piiriin uusia kaupunkeja ja maakuntia.

Selvitys tuo ilmi myös, että rataverkon laajennus mahdollistaa useamman reittivaihdon myös Helsingistä Pietariin, niin rannikon kuin Kouvolan kautta.
”Itäinen rantarata tuo kaikista esitetyistä itäisistä ratalinjauksia ainoana lisäarvoa koko Suomen rataverkolle, niin tavara- kuin henkilöliikenteen osalta. Saisimme sen myötä lisää tavaraa raiteille ja kytkettyä uuden alueen rataverkkoon, joka hyödyttää henkilöliikennettäkin aina Joensuuhun ja Kuopioon asti,” Kotkan kaupungin kehitysjohtaja Terhi Lindholm huomauttaa.

Rata tuo kasvua muuttotappiokuntiin

Pääkaupunkiseudun suuret työmarkkinat lännen suunnassa ja Lappeenrannan korkean teknologian osaamiskeskittymä idän suunnassa ovat omiaan vauhdittamaan työvoiman liikkuvuutta itäisellä rantaradalla molempiin suuntiin. Venäjän läheisyys muodostaa alueelle erittäin tärkeän kasvupoten¬tiaalin, jonka realisoitumista itäinen rantarata tukee.

”Selvitystä tehdessä kävi selkeästi ilmi, että kaikissa Itä-Suomen kunnissa on tarvetta monipuoliselle työvoimalle, jota ei välttämättä tällä hetkellä kunnista löydy. Saavutettavuuden merkittävä parantuminen avaa uudenlaiset mahdollisuudet työvoiman liikkuvuudelle, nykyisten yritysten kasvulle ja uusien yritysten sijoittumiselle alueelle,” Jorma Mäntynen huomauttaa

 

Perusta yritys

Uudista yritystä

Cursor Oy

Asiaa seudusta

Cursor Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 KOTKA
Puistokatu 2, 2. kerros, 49400 HAMINA
Vaihde 040 190 2500
info@cursor.fi

>> Lisää yhteystietoja

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy vahvistaa seudun osaamista, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta kehittämällä menestyvää yritystoimintaa. Palvelemme kaikkia Etelä-Kymenlaakson yrittäjiä, yrittäjiksi aikovia ja seudulle sijoittuvia yrityksiä perustamis- ja kehittämisasioissa. Teemme Kotkan-Haminan seudusta entistä paremman paikan bisnekselle!

www.cursor.fi on Cursor Oy:n ylläpitämä verkkopalvelu, joka sisältää tietoa Cursorin palveluista ja toiminnasta sekä Kotkan-Haminan seudusta. Verkkopalvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi rekisteröitymistä. Sivustosta otetaan mielellään vastaan palautetta osoitteeseen viestinta@cursor.fi.

Tietosuojaseloste

Evästeet

Copyright 2019