Itäinen rantarata toteutettavana Itä-yhteytenä maakuntakaavoissa

Kaksi nuorta nousemassa junaan


Uudenmaan maakuntavaltuusto on 25.8. hyväksynyt maakuntakaavan, jossa Itäinen rantarata on toteutettavana ratayhteytenä. Itäisen rantaradan linjaus kulkee Helsingistä Porvoon, Loviisan, Kotkan ja Haminan kautta Itä-Suomeen.
 
Uusimaa-kaavan liikenteen toteuttamisohjelmassa todetaan, että kaavassa esitettäväksi linjausvaihtoehdoksi valittiin Kotkan kautta kulkeva linjaus, koska kytkiessään Kotkan ja Haminan seudut suoraan pääkaupunkiseutuun se tuottaa enemmän aluetaloudellisia hyötyjä. Lisäksi Kotkan kautta kulkeva linjaus vastaa paremmin tarvetta osoittaa linjaus tulevaisuuden suurnopeusradalle Pietarin suuntaan. 

Itäradan osuus Porvoosta Kotkan kautta itään on osoitettu toteutettavaksi maakuntakaavan kolmannessa toteutusvaiheessa. Hankkeen kustannusarvio pääradalta Porvoon ja Kotkan kautta Luumäelle on 2 680 milj. euroa (2019).
 
”Tämä kaavapäätös on Uudenmaan päättäjien selkeä tahdonilmaus Itäisen rantaradan toteutuksen puolesta”, sanoo kaupunginjohtaja Hannu Muhonen Haminasta. 
Muhosen mukaan Uudenmaan ja Kymenlaakson maakuntakaavapäätökset antavat yhdessä erinomaisen pohjan Itäisen rantaradan edistämiselle. Itäinen rantarata on kesäkuussa hyväksytyssä Kymenlaakson maakuntakaavassa pääradan ohjeellisena eli toteutettavana linjauksena. 
 
Loviisan kaupunginjohtaja Jan. D. Oker-Blom korostaa, että kokonaan uuden radan kasvuvaikutukset ovat omaa luokkaansa. Suora ja nopea junayhteys pääkaupungista itärannikolle palvelee paitsi Uudenmaan tarpeita myös koko Suomea. 

Itäinen rantarata palvelee sekä henkilöliikennettä että tavaraliikennettä. Väyläviraston 28.5. julkistamasta selvityksestä ilmenee, että tavaraliikenteen potentiaaliset hyödyt olisivat selvästi suuremmat Porvoon ja Kotkan kautta kulkevassa linjauksessa.
 
Kotkan, Haminan ja Loviisan kaupungit, Pyhtään ja Virolahden kunnat sekä HaminaKotka satama Oy ovat tehneet tai vielä elokuun aikana tekemässä päätöksiä Itäisen ratayhteyden ja sen suunnitteluhankeyhtiöön osallistumisen puolesta.

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) kartoittaa kuntien halukkuutta osallistua hankeyhtiön perustamiseen ja itäisen suunnan suunnittelun rahoitukseen elokuun loppuun mennessä. 
”Rannikon kuntien ja Suomen suurimman yleis- ja vientisataman päätökset hankeyhtiöstä ovat vahva yhteinen kannanotto Itäiselle rantaradalle. Uudenmaan maakuntavaltuuston päätöksen myötä hankkeen toteutuksella on entistä laajempi tuki”, sanoo Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö.  

Lähteet:
 
Uusimaa-kaava 2050
 
Uusimaa-kaava 2050 liikenteen toteuttamisohjelma

Lisätietoja:
Esa Sirviö, kaupunginjohtaja, Kotka p. 040 097 5211
Jan D. Oker-Blom, kaupunginjohtaja, Loviisa p. 040 551 7551
Hannu Muhonen, kaupunginjohtaja, Hamina p. 040 828 1283
 

Perusta yritys

Uudista yritystä

Cursor Oy

Asiaa seudusta

Cursor Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 KOTKA
Puistokatu 2, 2. kerros, 49400 HAMINA
Vaihde 040 190 2500
info@cursor.fi

>> Lisää yhteystietoja

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy vahvistaa seudun osaamista, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta kehittämällä menestyvää yritystoimintaa. Palvelemme kaikkia Etelä-Kymenlaakson yrittäjiä, yrittäjiksi aikovia ja seudulle sijoittuvia yrityksiä perustamis- ja kehittämisasioissa. Teemme Kotkan-Haminan seudusta entistä paremman paikan bisnekselle!

www.cursor.fi on Cursor Oy:n ylläpitämä verkkopalvelu, joka sisältää tietoa Cursorin palveluista ja toiminnasta sekä Kotkan-Haminan seudusta. Verkkopalvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi rekisteröitymistä. Sivustosta otetaan mielellään vastaan palautetta osoitteeseen viestinta@cursor.fi.

Tietosuojaseloste

Evästeet

Copyright 2019