Hyvä työllisyyskehitys näkyy uusien yritysten määrässä

Yrittäjäkuva

Kotkan-Haminan seudun hyvä työllisyyskehitys näkyy uusien yritysten perustamisluvuissa. Kotkan-Haminan seudulle perustettiin tammi-syyskuussa 255 uutta yritystä. Perustamistahti on hidastunut: yrityksiä syntyi 4 % vähemmän viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 

Cursor toimii uusyrityskeskuksena Kotkan-Haminan seudulla ja toteuttaa aloittavan yrittäjän neuvontaa uusyrityskeskusmallin mukaisesti.  Cursorin aloittavan yrittäjän neuvonnassa perustanta väheni 28 %.

Perustetuissa yrityksissä on runsaasti erilaisia kauneuden-, terveyden- ja hyvinvoinnin sekä muita henkilökohtaisia palveluja tarjoavia yrityksiä. Samoin on perustettu lukuisia ravintola- ja kahvilatoiminnan sekä liike-elämän asiantuntijapalveluja tarjoavia yrityksiä.

Perustaminen on ollut edelliseen vuoteen verrattuna vilkkainta Haminassa, jonne oli syyskuun loppuun mennessä syntynyt 64 uutta yritystä. Viime vuoden vastaava luku oli 51. Myös Miehikkälässä ja Virolahdella kasvoi perustanta edellisvuodesta.

Kun yritystoimintansa lopettaneita oli 31 % edellisvuotta enemmän, laski nettoperustanta 57 % vuoden takaisesta.

Konkurssien määrä ennallaan,
henkilöstövakutukset pienemmät

Konkurssien määrä (elokuu 2018) Kotkan-Haminan seudulla on pysynyt ennallaan, mutta konkurssien henkilöstövaikutukset ovat pienentyneet. Kotkan-Haminan seudun konkurssitilanne on samalla tasolla vertailuseuduista (Kouvolan, Salon, Porin ja Vaasan) lähinnä Salon seutukunnan kanssa

Tiedot perustuvat kehittämisyhtiö Cursor Oy:n keräämiin tietoihin.

Uusia yrityksiä perustettiin bruttomääräisesti 255 kpl. Toimintansa lopettaneita oli 210, jolloin nettolisäys oli 45 kpl.

Lukumääräisesti eniten perustettiin taiteiden, viihteen ja virkistyksen sekä muun palvelutoiminnan yrityksiä (51 kpl), ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnan (ml. liike-elämää palveleva toiminta) yrityksiä (42kpl), terveys- ja sosiaalipalvelujen yrityksiä (34 kpl) ja tukku- ja vähittäiskaupan sekä moottoriajoneuvojen korjauksen yrityksiä (34 kpl). Tilastokeskuksen toimialaluokitus TOL 2008

Toimialoista voimakkaimmin ovat vuoden takaisesta kasvaneet informaatio ja viestinä (ITC) sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta.

Seudun kuntien osalta perustetut yritykset jakaantuivat seuraavasti (osuus prosenteissa): Hamina 64 (25 %), Kotka 158 (62 %), Miehikkälä 6 (2 %), Pyhtää 17 (7 %) ja Virolahti 10 (4 %).

 Lisätietoja: Kristiina Kuparinen, Cursor Oy, p. 040 1902 516

Perusta yritys

Uudista yritystä

Cursor Oy

Asiaa seudusta

Cursor Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 KOTKA
Raatihuoneentori 16, 49400 HAMINA
Vaihde 040 190 2500
info@cursor.fi

>> Lisää yhteystietoja

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy vahvistaa seudun osaamista, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta kehittämällä menestyvää yritystoimintaa. Palvelemme kaikkia Etelä-Kymenlaakson yrittäjiä, yrittäjiksi aikovia ja seudulle sijoittuvia yrityksiä perustamis- ja kehittämisasioissa. Teemme Kotkan-Haminan seudusta entistä paremman paikan bisnekselle!

www.cursor.fi on Cursor Oy:n ylläpitämä verkkopalvelu, joka sisältää tietoa Cursorin palveluista ja toiminnasta sekä Kotkan-Haminan seudusta. Verkkopalvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi rekisteröitymistä. Sivustosta otetaan mielellään vastaan palautetta osoitteeseen viestinta@cursor.fi.

Tietosuojaseloste

Evästeet

Copyright 2019