Hankinta-asiaa ja RoadShow -kuulumiset

Julkisten hankintojen Roadshow järjestettiin Kotkan-Haminan seudun kunnissa marraskuussa 2017 neljänä eri tilaisuutena ja tilaisuuksiin osallistui yhteensä noin 70 henkeä. Tilaisuuksissa paikallisille yrittäjille jaettiin infoa kuntien hankintalinjauksista ja hankinta-asiamiehen palveluista sekä käytiin keskustelua paikallisten toimijoiden mahdollisuuksista osallistua kuntien kilpailutuksiin.  

Seudulla on otettu merkittäviä askelia hankintojen avoimuuden sekä kuntien ja yritysten välisen vuoropuhelun lisäämiseksi. Kotkan kaupunki valmistelee hankintakalenteria olemassa olevista sopimuksistaan ja tulevista hankinnoistaan sekä on jo hyödyntänyt markkinavuoropuhelua osana hankinnan suunnittelua. Haminan kaupunki puolestaan on juuri käyttöönottamassa pienhankintaportaalia ja Pyhtään kunnan teknisen puolen hankinnat ovat jo tovin olleet julkisesti nähtävillä kunnan kotisivulla. Lisäksi Miehikkälän ja Virolahden kunnissa hankinnan hyötyä arvioidaan kokonaistaloudellisesti mm. välimatkojen osalta, mikä osaltaan antaa paikallisille toimijoille mahdollisuuden tulla huomioiduksi  

Kuntakohtaista palautetta RoadShowh-osallistujilta: 

- Haminassa positiivista palautetta pienhankintaportaalin käyttöönotosta 

- Pyhtäällä positiivista palautetta kaikkia koskevasta avoimesta kilpailuttamisesta 

- Miehikkälässä ja Virolahdella positiivista palautetta seudullisten näkökohtien huomioon ottamisessa mm. siinä ettei kaikkiin yhteishankintasopimuksiin välttämättä osallistuta  

- Kotkassa positiivista palautetta hankintakalenterin valmistelusta sekä seudun yritysten kilpailutusedellytyksiin seudulla toteutettavien markkinavuoropuheluiden käynnistämisestä 

- Tapahtumille toivottiin jatkoa ja mahdollisuuksia verkostoitua muiden yrittäjien kanssa. 

Hankintojen toteuttaminen seudulta vahvistaa seudun yrityksiä, lisää merkittävästi kuntien verotuloja, vähentää työttömyyttä sekä pienentää muuttotappiota.  


Hyvän käytännöt hankkijoille: 

1) Järjestä mahdollisuuksien mukaan markkinavuoropuhelu tulevaan hankitaan soveltuvien seudullisten yritysten kesken. Markkinavuoropuhelun perusteella hankintayksikkö tiedostaa miten voi huomioida seudulliset yritykset. (esim. hankintojen jakaminen osiin ja pidättäytyminen yhteishankintasopimuksista) 

2) Toteuta julkinen hankintakalenteri. Se antaa yrityksille tietoa ja aikaa valmistautua tuleviin kilpailutuksiin ja mahdollisesti keräämään yhteistyöverkoston tarjousta varten.  

3) Toteuta pienhankinnat mahdollisimman avoimesti. Suorahankinnat ja rajoitetut hankinnat herättävät paljon kysymyksiä yrittäjäkunnassa ja niiden toteuttamistavalla on todennäköisesti suora vaikutus kunnan yrittäjämyönteisyyteen 

4) Muista yrittäjyysvaikutusarviointi hankintaa suunniteltaessa. 


Huomioon otettavaa yrittäjälle: 

Yrittäjän on oltava aktiivinen myyntityössä julkiselle puolelle. Osallistuminen markkinakartoituksiin ja omasta tarjonnastaan kertominen auttaa tarjouspyynnön vaatimusten määrittelyssä. Tarjouspyynnöt löytyvät hankintakalentereista ja hankinta-asiamies.fi -sivustolta. Sopivan tarjouspyynnön löytyessä, on siihen hyvä tutustua ajoissa ja kysyä tarkennusta hankintayksiköltä, mikäli tarjouspyyntö ei ole yksiselitteinen. Varmista että tarjoat sitä mitä kysytään! 

Ilmo Larvi 

Hankinta-asiamies, Etelä-Kymenlaakso 

Perusta yritys

Uudista yritystä

Cursor Oy

Asiaa seudusta

Cursor Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 KOTKA
Raatihuoneentori 16, 49400 HAMINA
Vaihde 040 190 2500
info@cursor.fi

>> Lisää yhteystietoja

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy vahvistaa seudun osaamista, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta kehittämällä menestyvää yritystoimintaa. Palvelemme kaikkia Etelä-Kymenlaakson yrittäjiä, yrittäjiksi aikovia ja seudulle sijoittuvia yrityksiä perustamis- ja kehittämisasioissa. Teemme Kotkan-Haminan seudusta entistä paremman paikan bisnekselle!

www.cursor.fi on Cursor Oy:n ylläpitämä verkkopalvelu, joka sisältää tietoa Cursorin palveluista ja toiminnasta sekä Kotkan-Haminan seudusta. Verkkopalvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi rekisteröitymistä. Sivustosta otetaan mielellään vastaan palautetta osoitteeseen viestinta@cursor.fi.

Tietosuojaseloste

Evästeet

Copyright 2018