Fiiliksiä yrittäjyyskasvatuksesta

kuva_hilkka_ja_maarit.jpg

 

Olen ollut mukana yrittäjyyskasvatustoiminnassa jo lähes 20 vuotta, ensin opettajana ja nyt viimeiset vuodet kehittämistehtävissä Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa. Vuodet kuluvat nopeasti, mutta muutos asenteissa ja asenteiden viemisessä uudistuneeksi toiminnaksi tuntuu tapahtuvan tuskastuttavan hitaasti. Innostuin yrittäjyyskasvatuksesta sen pedagogisista lähtökohdista käsin. Yrittäjyyskasvatuksessa opetus ja oppiminen on opiskelijalähtöistä, uusia menetelmiä kokeilevaa, omaa vastuuta korostavaa, tuloksellista ja innostavaa. Opiskelin yrittäjyyskasvatusta ensimmäisessä alueella toteutetussa yrittäjyyskasvatushankkeessa Oppimalla yrittäjyyteen. Tuossa koulutuksessa Vaasan yliopiston luennoitsija Kari Ristimäen esittämä listaus siitä, kuka kantaa vastuun oppimisesta, on edelleen hyvin ajankohtainen.

Kuka:
• ideoi?
• suunnittelee?
• valitsee toteutettavat ideat?
• ponnistelee?
• saa elämyksiä?
• panee itsensä likoon?
• harjoittelee yhteistyötaitoja?
• harjoittelee esiintymistä?
• harjoittelee mielipiteen esittämistä ja kantansa perustelua?
• huolehtii verkostot?
• kantaa vastuun tekemisestä?

Vastaus kysymyksiin on tietenkin oppija ja tällä listalla mielestäni kiteytyy yrittäjyyskasvatuksen ydin. Tuo lista haastaa myös opettajan ensin oppimaan itse, menemään epämukavuusalueelle ja sietämään epävarmuutta.

Yrittäjyyskasvatus sisältää myös ulkoisen yrittäjyyden oppimista

Tutkimukset ja kyselyt osoittavat, että yrittäjyysilmapiiri on parantunut erityisesti nuorten keskuudessa ja moni nuori suunnittelee perustavansa yrityksen. Yhä useampi tulee toimimaan yrittäjänä ja kaikki tarvitsevat yrittäjämäistä asennetta tulevaisuuden työelämässä ja yhteiskunnassa menestyäkseen. Yrittäjyyskasvatuksen menetelmät (esim. asiakaslähtöisyys, aidot työelämän projektit, vierailut, tekemällä oppiminen, tutkiva ja ihmettelevä oppiminen sekä ongelma- tai ilmiöpohjaisuus) sopivat monesti paremmin opiskelijalle, jota perinteinen oppimistapa ei motivoi tai se tuntuu liian vaikealta. Sopivin tavoittein yrittäjyyskasvatuksen toimintatavat tukevat erityistä tukea tarvitsevia oppijoita, ja esim. NY-yrityksiä ja osuuskuntia toimii myös erityisoppilaitoksissa.

Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatusstrategiaa 2020 on viety käytäntöön

On tehty yhteistyötä sekä oppilaitoksen sisällä eri alojen kesken että ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa mm. yrittäjyyden ammatillisen neuvottelukunnan puitteissa.


Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat YES-aluetoimisto, muut oppilaitokset, paikalliset yrittäjät ja yrittäjäjärjestöt sekä valtakunnalliset yrittäjyyskasvatustoimijat. Yrittäjyyskasvatusta ja yrittäjyysopintoja on laajennettu useille uusille aloilla ja yksilöllisinä ratkaisuina ne mahdollistavat jokaiselle sitä haluavalle opiskelijalle oman yrittäjyysväylän. Yrittäjyysopinnot alkavat kaikille yhteisillä yrittäjyysopinnoilla, sen jälkeen yrittäjyyttä voidaan treenata käytännössä NY-yrittäjyyden muodossa ensin 24h-leirillä ja sitten Vuosi yrittäjänä -toiminnalla. Opiskelijat voivat perustaa NY-yrityksen, joka toimii lukuvuoden, opettajat ohjaavat ja valmentavat opiskelijoita ja mahdollistavat yritysten esittelyn myyntitapahtumissa ja messuilla omalla paikkakunnalla, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Yrittäjyysosaamista Oppimisosuuskunta Imakesta

Yrittäjyysosaamista voi syventää liittymällä oppimisosuuskunta Imakeen. Jatko-opintoihin tähtäävä opiskelija voi tehdä verkko-opintoja yrittäjyydestä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluun, jolloin ne luetaan osaksi tutkintoa sekä toisen asteen ammatillisessa- että ammattikorkeakoulututkinnossa. Perustutkinnon jälkeen voi vielä suorittaa Yrittäjän ammattitutkinnon joko omaehtoisesti tai oppisopimusopiskelijana. Yrittäjyyttä toki opitaan myös työpaikoilla kouluttauduttaessa joko koulutussopimuksen tai oppisopimuksen kautta sekä monissa projekteissa, vierailukäynneillä ja yleistyneissä pop up-tapahtumissa. Yrittäjyyskasvatuksen menetelmät ja varsinainen yrittäjyyskoulutus vastaavat hyvin niihin haasteisiin, joita 1.1.2018 voimaan tullut ammatillisen koulutuksen reformi tuo mukanaan.

Yrittäjyyskasvatustoiminta kasvattaa sekä opettajaa että oppilasta

Yrittäjyyskasvatustoiminta on ollut kasvattavaa opettajana ja kehittäjänä toimiessani ja huomaan kyllä kärsimättömyydestäni huolimatta, että yrittäjyyskasvatuksessa sekä asenteissa, pedagogiikassa että itse yrittäjyyden valmennuksessa on edetty paljon. Opiskelijoilta tuleva palaute ja esim. NY-vuoden aikana tapahtuva nuorten huima kehitys ovat antaneet energiaa jatkaa toimintaa. Yhteiset tapahtumat ja koulutukset ovat innostavia ja voimaannuttavia ja mahdollistavat verkostoitumisen monien eri kouluasteiden, järjestöjen ja yritysten yrittäjyyskasvatustoimijoiden kanssa. Pitkään polut ovat silloin tällöin risteytyneet yrittäjyyskasvattajaurani aikana mm. valtakunnallisten ”yrittäjyyskasvatusgurujen” Virpi Utriaisen ja Sanna Lehtosen kanssa. Kotkan-Haminan alueella olen tehnyt yhteistyötä hankkeissa, joita ovat vetäneet Anssi Kukkanen, Mia Hämäläinen ja nyt pisimpään tärkein yhteistyökumppanini Maarit Koverola. Lukuisalta määrältä opettajia, oppilaitosten johtoa ja yrittäjiä olen saanut paljon ideoita ja tukea omaan työhöni.

Valtakunnallinen YES myönsi minulle joulukuussa 2017 YES Agentti -tunnustuksen, josta olen kiitollinen sekä valtakunnalliselle että erityisesti Kotkan-Haminan seudun YES-toimijoille. Tätä työtä tehdään yhdessä ja koen, että tunnustus tuli meille kaikille Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston yrittäjyystoimijoille ja yhteistyökumppaneillemme.

 

-Hilkka Huisko, yrittäjyyskasvatuksen ammattilainen Ekamista. 

Fiiliksiä yrittäjyyskasvatuksesta on juttusarja, jossa Kotkan-Haminan seudun yrittäjyykasvatustoimijat - opiskelijat, opettajat, yrittäjät - kertovat omia näkökulmiaan ja tunnelmiaan aiheen ympäriltä.

Perusta yritys

Uudista yritystä

Cursor Oy

Asiaa seudusta

Cursor Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 KOTKA
Puistokatu 2, 2. kerros, 49400 HAMINA
Vaihde 040 190 2500
info@cursor.fi

>> Lisää yhteystietoja

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy vahvistaa seudun osaamista, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta kehittämällä menestyvää yritystoimintaa. Palvelemme kaikkia Etelä-Kymenlaakson yrittäjiä, yrittäjiksi aikovia ja seudulle sijoittuvia yrityksiä perustamis- ja kehittämisasioissa. Teemme Kotkan-Haminan seudusta entistä paremman paikan bisnekselle!

www.cursor.fi on Cursor Oy:n ylläpitämä verkkopalvelu, joka sisältää tietoa Cursorin palveluista ja toiminnasta sekä Kotkan-Haminan seudusta. Verkkopalvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi rekisteröitymistä. Sivustosta otetaan mielellään vastaan palautetta osoitteeseen viestinta@cursor.fi.

Tietosuojaseloste

Evästeet

Copyright 2019