Asukkaat voivat kertoa kyselyssä totuuksia ja toiveita Kotkan-Haminan seudun asuntomarkkinoista

 

Kotkan-Haminan seudun asuntomarkkinoista ja asuinalueista on näkemyksiä lähes yhtä paljon kuin on asukkaita. Nyt näkemyksiä kootaan yhteen, kun asukkailla on mahdollisuuksia kertoa näkemyksenä millaista asumista ja asuinalueita seudulla on. Asukkaat voivat kertoa kyselyssä sekä unelmistaan että realistisista odotuksistaan asuinalueiden että asuntojen suhteen.

Kysely on auki 4.10.2020 asti ja löytyy osoitteesta bit.ly/asuminenkotkahamina 

Kyselyyn vastaaminen vie noin 15 minuuttia, ja siihen vastanneiden kesken arvotaan 10 kpl 50 € arvoisia ravintolalahjakortteja tai lahjakortteja suurimpiin kaupparyhmiin.

Kysely on tärkeä osa laajempaa selvitystyötä, jossa kartoitetaan seudun asuntomarkkinatilannetta. Selvityksen tavoitteena on tuottaa kattava kuva seudun asumisen nykytilasta ja kehittämistarpeista, sekä erityisesti selvittää, millaisella asumistarjonnalla voitaisiin vastata nykyistä paremmin seudun asumistarpeisiin. Lisäksi työn tarkoituksena on kehittää seudun vetovoimaisuutta uusien, potentiaalisten asukkaiden näkökulmasta ja myös seudun ulkopuolella asuville suunnataan oma kyselynsä.

Selvitys valmistuu marraskuussa 2020 ja sitä koordinoi seudun kuntien ja Cursor Oy:n yhteinen kaupunkiseutusuunnittelutyöryhmä. Työssä konsulttina toimii aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI.

Perusta yritys

Uudista yritystä

Cursor Oy

Asiaa seudusta

Cursor Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 KOTKA
Puistokatu 2, 2. kerros, 49400 HAMINA
Vaihde 040 190 2500
info@cursor.fi

>> Lisää yhteystietoja

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy vahvistaa seudun osaamista, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta kehittämällä menestyvää yritystoimintaa. Palvelemme kaikkia Etelä-Kymenlaakson yrittäjiä, yrittäjiksi aikovia ja seudulle sijoittuvia yrityksiä perustamis- ja kehittämisasioissa. Teemme Kotkan-Haminan seudusta entistä paremman paikan bisnekselle!

www.cursor.fi on Cursor Oy:n ylläpitämä verkkopalvelu, joka sisältää tietoa Cursorin palveluista ja toiminnasta sekä Kotkan-Haminan seudusta. Verkkopalvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi rekisteröitymistä. Sivustosta otetaan mielellään vastaan palautetta osoitteeseen viestinta@cursor.fi.

Tietosuojaseloste

Evästeet

Copyright 2019