Up Action - Silta tulevaisuuden yrittäjyyteen

Up Action – Silta tulevaisuuden yrittäjyyteen -hanke toteutetaan Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson yhteisenä verkostohankkeena, jossa ovat mukana Cursor Oy, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kouvolan seudun ammattiopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Saimaan ammattikorkeakoulu ja Saimaan ammattiopisto tiiviissä yhteistyössä, alueen opetustoimien, kehittämisyhtiöiden, yrittäjäjärjestöjen ja valtakunnallisen YES-verkoston kanssa.

Hankkeen yleistavoitteena on edistää nuorten työelämävalmiuksia ja yrittäjyyttä kehittämällä työelämätaitoja, yrittäjyystietoa ja -kokemuksia ja sitä kautta tukea nuorten siirtymistä jatkokoulutukseen, työelämään tai yrittäjyyteen. Pitkän aikavälin tavoitteena on pk-yrittäjyyteen ja kasvuun ja kansainvälisyyteen tähtäävän yrittäjyyden lisääminen Kaakkois-Suomessa ja alueen yrittäjyysilmapiirin kohentuminen nuorten asenteiden kautta. Hankkeen toimenpiteillä tuetaan ja kehitetään nuorten työelämävalmiuksia ja joustavia yrittäjyysopintoväyliä Kaakkois-Suomen alueella, jotta voidaan vastata paremmin muuttuviin työelämän osaamistarpeisiin ja alueen rakennemuutoksesta johtuviin haasteisiin nopeammin, sekä estää osaltaan nuorten syrjäytymistä.

Hankkeen yksityiskohtaisempia tavoitteita ovat:

Tavoite 1. Uudenlaisten, verkostomaisten, tulevaisuuden yrittäjyyteen tähtäävien oppimisympäristöjen kokeilu, kehittäminen ja juurruttaminen. Uusien yrittäjyyttä tukevien yhteistyömuotojen etsiminen ja tiivistäminen kaikilla tasoilla alueen työelämän, yrittäjyyden toimijoiden ja oppilaitosten kanssa nuorten yrittäjyyden edistämiseksi.

Tavoite 2. Nuorten työelämävalmiuksien sekä yrittäjyysosaamisen tukeminen yrittäjyyden ehjä Väylä-mallin mukaisesti; perusopetuksesta toiselle asteelle, jatkokoulutukseen, työelämään ja/tai yrittäjyyteen, nivelvaiheet, opintoväylien joustavuus ja työelämävastaavuus huomioiden.   

              

Toteutusaika: 
01.01.2018 to 31.03.2020
Rahoitusohjelma: 
ESR
Tila: 
Toteutus
Lisätietoja: 

Maarit Koverola

projektipäällikkö

+358 40 190 2545

maarit.koverola@cursor.fi

Kohderyhmille tuotetut palvelut: 
Nuorten työelämävalmiuksien kehittäminen Joustavat yrittäjyysopintoväylät Kaakkois-Suomen alueella, jotta voidaan vastata paremmin muuttuviin työelämän osaamistarpeisiin ja alueen rakennemuutoksesta johtuviin haasteisiin nopeammin, sekä estää osaltaan nuorten syrjäytymistä.
Keskeiset toimenpiteet: 
Tavoite 1. Uudenlaisten, verkostomaisten, tulevaisuuden yrittäjyyteen tähtäävien oppimisympäristöjen kokeilu, kehittäminen ja juurruttaminen. Uusien yrittäjyyttä tukevien yhteistyömuotojen etsiminen ja tiivistäminen kaikilla tasoilla alueen työelämän, yrittäjyyden toimijoiden ja oppilaitosten kanssa nuorten yrittäjyyden edistämiseksi. Tavoite 2. Nuorten työelämävalmiuksien sekä yrittäjyysosaamisen tukeminen yrittäjyyden ehjä Väylä-mallin mukaisesti; perusopetuksesta toiselle asteelle, jatkokoulutukseen, työelämään ja/tai yrittäjyyteen, nivelvaiheet, opintoväylien joustavuus ja työelämävastaavuus huomioiden.
Hankkeen hyöty kohderyhmälle: 
Nuorten parantuneet työelämävalmiudet.
Toimiala: 
Yrityspalvelut

Perusta yritys

Uudista yritystä

Cursor Oy

Asiaa seudusta

Cursor Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 KOTKA
Puistokatu 2, 2. kerros, 49400 HAMINA
Vaihde 040 190 2500
info@cursor.fi

>> Lisää yhteystietoja

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy vahvistaa seudun osaamista, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta kehittämällä menestyvää yritystoimintaa. Palvelemme kaikkia Etelä-Kymenlaakson yrittäjiä, yrittäjiksi aikovia ja seudulle sijoittuvia yrityksiä perustamis- ja kehittämisasioissa. Teemme Kotkan-Haminan seudusta entistä paremman paikan bisnekselle!

www.cursor.fi on Cursor Oy:n ylläpitämä verkkopalvelu, joka sisältää tietoa Cursorin palveluista ja toiminnasta sekä Kotkan-Haminan seudusta. Verkkopalvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi rekisteröitymistä. Sivustosta otetaan mielellään vastaan palautetta osoitteeseen viestinta@cursor.fi.

Tietosuojaseloste

Evästeet

Copyright 2019