Neuvoa yrittäjälle poikkeustilanteessa

Koronaohjeita ja tukea yrittäjälle

Cursorin yritysneuvojat ovat tukenasi myös koronavirustilanteessa. Autamme ja neuvomme kaikissa yrittämiseen ja yritystoimintaan liittyvissä asioissa, myös haasteiden selättämisessä. Ota rohkeasti yhteyttä niin autamme sinua löytämään toimivat ratkaisut tähän hetkeen. Tärkeintä on toiminta, myös ennakoivasti.

 


Cursorin yritysneuvojat

Kalle Kallionpää 040 190 2563
Sami Moisio 040 190 2541
Sami Perttola 040 190 2546
Pirjo Kuusela 040 190 2517

Palveluneuvonta

Cursorin yritysneuvonta palvele arkisin 8 - 16
040 190 25 55 

Koronatietoa yrityksille venäjäksi
 

VALTAKUNNALLINEN TALOUSAPU-NEUVONTA 0295 024 880

 

MAKSUTONTA ASIANTUNTIJA-APUA

Yrityksille on tarjolla maksutonta asiantuntija-apua. Ajalla 1.9.2020 – 31.3.2021 apua voivat saada työllistävät pk-yritykset että verkostoituvat yksinyrittäjät Kymenlaakson alueella. Haettava asiantuntija-apu on EU:n alaista de minimis -tukea ja myönnettävän tuen määrä on 1000 €/yritys. Lisätietoja tästä

 

SUOMEN YRITTÄJIEN KOOSTESIVU

Suomen Yrittäjien sivuilla ajankohtainen kooste koronatuista. Lisätietoja tästä

 

KUNTIEN TUKITOIMET YRITYKSILLE

Seudun kunnat ovat koonneet toimenpiteitä, joilla kaupungit ja kunnat pystyvät edesauttamaan yritysten toimintaedellytyksiä. Toimenpiteet sisältävät yritysvuokralaisten maksuehtoihin kohdistuvia huojennuksia, toimenpiteitä julkisten hankintojen edistämiseksi, maksuehtojen ja perintätoimenpiteiden huojennuksia. 

 

YRITTÄJÄN TYÖMARKKINATUKI

Yrittäjälle voidaan maksaa työmarkkinatukea eli työttömyyskorvausta, jos yrityksessä työskentely on päättynyt tai yrittäjätulo on koronaepidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa. Yritystoimintaa ei tarvitse lakkauttaa työmarkkinatuen saamiseksi. Myöskään opinnot eivät estä oikeutta työmarkkinatukeen. Työmarkkinatukea myönnettiin ensimmäisessa vaiheessa 30.6. saakka ja nyt työmarkkinatukea voidaan maksaa 31.12. saakka. TE-palvelut ovat yhteydessä ensimmäisen vaiheen työmarkkinatuen saajiin tilanteen tarkistamiseksi ja antavat Kelalle uuden työvoimapoliittisen lausonnon oikeudesta tuen jatkoon.  
 
Ensimmäistä kertaa työmarkkinatukea haettaessa ilmoittaudutaan ensin työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluissa. Tämän jälkeen yrittäjä voi hakea työmarkkinatukea Kelasta. Kela rakentaa yrittäjille oman verkkohakemuksen ja tiedottaa sen avautumisesta kela.fissä. Tämän jälkeen yrittäjä voi täyttää hakemuksen Kelan sähköisessä asiointipalvelussa. Uudet hakuohjeet päivitetään Työttömyysturva koronatilanteessa -sivulle https://www.kela.fi/tyottomyysturva-korona 
 
TE-toimistoon ilmoittaudutaan työttömäksi työnhakijaksi oma-asioinnin kautta  Linkki ilmoittautumiseen tästä 
 
Työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3.2020–31.12.2020. 
Lisätietoa TE-Toimistosta Puh: 0295 025 500, www.te-palvelut.fi
Kaakkois-Suomen TE-toimisto neuvoo, kun yrityksen asiana ovat henkilöstön vähentäminen, muutosturva tai lomauttaminen:
Yrityspalvelut (vaihde) puh. 0295 042 001
Marjukka Matikka puh. 0295 042 137
Leena-Maria Kyyhkynen puh. 0295 042 264
Anita Kirkkopelto-Marttila puh. 0295 042 087
YT-esitykset: kirjaamo.kaakkois-suomi@te-toimisto.fi
KELA ohjeita tyttömyyden kohdatessa https://www.kela.fi/ajankohtaista-tyottomat

 

TUKI YKSINYRITTÄJILLE

Yksinyrittäjien toimintatuen haku on päättynyt. 
 
 

KUSTANNUSTUKI YRITYKSILLE (haku on päättynyt)

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Kustannustuella vahvistetaan yritysten maksuvalmiutta sekä pyritään pienentämään konkurssiuhan alle joutuvien yritysten määrää. 

Kustannustuen ehtona on että toimialan sekä yrityksen myynti on pudonnut. Toimialan myynti tulee olla pudonnut vähintään 10 prosenttia ja tämän lisäksi yrityksen liikevaihdon tulee olla pudonnut vähintään 30 prosenttia verrattuna maalis-kesäkuuhun 2019. Tuen piiriin kuuluvat toimialat https://www.valtiokonttori.fi/kustannustuki-toimialat/#01391173.Tukeen oikeutettujen toimialojen ulkopuoliset yrityksetkin voivat saada tukea, jos yrityksen liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia ja tämä lasku johtuu nimenomaan koronasta eikä esimerkiksi normaalista kausivaihtelusta. 

Tuen määrä
Tukea maksetaan kahdelta kuukaudelta yrityksen kiinteiden kustannusten sekä palkkakustannusten perusteella. Tuki on enintään 500 000 e. Alle 2000 e tukea ei makseta. Korvaukseen oikeuttavat kiinteät kulut voivat olla enintään puolet yrityksen vertailukauden keskimääräisestä liikevaihdosta. 
 

Testaa onko yrityksesi oikeutettu tukeen KUSTANNUSTUKILASKURI
 

Tuen hakeminen 
Kustannustukea haetaan sähköisesti Valtionkonttorista 7.7. alkaen. Yrityksen on hakemuksessaan annettava tiedot tuen myöntämisen edellyttämistä kustannuksista, jo myönnetyistä valtiontuista, mahdollisista korvauksista, jotka perustuvat yksityisiin vakuutuksiin, sekä siitä, että yrityksellä ei ole taloudellisia vaikeuksia. Valtionkonttori saa tuen perusteena olevat huhtikuun myyntitiedot sekä vertailuajankohdan myyntitiedot suoraan Verohallinnosta. 

Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys on jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa. Ravintola-alan tuet ja kuntien myöntämä yksinyrittäjien koronatuki vähennetään täysimääräisesti ja Business Finlandin ja ELY-keskusten yrityksille myöntämistä kehittämistuista vähennetään 70 % kustannustukea laskettaessa.  

 
 

RAVINTOLOIDEN KORONATUKI (haku on päättynyt)

Hallitus rajoitti ravitsemisliikkeiden toimintaa voimakkaasti lainsäädännöllä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi 4.4. - 31.5.2020 väliseksi ajaksi. Nyt rajoituksista kärsineille yrityksille maksetaan kompensaatiota. Ravintoloiden tukimalli koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä osasta ja joita on mahdollista saada kumpaakin. Toinen tuista on hyvitys toiminnan rajoittamisesta ja toinen tuki uudelleentyöllistymiseen.
 
Tuki toiminnan rajoittamisesta ravintoloille
 
Ravintoloille maksetaan hyvitystä kustannuksista, joita ravintolalle on syntynyt rajoitusvelvoitteen aikana. Hyvitystä myönnetään tilavuokrista, lvis-maksuista ja muista samankaltaisista joustamattomista juoksevista menoista, ei kuitenkaan ainehankintojen tai palkkojen kustannuksista eikä investoinneista. Hyvitystä voivat saada sellaiset yritykset, joiden rajoitusvelvoitteen 4.4. - 31.5.2020 aikainen keskimyynti on ollut pienempi yritystoiminnan luonteen mukaisesti tarkasteltuna joko vuoden 2020 tammi-helmikuun tai vuoden 2019 huhti-toukokuun keskimyyntiin verrattuna. Tarkastelu tehdään siltä ajanjaksolta, joka on ollut hakijalle tuen saannin osalta kannattavampi. Tuen piirissä eivät ole henkilöstöravintolat, joiden toimintaa ei ole rajoitettu.
 
Tuen määrä on vertailuajankohdan myynnistä 15 %, mikäli myynitä on enintään 1 milj.  ja sitä suuremmasta myynnistä hyvitys on 5 %.  Hyvityksen enimmäismäärä on 500 000 euroa. Hyvitystä maksetaan rajoitusvelvoitteen ajalta yhteensä 58 päivältä. Hyvitys suoritetaan pääsääntöisesti ilman hakemusta nk. joukkomaksatuksena. Taustatietona käytetään yrityksen verottajalle arvonlisäverotuksessaan ilmoittamaa tietoa. Tarkista oletko automaattisesti maksettavan joukkomaksatuksen piirissä TÄSTÄ  
 
Lisätietoa tuesta 

 

Tuki uudelleentyöllistämiseen  ravintoloille
 
Avustusta uudelleentyöllistämiseen voivat hakea ne yritykset, joiden toimintaa on rajoitettu väliaikaisesti. Tuella halutaan nostaa ravintoloiden valmiutta työllistää työntekijöitä koronaepidemiaa edeltäneelle tasolle. Tuen suuruus on 1 000 euroa työntekijää kohden ja maksetaan kerran. Edellytyksenä on, että yritys maksaa työntekijälle rajoitusvelvoitteen päättymisen jälkeisen kolmen kuukauden ajalta palkkaa vähintään 2 500 euroa. Tukea voidaan kohdentaa myös henkilöstöpalveluyritysten kautta vuokratyönä tai alihankintana hankitun työn kustannuksiin. Tuen myöntää ja maksaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus). Tukea on mahdollista saada enintään siitä työntekijämäärästä, joka yrityksellä on ollut helmikuussa 2020 laskennallisesti kokoaikaisessa työsuhteessa. Tukea ei myönnetä yrityksille, jotka olivat vaikeuksissa jo ennen koronaepidemiaa. Haku on avoinna 31.10.2020 saakka.  Lisätietoa tästä

 

PANKIT JA FINNVERA

Pääpotti valtion yritystuesta jaetaan Finnveran pankkitakauksina. Finnvera suhtautuu joustavasti kaikkiin koronaviruksen aiheuttamiin rahoituksen järjestelytarpeisiin. Jos olet käyttöpääomalainan tarpeessa ota yhteys omaan pankkiin. Yrityslaina haetaan aina oman pankin kautta ja pankki hoitaa yhteydenpidon Finnveraan. Kun tarvitset pankkia ja Finnveraa varten laskelmia tai liiketaloussuunnitelman, sinua avustavat  Cursorin yritysneuvojat . Yrityksellä tulee olla pidemmän aikavälin kannattavan toiminnan edellytykset.
 

VEROTTAJA

Koronatilanne voi aiheuttaa vaikeuksia veroasioiden hoitamiseen.
Koronan aiheuttamien vaikeuksien vuoksi veroja ei voi jättää maksamatta eikä veron määrään, eräpäiviin, viivästyskorkoihin tai muuhun maksamiseen ole tullut muutoksia. 
Jos sinulla on maksuvaikeuksia, voit kuitenkin hakea maksujärjestelyä helpotetuin ehdoin 25.3.2020 alkaen.
 

TESI

Valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi on käynnistänyt 14.4.2020 rahoitusohjelman koronaviruksen vuoksi tilapäisiin vaikeuksiin joutuneiden keskisuurten yritysten toiminnan jatkumisen turvaamiseksi. Tavoitteena on, että terveitä yrityksiä ei päästetä konkurssiin poikkeuksellisen ja niiden liiketoiminnasta riippumattoman kriisin seurauksena.
 

TAITEEN JA KULTTUURIN KORONA-AVUSTUKSET 

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää ylimäärästä avustusta kulttuurin ja taiteen toimijoille koronaviruskriisistä selviämiseen. Rahoitusta suunnataan muun muassa kansallisille taidelaitoksille, kulttuurialojen yhteisöille ja ammattilaisille, valtionosuutta saaville museoille, orkestereille ja teattereille sekä elokuva-alan toimijoille.
 

MAASEUDUN YRITYSTEN, ALKU- JA KALATALOUDEN VÄLIAIKAINEN TUKI

Maaseudun yrityksille myönnetään tukea koronaviruspandemiasta aiheutuviin talousvaikeuksiin. Tuki on tarkoitettu maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan sekä alle 10 henkilöä työllistäville yrityksille, jotka jalostavat ja myyvät maataloustuotteita. Tukea voi saada 5 000–10 000 euroa, kuitenkin korkeintaan 80 prosenttia esitetyistä menoista. Tukea voi käyttää yrityksen toiminnan jatkumisen turvaaviin, välttämättömiin menoihin, kuten henkilöstö-, kiinteistö- ja vuokrakuluihin. Menot ovat hyväksyttäviä enintään kuuden kuukauden pituiselta ajanjaksolta, joka on alkanut  aikaisintaan 16.3.2020.
Lisätietoja tästä
 
Alkutuotannon väliaikainen tuki
Kalatalouden väliaikainen tuki


YRITTÄJÄN TARKISTUSLISTA POIKKEUSTILAN UHATESSA


LASKUT

- Keskustele kirjanpitäjäsi kanssa ja selvitä taloustilanteesi tarkkaan. Ennakoi tulevaa!
- Käy läpi laskut ja selvitä kuinka paljon laskuja erääntyy?
- Selvitä voitko esim. muuttaa laskuja maksettaviksi osissa?

PANKKI, VEROTTAJA, VAKUUTUSYHTIÖ JA TYÖELÄKELAITOS

- Ota yhteyttä pankkiin, verottajaan ja työeläkelaitokseen.
- Sovi maksujärjestelyistä kuten veroista, ennakonpidätyksistä, työeläkemaksuista
   ja rahoitussopimuksista toimijoiden kanssa.
- Neuvottele lyhennysvapaasta ja esim. Finnveran takauksista.
- Ole yhteydessä vakuutusyhtiöösi sekä eläkevakuutusyhtiöösi.
  Eläkemaksuihin voi saada joustoa ja takaisinlainauksella edullista lainaa.
- Pyydä maksusuunnitelma vakuutusmaksuihin

VUOKRANANTAJA

- Ole yhteydessä vuokranantajaan
- Neuvottele mahdollisesta vuokranmaksun lykkäämisestä

HENKILÖSTÖ, ASIAKKAAT JA TAVARANTOIMITTAJAT

- Sopeuta toiminnot vastaamaan yritystoiminnan tilannetta vastaavaksi
   keskustelemalla henkilöstön kanssa
   säästötoimenpiteistä, neuvottelemalla toimittajan ja vuokranantajan kanssa.
- Varmista henkilöstösi kanssa sairauspoissaolot, etätyöt, ylityövapaiden
   tai lomien pitäminen ja mahdolliset lomautukset
- Mikäli joudut siirtämään tai perumaan toimituksia, Ole yhteydessä asiakkaisiin ja tavarantoimittajiin.

UUDET TAVAT YRITYSTOIMINNALLE

- Pohdi uusia ratkaisuja ja lisämyyntimahdollisuuksia. 
- Voitko toimittaa palvelusi etänä?
- Voiko tuotteitasi toimittaa suoraan kotiin?
- Voiko palveluasi muuttaa digitaaliseksi?
- Onko sinulle syntynyt kokonaan uusi bisnesidea?

ANNA HYVÄN KIERTÄÄ

- Osta kollegayrittäjältä lahjakortti
- Maksa kausikortti ennakkoon
- Tilaa paikallisesta verkkokaupasta
- Tilaa ruoka kotiin ravintolasta
- Osallistu webinaariin
- Maksa tilausesi ennakkoon, jos mahdollista

Älä jää yksin! 

- Etsi keskustelukumppani ja käy hänen kanssaan tilanne läpi.
 

YRITYSKUMMI

Yksi vaihtoehto on alueesi yrityskummi. Yrityskummit ovat kokeneita yrittäjiä, jotka antavat neuvontaa yritystoiminnan erilaisissa vaiheissa, myös Koronakriisiin liityvissä asioissa. Palvelusta ei peritä maksua ja yrittäjä vastaa kaikesta päätöksenteosta. 
Lisätietoja:
Kouvola: Jarmo Kuntonen, aluekummi, 050 065 7362                                     
Kotkan-Haminan seutu: Markku Merovuo, yhteyskummi, 044 333 1891
 

TÄRKEITÄ LINKKEJÄ

Henkilöstön lomauttaminen muutostilanteessa TE-palvelut
Henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen YT-laki
Rahoituksen hakeminen, maksusuunnitelman muuttaminen Finnveran ratkaisut
Liiketoimien kehitysrahoitusta häiriötilanteissa Business Finlandin ratkaisut
Suomen Yrittäjien koostama tietopaketti Kaikki Koronasta yrittäjälle
Ajankohtainen tilanneseuranta ja viranomaistiedotus: THL

Business services

Invest in Kotka-Hamina region

About Cursor

Cursor Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 KOTKA
Raatihuoneentori 16, 49400 HAMINA
Switchboard +358 40 190 2500
info@cursor.fi

>> More contact information

The regional development company for Kotka-Hamina, Cursor Oy, reinforces the region's expertise, competitiveness and attractiveness by developing corporate business. We serve all business people in South Kymenlaakso as well as people with start-ups and companies relocating in the region with matters regarding starting and developing companies. www.cursor.fi is a web-based service maintained by Cursor Oy, with information on Cursor's services and functions as well as information on the Kotka-Hamina region. Use of the service is free of charge and it does not require registration. We will be happy to receive your feedback on the website at the address info@cursor.fi.

Privacy policy

Cookie policy

Copyright 2019