Fiksut hankinnat Kymenlaakso (Kotkan-Haminan seutu)

Hankkeella pyritään vaikuttamaan julkisten hankintojen hankintatoiminnan kehittymiseen niin, että tarjouspyynnöt valmistellaan ja toteutetaan etenkin alueen yritykset huomioon ottaen sekä vahvistamaan alueen yritysten osaamista ja mahdollisuuksia osallistua tarjouspyyntöihin.

Hankinta-asiamies neuvoo, kouluttaa ja aktivoi yrityksiä sekä opastaa hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyen.

Päällimmäinen tulos on alueenyritysten julkisista hankinnoista muodostuvien tilausten määrän kasvu ja siitä kumpuava alueen elinvoimaisuuden, työpaikkojen ja verotulojen lisääntyminen.

Toteutusaika: 
01.03.2017 to 30.04.2019
Rahoittajan projektikoodi: 
A72540
Kokonaisbudjetti: 
€181 995
Rahoitusohjelma: 
Toimintaympäristön kehittämisavustus
Tila: 
Toteutus
Kohderyhmille tuotetut palvelut: 
Hankinta-asiamies neuvoo, kouluttaa ja aktivoi yrityksiä sekä opastaa hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyen.
Keskeiset toimenpiteet: 
Hankintaneuvonta, järjestelmäkoulutukset ja hankintaviestien välittäminen yrityksille. Hankintapäivän järjestäminen ja markkinavuoropuhelutilaisuuksien tukeminen kuntien ja yritysten välille.
Hankkeen hyöty kohderyhmälle: 
Auttaa yrityksiä osallistumaan ja tarjoamaan julkisiin hankintailmoituksiin ja tarjouspyyntöihin. Lisäksi hankinta-asiamies tukee kuntien hankintayksiköitä avoimen vuoropuhelun synnyttämiseksi yritysten kanssa.

Business services

Invest in Kotka-Hamina region

About Cursor

Cursor Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 KOTKA
Raatihuoneentori 16, 49400 HAMINA
Switchboard +358 40 190 2500
info@cursor.fi

>> More contact information

The regional development company for Kotka-Hamina, Cursor Oy, reinforces the region's expertise, competitiveness and attractiveness by developing corporate business. We serve all business people in South Kymenlaakso as well as people with start-ups and companies relocating in the region with matters regarding starting and developing companies. www.cursor.fi is a web-based service maintained by Cursor Oy, with information on Cursor's services and functions as well as information on the Kotka-Hamina region. Use of the service is free of charge and it does not require registration. We will be happy to receive your feedback on the website at the address info@cursor.fi.

Privacy policy

Cookie policy

Copyright 2019